De asiatiska börserna vände uppåt i kölvattnet av inflationsstatistiken i USA och New Yorks kraftfulla börsrally. Shanghai har stigit 2 procent, Hongkongs Hang Seng-index är upp 2,2 procent och australiensiska ASX-index steg 1,1 procent medan Tokyobörsen höll stängt pga. japansk helgdag. Apple-underleverantören Foxconn rapporterade på onsdagen en nettovinstökning om 12 procent, pådriven av stark efterfrågan.

I USA noterades oförändrade konsumentpriser i juli jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg KPI med 8,5 procent. Analytiker hade räknat med att KPI skulle ha stigit med 8,7 procent jämfört med samma månad i fjol, enligt Trading Economics. ”Det är förståeligt att marknaderna var nöjda med att se bättre inflationssiffror. Men även om förändringen är betydelsefull, fokuserar centralbanker mer på nivån som inflationen befinner sig på. Vägen ned från det berget är lång och osäker”, skrev analytiker vid ANZ Research på torsdagen enligt CNBC.

Amerikanska statpappersräntor har återhämtat merparten av gårdagens nedgång i samband med att inflationsstatistiken publicerades. Tioåringen handlas på morgonen omkring 2,77 procent och tvåårsräntan 3,19 procent. Räntekurvan är fortsatt inverterad och spreaden [skillnaden] mellan tioåringen och tvååringen är cirka 42 punkter.

Dollarn noteras omkring 1,028 mot euron och 133,07 mot yenen. Kronan har stärkts, står 10,06 mot dollarn, och 10,35 mot euron. Oljepriserna har stigit cirka en dollar; Brentkontraktet noteras cirka 97,30 dollar per fat och WTI-kontraktet à 92,10 dollar per fat.

Trots att KPI-statistiken visade en överraskande låg inflationstakt, kommunicerade Fed-ledamöter att inflationen inte kan ses som besegrad och att fler penningpolitiska åtstramningar kan behövas framöver. Fed-chefen i Minneapolis, Neel Kashkari, sade på onsdagskvällen att en lägre inflationstakt inte ändrar hans prognos om räntebanan. Kashkari räknar fortfarande med räntor om 3,9 procent i slutet av 2022 och 4,4 procent i slutet av nästa år. Han avfärdade även idén om att sänka räntor redan tidigt nästa år, och sade att Fed sannolikt behåller en högre ränta även om inflationen skulle sjunka tillbaka. Han vill se att Fed genomför nödvändiga policyåtstramningar även om riskerna för en recession ökar.

Mary Daly, Fed-chef i San Francisco, kommunicerade även hon att det är för tidigt att ropa faran över. Trots en minskning i inflationstakten anser hon prisökningarna fortfarande ”alldeles för höga”. ”Det är goda nyheter att konsumenter och företag får en viss lättnad från prisökningarna. Men inflationen är fortfarande alldeles för hög, inte i närheten av vårt prisstabilitetsmål”, sade Daly. Daly utesluter inte en tredje räntehöjning med 75 punkter, men i en intervju med Financial Times signalerade hon om ett eventuellt långsammare tempo i Feds policyåtstramningar.

Den svenska arbetslösheten steg något i juli, från 6,6 procent i juni till 6,7 procent. Antalet inskriva i juli 2022 var dock 68.000 färre än i juli 2021 då arbetslösheten var 7,9 procent.

För svensk del publiceras idag inflationsförväntningar hos penningmarknadens aktörer från Kantar Prospera. Under eftermiddagen publiceras även amerikanska producentpriser för juli; väntat enligt Trading Economics konsensusprognos är en ökning med 0,2 procent jämfört med juni. I årstakt bedöms producentpriserna ha ökat med 10,4 procent.

De europeiska indexterminerna hakar på Asiens köpfest. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på plus 0,3 procent, tyska DAX-index plus 0,5 procent, franska CAC-index på plus 0,4 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 0,8 procent.


Nyheter från kvällen

– SÄMRE TIDER. Sverige är förberedda på sämre tider, det sade finansministern Mikael Damberg på onsdagen. (SvD).
– ÖVERSYN. EU ger klartecken för översyn av elområden. Förslag om att ändra indelningen av Sveriges fyra elområden till färre områden kan presenteras nästa sommar. (SvD).
– TRUMP. USA:s tidigare president Donald Trump utfrågades under ed i New York om sina fastighetsaffärer. Han valde att tiga. (SvD).
– RYSSLAND. Ungern betalar rysk transitavgift för att kunna låta olja flöda till Europa. (DI).
– PRODUKTION. De skyhöga priserna på bensin och diesel och sjunkit något den senaste tiden. Skälet är att de oljeproducerande länderna i Opec har ökat produktionen av råolja under sommaren. (DN).


Bolagsnotiser

Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett ebita-resultat och en omsättning för det andra kvartalet 2022 som ligger i linje med de tidigare lämnade preliminära beskeden. Orderboken vid kvartalets slut var 154 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Ebita-resultatet blev 278 miljoner kronor och omsättningen var 1.662 miljoner kronor för det andra kvartalet. Den 11 juli uppgav Hexatronic att ebita-resultatet för andra kvartalet preliminärt uppgick till 278 miljoner kronor (102) och att nettoomsättningen preliminärt var 1.662 miljoner kronor (782). Preliminära ebita-marginal var 16,7 procent (13,0). Bolaget uppgav då att det sett en fortsatt mycket hög efterfrågan från i princip alla dess marknader.

– Det tyska stålkonglomeratet Thyssenkrupp sänker resultatprognosen för 2022 med hänvisning till ett högre ränteläge, men kvarhåller vid de resterande prognoserna. Det rapporterar nyhetsbyrån Dow Jones, som hänvisar till bolagets delårsrapport. Det justerade ebit-resultatet ökade till 721 miljoner euro under det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022, jämfört med 266 miljoner euro för motsvarande kvartal året innan. Försäljningen ökade med 26 procent för perioden till nästan 11 miljarder euro.

– Lucara Diamonds intäkter under andra kvartalet 2022 uppgick till 52,3 miljoner dollar, jämfört med 46,3 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartalet i fjol. Intäkter från försäljning via Lucaras egen handelsplattform Clara uppgick till 9,4 miljoner dollar, en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Nettoresultatet blev 12,5 miljoner dollar (6,0). Per den 30 juni hade Lucara en kassa om 40,8 miljoner dollar.

– Precise Biometrics avser att ta in drygt 83 miljoner kronor, delvis genom en emission riktad till Egis Technology som därmed blir större ägare i bolaget. Egis Technology har varit kommersiell partner till Precis Biometrics sedan 2019 och kan nu få ett ägande på upp till 12,0 procent. Den riktade emissionen avser knappt 4 miljoner aktier, eller 10 procent av Precise Biometrics aktier, en emission som göras baserat på tidigare bemyndigande från stämman. Därutöver avser bolaget, givet att extrastämma ger godkännande, att göra en företrädesemission på 6,6 miljoner aktier och utökningsoption på 2,3 miljoner aktier.

– G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett rörelseresultat om 1 miljon kronor för det andra kvartalet 2022. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat om 15,5 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat. Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 procent, mot väntade 4,5 procent. Bruttomarginalen blev 66 procent, jämfört med 59 procent motsvarande period året innan. Nettoomsättningen uppgick till 344 miljoner kronor, mot väntade 342 miljoner. Det andra kvartalet var utmanande för mobilspelen i gamingbolaget G5 Entertainments viktigaste genrer. Det framgår av delårsrapporten.


Notiser från marknaden

– Den svenska KPIF-inflationen väntas vara 4,6 procent om ett år, 2,7 procent om två år och 2,3 procent om fem år. Det visar Kantar Prosperas månatliga undersökning av förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden. I den förra enkäten, i juli, väntade sig penningmarknadsaktörerna en KPIF-inflation på 4,6 procent på ett års sikt, 3,1 procent på två års sikt och 2,5 procent på fem års sikt. Mätt som KPI väntas inflationen vara 5,5 procent om ett år, 3,0 procent om två år och 2,4 procent om fem år. I den förra enkäten var KPI-förväntningarna 5,4 procent på ett års sikt, 3,4 procent på två års sikt och 2,5 procent på fem års sikt. Kantar Prospera gör undersökningen på Riksbankens uppdrag.

– I slutet av juli var 340.000 personer, 6,7 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik. AF noterar att antalet inskrivna i juli var 68.000 personer färre än i juli 2021. Arbetslösheten var då 7,9 procent. Under juli varslades 1.176 personer om uppsägning, ned från 1.212 personer i juli 2021. Antalet långtidsarbetslösa var 159.000 i juli, 31.000 färre än för ett år sedan. Ungdomsarbetslösheten har minskat till 8,3 från 10,5 procent i juli 2021.

– Kinas agerande efter att representanthusets talman, Nancy Pelosi, besökte Taiwan gör att Biden administrationen nu ser över handelstullarna som finns mot Kina. Administrationen ska ha lagt förslagen om att ta bort handelstullarna åt sidan, om än tillfälligt.  Det rapporterar Reuters som hänvisar till källor. Biden administrationen har den senaste tiden jobbat med att på olika sätt förändra handelstullarna mot Kina, i ett försök att få ner inflationen. Det ska handla om de handelstullar som infördes under Donald Trumps tid som president.  Vita huset sade att Biden fortfarande inte har tagit något beslut kring frågan och att alla scenarion fortfarande är aktuella. Enligt USA:s handelsminister Gina Raimondo drar beslutet ut på tiden på grund av den svåra geopolitiska situationen. ”Efter Nancy Pelosis besök i Taiwan har det varit extra komplicerat. President Biden överväger sina alternativ noga. Han vill säkerställa att beslutet inte skadar den amerikanska arbetsmarknaden och anställda”, sade Raimondo.


Aktuella obligationspriser

 

De asiatiska börserna sjönk efter gårdagens minusstängning i New York och inflationsdata från Kina. Shanghai har backat 1,3 procent, Hongkongbörsen har tappat 2,6 procent, japanska Nikkei-index står på minus 0,65 procent, medan Sydneys ASX-index har backat 0,53 procent.

Kinas KPI-inflation steg till 2,7 procent i juli från 2,5 procent i juni, den högsta takten sedan juli 2020. Det var ändå under väntade 2,9 procent. Fläskpriserna steg 20 procent och exklusive livsmedel var inflationstakten 1,9 procent. Exklusive livsmedel och energi sjönk inflationstakten till 0,8 från 1,0 procent. ”Det underliggande inflationstrycket förblir begränsat i Kina eftersom sporadiska nedstängningar tynger hushållens konsumtion och den generella ekonomiska aktiviteten. Kinas relativt dämpade inflationsimpuls står i kontrast till den ihärdigt höga USA-inflationen”, skrev Carol Kong på Commonwealth Bank i en kommentar enligt CNBC.

De amerikanska statspappersräntorna handlas inom ett snävt prisintervall inför publicering av USA:s KPI i eftermiddag, som kan röra om på marknaden rejält. Tioåringen noteras på morgonen à 2,80 procent och tvåårsräntan 3,27 procent. Räntekurvan är fortsatt inverterad och spreaden (skillnaden) mellan de långa och korta räntorna är nu på rekordbreda 57 punkter.

Dollarn handlas omkring 1,021 mot euron och 135,02 mot yenen. Oljepriserna noteras i nivå med gårdagen; Brentkontraktet står 95,50 dollar per fat och WTI-kontraktet 89,70 dollar per fat.

KPI-inflationen i USA väntas visa en nedgång från 9,1 till 8,7 procent i juli, men kärninflationen stiga från 5,9 till 6,1 procent. Deutsche Bank tror också på en kärninflationen på 6,1 procent. ”Kärn-KPI kommer i stor utsträckning att påverka marknadens förväntningar för den närtida banan i åtstramningen, nämligen om FOMC ska höja med 75 punkter igen i den 21 september eller dra ned takten till 50-punktershöjningar, som vi tror för närvarande”, skriver Deutsche Bank. På komponentnivå kommer fokus ligga på hyror och fordon. Hyrorna väntas vara fortsatt uppdrivna, där styrkan på arbetsmarknaden håller trycket uppe i närtid. För fordon bidrar fortsatta problem i leveranskedjorna till begränsat utbud, vilket höjer priserna på nya bilar. Priserna på begagnade bilar väntas däremot inte stiga så mycket.  ”Recessionsriskerna är framträdande och jag tror inte att Fed är klar med sin aggressiva åtstramning ännu. Jag tror inte att marknaden till fullo har diskonterat dessa variabler. Veckans inflationsdata kommer ge oss mer klarhet om Feds närtida policyutsikter”, sade David Chao på Invesco till Reuters.

Pimco-ekonomen, Tiffany Wilding, noterar i en kommentar att inflationen kommer att avgöra Feds agerande, men att sannolikheten för en mjuklandning i ekonomin minskar snabbt, eftersom inflationsutsikterna blivit mer osäkra. ”Den underliggande trenden i USA-inflationen tycks ha dragit uppåt de senaste månaderna, även om lättnader i livsmedels- och energipriserna kommer att dämpa huvudinflationen med start från juli-KPI”, skriver hon. Andra mått på kärninflationen (från Cleveland, New York och Atlanta Fed) som kan vara bättre prognosmakare för framtida inflation, har alla accelererat. Bredden och djupet i inflationstrycket tycks tillta. Löneinflationen har också breddats samtidigt som fallande produktivitet gör att enhetsarbetskostnaderna stigit betydligt. Att ekonomin inte visar tecken på att vara i recession lägger grunden för Fed att höja med 75 punkter vid septembermötet, och återigen dra upp förväntningarna för styrräntan vid årsskiftet, skriver hon.

På onsdagens makroagenda står för svensk del produktionsdata för juli och en prognosuppdatering från Konjunkturinstitutet. Från Norge och Danmark kommer idag juli-KPI. Den svenska motsvarigheten publiceras på fredag.

De europeiska indexterminerna handlas nedåt för andra dagen i rad. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på minus 0,3 procent, tyska DAX-index minus 0,4 procent, franska CAC-index på minus 0,35 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna ned 0,4 procent.


Nyheter från kvällen

– RÄD. Den spektakulära husrannsakan i Donald Trumps hem kan påverka spelplanen inför presidentvalet 2024. (DN)
– TUFFT LÄGE. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har ett uselt opinionsläge där alla rivaler inför valet nästa år är mer populära. (DN)
– KANSKE SJÄLV. En ren socialdemokratisk regering är fullt möjlig efter valet tror statsminister Magdalena Andersson. (SvD)
– NY SKATT. För att bekosta ökade satsningar på försvaret kan det behövas en beredskapsskatt för de med höga inkomster, enligt statsministern. (SvD)
– HÅRDARE REGLER. Centerpartiet vill begränsa möjligheten för både regeringen och oppositionen att göra ändringar i den ordinarie statsbudgeten. (DI)
SÄTTER PRESS. Statsminister Magdalena Andersson anser att bostadsbolag kan göra mer för att mota segregationen och företag borde anstränga sig för att hitta arbetskraft bland personer i utanförskap. (DI)
– STREAMING. Förre Teliachefen Johan Dennelind säger i en intervju att köpet av Bonnier broadcasting industriellt var helt rätt när det gjordes, men noterar också att modellen med prenumerationsbaserad streaming kommer att testas i sämre tider. (DI)


Bolagsnotiser

– Det danska vindkraftbolaget Vestas redovisar ett rörelseresultat om -147 miljoner euro för det andra kvartalet 2022. För motsvarande period i fjol sågs ett rörelseresultat om 94 miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet kom in på -182 miljoner euro (94), med en justerad rörelsemarginal om -5,5 procent (2,7). Resultatet efter skatt uppgick till -119 miljoner euro (83). Nettoomsättningen uppgick till 3.305 miljoner euro (3.536). Bolaget upprepar sina helårsprognoser.

 Philip Morris, som i maj lade bud på aktierna i Swedish Match, meddelar nu att acceptfristen för detta erbjudande förlängs till och med den 21 oktober. Tidigare löptid var till den 30 september. Det framgår av ett pressmeddelande. Philip Morris har fått samtliga regulatoriska godkännanden för affären, förutom från EU-kommissionen där ärendet fortfarande ligger. ”Baserat på sedvanliga förhandsdiskussioner med EU-kommissionen bedömer Philip Morris för närvarande att EU-kommissionen inte kommer att slutföra sin granskning av transaktionen innan den initiala acceptperioden löper ut den 20 september 2022. Philip bedömer att processen med EU-kommissionen kommer att slutföras under oktober 2022”, skriver Philip Morris som förklaring till acceptperiodens förlängning. Förutom den förlängda acceptperioden är villkoren i budet oförändrade.

– Lundin Gold höjer sin produktionsprognos för helåret 2022 till följd av ett starkt andra kvartal. Det skriver bolaget i sin delårsrapport som publicerades under natten till onsdagen. Bolaget höjer produktionsprognosen från tidigare intervall 405.000-445.000 uns till 430.000-460.000 uns 2022. Så kallad AISC-kostnadsprognosen sänks från 860-930 dollar per sålt uns till 820-879 dollar sålt uns. Under andra kvartalet producerades 11.890 uns guld och 96.291 såldes till en operativ kostnad om 702 dollar per sålt uns och en AISC-kostnad om 864 dollar per sålt uns. Intäkterna uppgick till 178 miljoner dollar (216) och resultatet från gruvverksamheten uppgick till 82,5 miljoner dollar (111). Bolaget genererade ett kassaflöde från verksamheten om 60,7 miljoner dollar och avslutade kvartalet med en kassa om 301 miljoner dollar. Nettoresultatet uppgick till 56,0 miljoner dollar (50,0).

– Teslas vd Elon Musk har de senaste dagarna sålt aktier i elbilstillverkaren för nästan 7 miljarder dollar, bara månader efter att han sagt att han inte ska sälja mer i bolaget. Det uppger Wall Street Journal. Han sålde mellan fredag och tisdag 7,9 miljoner aktier vilket gör att hans innehav nu är 15 procent i bolaget. Elon Musk har det senaste året sålt för cirka 32 miljarder dollar, senaste i april för 8,5 miljarder dollar för att finansiera ett bud på Twitter.


Notiser från marknaden

– Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk 4 procent i juli jämfört med föregående månad. Villapriserna sjönk 1 procent. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik. De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 2 procent, jämfört med en uppgång på 2 procent i juni. Samtidigt har villapriserna stigit 1 procent, ned från 6 procent förra månaden. Svensk Mäklarstatistik konstaterar att nedgången på bostadsmarknaden fortsätter, där bostadsrätter i Stockholmsområdet sticker ut med en nedgång på 10 procent de senaste tre månaderna. Villamarknaden håller emot bättre, vilket delvis beror på att villor utanför storstadsområdena, vilka står för 70 procent av försäljningarna, inte gått lika svagt som i storstäderna. Svensk Mäklarstatistik noterar också att omsättningen på bostadsmarknaden minskar. Under tremånadersperioden till och med juli såldes det 19 procent färre bostadsrätter och 10 procent färre villor än motsvarande period i fjol.

– I juli uppgick det totala nettosparandet i fonder till 14 miljarder kronor. Störst nettosparande uppvisade aktiefonder samt korta räntefonder med 5 miljarder till vardera fondtyp. Den samlade fondförmögenheten ökade under juli med 376 miljarder kronor och uppgick till 6.206 miljarder kronor vid slutet av månaden. Det framgår av Fondbolagens förenings månadsstatistik. Aktiefonder hade under juli nettoinsättningar på 5,0 miljarder och i korta räntefonder nettosparades 5,0 miljarder. Även i långa räntefonder och blandfonder gjordes nettoinsättningar, på 2,3 respektive 1,9 miljarder. Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 24,7 miljarder kronor, varav 33,2 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder. ”Juli summeras till en stark sparmånad med stigande börskurser och nästan 14 miljarder i nysparande på fondmarknaden. De varma börsvindarna fick de aktiva placerarna att trycka på köpknappen mer än någon annan månad i år, men riskaptiten varierar när fondtyp ska väljas. Vi ser övervägande köp i såväl aktiefonder som räntefonder och blandfonder … De två mest köpta kategorierna är de som står på varsin sida om riskskalan, aktiefonder och korta räntefonder. För aktiefonder är Sverigefonder mest populärt under månaden, ungefär var femte fondkrona allokeras dit”, kommenterar Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.


Aktuella obligationspriser

Utvecklingen på de asiatiska börserna var blandad med japanska Nikkei 225 i bottenskiktet, på grund av en svag tekniksektor, medan övriga marknader pendlade omkring nollstrecket. Shanghai har stigit 0,2 procent, Hongkongs Hang Seng-index har backat 0,15 procent, Sydneybörsen upp 0,15 procent och Tokyos Nikkei-index ned 0,86 procent.

Kinas militärövningar runt Taiwan har inte påverkat finansmarknaderna märkbart, rapporterar CNBC som hänvisar till uttalanden från ekonomen Tapas Strickland på National Australia Bank. Marknaden grubblar snarare över fredagens starka jobbrapport i USA, som fått många analytiker att tro på en räntehöjning om ytterligare 75 baspunkter i september.

De amerikanska statspappersräntorna fortsatte sin gradvisa tillbakagång, och har nu tappat cirka hälften av uppgången från i fredags, då marknaden reagerade på USA:s starka jobbrapport för juli. Tioåringen handlas cirka 2,76 procent och tvåårsräntan 3,20 procent.

Japanska tvåårsräntan tickar upp någon punkt medan yenen handlas avvaktande mot dollarn à 134,90 medan euron noteras cirka 1,020 mot dollarn. Kronan står 10,138 mot dollarn och 10,346 mot euron. Oljepriserna har stigit drygt två dollar; Brentkontraktet noteras omkring 95,90 dollar per fat och det amerikanska WTI-kontraktet 90,40 dollar fatet.

Taiwans utrikesminister sade på tisdagsmorgonen svensk tid att Kinas pågående militärövningar runt landet är ett ”grovt brott mot internationell rätt”. Nyhetsbyrån AFP rapporterar på morgonen att Taiwan har genomfört en simulering av försvar från Kina, för att ”förbereda sig för invasion”.  ”Inför militärt hot från Kina, kommer Taiwan inte att vara rädd eller backa och kommer försvara sin suveränitet, nationella säkerhet och sitt demokratiska levnadssätt”, sade utrikesministerium i ett uttalande. Militärövningarna har enligt utrikesministern hindrat en av de mest trafikerade leveransrutterna i världen.

Den brittiska detaljhandeln steg 1,6 procent i juli jämfört med juli 2021, i juni sjönk detaljhandeln med 1,3 procent. Den totala detaljhandelsförsäljningen steg med 2,3 procent i juli jämfört med samma månad i fjol.

Inflationsförväntningarna från de amerikanska hushållen sjönk tillbaka i juli, till 6,2 procent jämfört med 6,8 procent i juni. De treåriga inflationsförväntningarna sjönk till 3,2 procent, jämfört med 3,6 procent i juni. Det visar Federal Reserve New Yorks månatliga enkät. Imorgon onsdag publiceras inflationstakten för juli från USA. På dagens agenda står bland annat NFIB småföretagsindex i USA för juli. NFIB visar det ekonomiska förtroendet bland amerikanska småföretag. I juni noterades NFIB:s index till 89,5. Vidare publiceras preliminär produktivitet i USA under den andra kvartalet. Analytikernas prognos pekar mot en minskning med 4,6 procent enligt Trading Economics konsensusprognos. Under det första kvartalet minskade produktiviteten med definitiva 7,3 procent.

De europeiska indexterminerna viker av. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på minus 0,2 procent, tyska DAX-index minus 0,4 procent, franska CAC-index på minus 0,35 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna ned 0,2 procent.


Nyheter från kvällen

– VAL. Matpriser och korruption är de viktigaste frågorna när Kenya går till val på tisdagen. (DN).
– ENERGI. Det är både svårt och dyrt att binda elpriser i år. I södra Sverige kan elen bli dubbelt så dyrt i vinter jämfört med förra. (DN).
– UKRAINA. Världsbanken kommer att ge ytterligare 4,5 miljarder dollar i stöd till Ukraina. Världsbanken har totalt utlovat nästan 13 miljarder dollar i stöd till Ukraina. (DN).
– FLYGTRAFIK. I juli hade Swedavias flygplatser dryg 2,8 miljoner resenärer. Det är dubbelt så många jämfört med samma period förra året. Men ett tapp jämfört med juli 2019. (DI).
– COVID-19. Hongkong lättar på karantänsregler. Inresande till Hongkong ska fr.o.m. fredag avsitta tre dagar i hotellkarantän. (SvD).


Bolagsnotiser

-Eniros huvudägare Spectrumone föreslår att avveckla samtliga preferensaktier för att endast ha en aktieserie där samtliga aktier har samma rätt till kapital och röster. Det framgår av ett pressmeddelande. Förslaget innebär att preferensaktier av serie B ska lösas in, med rätt för innehavare av dessa att teckna nya stamaktier av serie A och samtidigt ska samtliga preferensaktier av serie A omvandlas till stamaktier av serie A.

– Det danska läkemedelsbolaget Genmab höjer sin prognos för helåret. Nu spår bolaget att intäkterna landar på 12-13 miljarder danska kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Tidigare prognos var intäkter om 11-12 miljarder danska kronor. Rörelseresultatet väntas ligga i intervallet 3,8–5,4 miljarder danska kronor, mot tidigare 3,2-4,8 miljarder danska kronor. Rörelsekostnaderna beräknas nu uppgå till 7,6–8,2 miljarder danska kronor. Tidigare prognos var kostnader om 7,2–7,8 miljarder danska kronor.

– Oljebolaget Tethys Oil har under det andra kvartalet lagt stort fokus på verksamheten i Block 56, där det agerat operatör i drygt ett år. Det skriver vd Magnus Nordin i bolagets delårsrapport. Under Tethys tid som operatör har fem borrningar genomförts vid Block 56 och den första oljan från långtidsproduktionstestet av Al Jumd förväntas i september. ”Inom ’Central Area’ i Blocket, där seismikstudien genomfördes, siktar vi på att kunna identifiera uppemot 50 miljoner fat olja i oriskade prospektiva resurser, brutto, som vi räknar med att börja borra under 2023. Hur man än väljer att se det skulle jag säga att vi har fått en flygande start i Block 56”, skriver Magnus Nordin.  Vid en framåtblick tror Tethys att Block 3&4 kommer att generera ett stabilt kassaflöde i många år framöver och bolaget är hoppfullt om att Block 56 kan ”bekräfta sin stora tillväxtpotential” under det kommande året.


Notiser från marknaden

-EU lade sent igår fram en ”slutgiltig” text för att återuppliva 2015 års kärnkraftsavtal med Iran, i väntan på godkännanden från Washington och Teheran. En högt uppsatt EU-tjänsteman sa att ett slutgiltigt beslut om förslaget väntas inom ”väldigt få veckor”, enligt Investing.com Enligt analytikern Vivek Dhar, på Commonwealth Bank, har Iran möjlighet att utöka oljeexporten med 1—1,5 miljoner fat per dag. Det motsvarar upp till 1,5 procent av den globala tillgången. ”Ett återupplivande av kärnkraftsavtalet från 2015 skulle sannolikt få oljepriserna att falla kraftigt med tanke på att marknaderna förmodligen inte tror på en överenskommelse ”, uppgav analytikern.

– De amerikanska hushållens ettåriga inflationsförväntningar sjönk till 6,2 procent i juli jämfört med 6,8 procent i juni. Det visar Federal Reserve New Yorks månatliga enkät. De treåriga inflationsförväntningarna sjönk till 3,2 procent, jämfört med 3,6 procent i juni.

– Kinas militär sade att dess övningarna runt Taiwan har förlängts och kommer fortsätta även på tisdagen. Övningarna väntades preliminärt att ha avslutats i söndags. Det rapporterar internationella medier.  Nyhetsbyrån AFP rapporterade att Taiwan har genomfört en simulering av försvar från Kina, för att ”förbereda sig för invasion”.


Aktuella obligationspriser

 

De asiatiska börserna var blandade, nedåt i Hongkong på grund av fallande teknikaktier och marginellt uppåt på de flesta andra aktiemarknader. Hongkongbörsen har backat 0,65 procent, Shanghai har tappat 0,2 procent, japanska Nikkei-index har stigit 0,25 procent och Sydneybörsen avancerade 0,07 procent.

Dollarn stärktes kraftigt mot samtliga valutor och de amerikanska statsobligationsräntorna steg rejält i fredags efter jobbrapporten. Svenska räntor steg med 9-10 punkter, den tioåriga statsobligationsräntan noterades omkring 1,39 procent vid svensk stängning. USA-räntorna steg 13-16 punkter i samband med publiceringen. På morgonen handlas den amerikanska tioåringen något lägre, à 2,81 procent, och amerikanska tvåårsräntan omkring 3,21 procent. Räntekurvan är fortsatt inverterad, vilket många analytiker tolkar som en varningssignal för recession.  Dollarn står 1,018 mot euron och 135,20 yenen. Kronan noteras omkring 10,18 mot dollarn och 10,37 mot euron. Oljepriserna handlas relativt oförändrade; Brentkontraket cirka 95,60 dollar per fat och WTI-kontraktet omkring 89,80 dollar per fat.

Fredagens uppmärksammade jobbrapport visade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 528.000 personer i juli – betydligt mer än väntat och den näst snabbaste jobbtillväxttakten under 2022.  Arbetslösheten uppgick till 3,5 procent, jämfört med 3,6 procent månaden innan. Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 250.000 personer, och att arbetslösheten skulle uppgå till 3,6 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Commerzbank skrev att arbetsmarknadssiffran förvånar då den visar att tempot på arbetsmarknaden inte avtar utan snarare ökar. Det ger Fed incitament att höja räntor ytterligare.  ING Economics behåller trots jobbsiffran sin prognos om en 50 punktershöjning i september från Fed. ”Nästa veckas KPI-rapport kommer att visa att kärninflationen stiger och sysselsättningen ökar. Det är därför troligt att marknaden oundvikligen kommer att svänga mot en tredje 75 punkters höjning i rad”, skrev James Knightley på ING i en kommentar. ”Den oväntade uppväxlingen i sysselsättningen i juli, tillsammans med en fortsatt nedgång i arbetslösheten och det förnyade uppsvinget i löneökningarna, är ett hån alla mot påståenden om att ekonomin är på randen till recession”, skriver Capital Economics i en kommentar där de tillägger att detta dessutom ökar sannolikheten för en ny räntehöjning med 75 punkter från Fed i september. Marknadens prissättning visar nu en 70 procentig sannolikhet för en 75 punktershöjning från Fed i september, enligt CME FedWatch Tool. Innan jobbrapporten stod den sannolikheten omkring 40 procent.

Arbetslösheten i juli i Kanada var oförändrad på 4,9 procent jämfört med månaden innan. Antalet sysselsatta minskade med 30.600 personer, också starkare än vad analytiker hade räknat med. Industriproduktionen i såväl Tyskland som Frankrike var under juni något bättre än vad analytiker räknade med inför. I Tyskland steg produktionen 0,4 procent i juni jämfört med månaden innan, analytiker väntade en minskning med 0,3 procent. I Frankrike ökade industriproduktionen med 1,4 procent i juni jämfört med maj, analytiker räknade med en minskning om 0,2 procent.

Men framtidsutsikterna för industriproduktionen oroar. Capital Economics skrev i en kommentar att förväntningarna om produktionen kommande halvår är svaga.”Energipriser väntas stiga ytterligare, under vintern finns det risk för ransonering av naturgas och låga vattennivåer i Rhen stör transporter”, skrev Andrew Kenningham på Capital Economics. Commerzbank skriver att kombinationen av ökade leveransproblem och en minskad efterfrågan är oroande.

De europeiska indexterminerna stiger. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på plus 0,35 procent, tyska DAX-index plus 0,55 procent, franska CAC-index på plus 0,5 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 0,5 procent.


Nyheter från kvällen

– KÄRNKRAFT. Den ukrainska kärnkraftsmyndigheten Energoatom uppger att kärnkraftverket i Zaporizjzja utsatts för en rysk raketbeskjutning. (SvD mån)
– INFLATIONSDRIVANDE. Den höga inflationen beror inte bara på krig och pandemi utan även på ökningen i penningmängden, enligt ekonomen Micael Hamberg. (SvD lör)
– INGEN HÖJNING. Centern kommer inte att acceptera högre skatter på jobb, sparande och boende nästa mandatperiod. (SvD lör)
– HÖGRE BORÄNTOR. Ny statistik från bankerna visar att den genomsnittliga rörliga boräntan nu ligger över 2 procent. (SvD lör)
– VAPENVILA. Efter helgens stridigheter är Israel och Islamiska jihad överens om vapenvila. (SvD mån)
– SAS. Pilotstrejken fick SAS passagerarsiffror att rasa med 32 procent i juli jämfört med föregående månad. Flyganalytikern Hans Jørgen Elnæs tycker att SAS fick ”ganska bra” betalt under månaden. (Di lör)
– ABB. ABB-delägda Hitachi Energy har beslutat om en offensiv och ska nyanställa 1.000 personer i Sverige bara i år. (Di lör)
– BIOTEKNIK. De senaste åren har varit utmanande för Stockholmsbörsens bioteknikbolag, men sektorn har tagit revansch under 2022. Nu väntar en ödeshöst för flera av forskningsprojekten. (Di lör)


Bolagsnotiser

Astra Zeneca och Daiichi Sankyos läkemedel Enhertu har godkänts av FDA i USA för behandling av vuxna patienter med en form av spridd bröstcancer med lågt så kallet HER2-uttryck. Det framgår av ett pressmeddelande. Godkännandet baserades på resultatet från Destiny-Breast04-studien. Enhertu genomgår regulatorisk godkännandeprocess i Europa, Japan och flera andra länder baserat på samma studie.


Notiser från marknaden

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till -42 i augusti jämfört med -27 i juli. Av de tillfrågade tror 15 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 24 procent förra månaden, medan 57 procent tror på fallande priser, jämfört med 51 procent föregående månad. SEB noterar att pessimismen kring bostadsmarknaden tilltar och det är tydligt att ett allt kärvare privatekonomiskt klimat satt sina spår i hushållens boprisförväntningar, som ligger på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008.  ”Det mesta talar för att vi ännu inte sett toppen av inflationen eller räntehöjningarna, vilket kan vara en signal om att ytterligare boprisfall är att vänta under hösten, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar”. Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 12 procent förra månaden. Undersökningen visar också att hushållen tror att Riksbankens styrränta om ett år ligger på 1,45 procent, upp jämfört med 1,10 procent föregående månad.

– Kinas utrikeshandel genererade ett överskott på motsvarande 101,3 miljarder dollar i juli efter +97,9 miljarder dollar i juni. Enligt Trading Economics konsensusenkät väntade sig analytiker ett överskott på 90,0 miljarder dollar. Exporten, mätt i dollar, steg med 18,0 procent i juli jämfört med samma period året före (väntat +15,0 procent). Importen ökade 2,3 procent (väntat +3,7 procent). I juni ökade exporten med 17,9 procent i årstakt medan importen ökade 1,0 procent.

– Senaten i USA har i helgen godkänt ett reformpaket på över 400 miljarder dollar, som bland annat ska öka incitamenten för klimatinvesteringar. Det rapporterar Wall Street Journal. Paketet antogs med minsta möjliga marginal, där vicepresident Kamala Harris hade utslagsrösten och gav siffrorna 51-50. Alla demokrater var för medan alla republikaner var emot, då de menar att det skadar ekonomin och inte gör något för att få ned inflationen. Paketet innehåller även förslag som ska tillåta Medicare att förhandla ned medicinpriser, öka resurserna för att driva in skatt och öka subventionerna inom Affordable Care Act (sjukförsäkring). Tillsammans med en ny minimiskatt på bolagsvinster på 15 procent och en punktskatt på 1 procent för företagens aktieåterköp ska det minska underskottet med 300 miljarder dollar på sikt. På grund av många ändringar i sista stund finns ingen detaljerad sammanställning av utgifterna, men totalt väntas de enligt Demokraternas tidigare beräkningar uppgå till 430 miljarder dollar under en tioårsperiod. Paketet är framtaget efter svåra förhandlingar inom partiet och ses som en framgång inför kongressvalet i november. Representanthuset antas rösta om det på fredagen denna vecka.

– Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklagar Ryssland för att ha attackerat anläggningar i närheten av kärnkraftverket Zaporizjzja. Det rapporterar Reuters. Zelenskyj kallade attackerna för ”rysk kärnkraftsterror” som kräver mer internationella sanktioner. ”Ingen kan känna sig säker i världen när terroriststater attackerar en kärnkraftsanläggning”, sade han. De ryska myndigheter som installerats och kontrollerar anläggningen uppgav att det är Ukraina som beskjutit anläggningen. Chefen för FN:s atomenergiorgan IAEA, Rafael Grossi, sade att utvecklingen belyser riskerna för en kärnkraftsolycka. Kärnkraftverket är ett av Europas största.


Aktuella obligationspriser

Asienbörserna rörde sig generellt uppåt, med måttlig omsättning eftersom marknaden avvaktar USA:s månatliga jobbrapport som publiceras kl. 14.30 svensk tid.  Dagens rapport avser juli månad och väntas ge en viktig signal om konjunkturutvecklingen. Shanghaibörsen har stigit 1,2 procent, Hongkongs Hang Seng-index noteras på plus 0,3 procent, japanska Nikkei-index har avancerat 0,85 procent och Sydneybörsen har stigit 0,65 procent.

De amerikanska statspappersräntorna är stabila, handlas på morgonen cirka 5 punkter lägre, med tioåringen à 2,68 procent och tvåårsräntan 3,04 procent.

Dollarn handlas inom ett snävt prisintervall, omkring 1,025 mot euron och 133,25 mot yenen. Kronan noteras omkring 10,13 mot dollarn och 10,36 mot euron. Oljepriserna har backat cirka två dollar. Brentkontraket handlas omkring 94,60 dollar per fat och amerikanska WTI-kontraktet 89,10 dollar per fat.

Fortsatta räntehöjningar för att få inflationen under kontroll, senast igår från Bank of England (BOE), dämpar utvecklingen samtidigt som aktiemarknaderna fått stöd av relativt motståndskraftiga företagsresultat. ”Det är lite för tidigt att säga att riskerna är borta från bordet. Det börjar att bli en betydande inbromsning” i delar av den amerikanska ekonomin, sade Carol Schleif till Bloomberg TV. Dagens fokus ligger som sagt på den amerikanska jobbrapporten, som kan påverka takten i Federal Reserves räntehöjningar.  Antalet sysselsatta väntas ha ökat med 250.000 i juli, efter att ha ökat med 372.000 i juni, medan arbetslöshetsnivån väntas ha legat kvar på 3,6 procent. Lönerna antas ha ökat med 4,9 procent i årstakt, ned från 5,1 procent föregående månad. ”Om vi får ett utfall liknande det i juni, skulle Fed med rätta vara oroade, och jag tror att vi alla skulle vara det. Vi måste se en inbromsning på arbetsmarknaden som man hoppas har börjat nu. Om det inte finns bevis för det i juli, så har vi ett problem”, sade Dean Baker på Center for Economic Policy Research till CNN.

Fedchefen i Cleveland, Loretta Mester, sade igår att hon fortsatt tror på möjligheten till en mjuklandning, men att recessionsriskerna har ökat. Utbudssidan kommer fortsatt att vara besvärlig men det finns tecken på att Fed-policyn fungerar på efterfrågesidan, även om det ännu inte inverkat på inflationen. Inflationsbanan kommer att avgöra hur de agerar framöver. Hon sade att det inte är orimligt att vänta sig en räntehöjning med 75 punkter i september men det kan lika gärna bli 50 punkter, Fed kommer att vägledas av inkommande data. Hon upprepade att Fed behöver se minskningar i inflationen, mot målet à 2 procent, under flera månader innan man kan lätta på åtstramningen av penningpolitiken. Fed kan behöva höja räntan till över 4 procent för att få ner inflationen mot målet.  ”Räntorna fortsätter att stiga i år och in på nästa år under första halvan, och sedan kanske vi kan ta en paus och vi kan börja dra ned dem igen”, sade hon.

På dagens makroagenda står även tysk och fransk industriproduktion för juni. För svensk del publicerar Riksgälden utfallet i statens betalningar i juli.

De europeiska indexterminerna stiger återigen. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på plus 0,05 procent, tyska DAX-index plus 0,1 procent, franska CAC-index på plus 0,1 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 0,3 procent.


Nyheter från kvällen

– MINDRE EL. Flera kärnkraftverk i Frankrike har tvingats dra ned på produktionen då vattnet i floderna som kyler dem blivit för varmt. (DN)
– HÅRDARE KRAV. Nasdaq skärper kraven för tillträde till First North sedan ett stort antal bolag på listan fallit kraftigt i värde det senaste året. (DI)
– UTFÖRSÄLJNING. Det bildades enorma köer utanför butikerna när H&M i Ryssland valde att tömma sina lager. (SvD)
– OROAS. Vestas styrelseordförande Bert Nordberg oroas över politikernas oförmåga att ta itu med problemen på energimarknaden. (DI)
– DYRARE EL. En elräkning i vinter kan kosta 70.000 kronor i stället för 20.000 som normalt enligt analytiker. (SvD)
– DYRARE MAT. Matpriserna fortsätter att stiga till nya rekordnivåer. Uppgången i juli var större än hela förra året. (DI)
– FÖR DYR MAT? Konkurrensverket misstänker att vi betalar för mycket för vissa varor i matbutikerna, och vill ha vassare verktyg för att följa prisuppgångarna i mathandeln. (DN)
– MINSKAD PRODUKTION. Havreproduktionen sjunker efter att ha boomat under pandemin. (DI)
– STOPPAR BETALNING. De kinesiska hushållen är mer pessimistiska om utvecklingen vilket tydliggörs i den svällande bojkotten av amorteringar på fastigheter. (DI)
– SÄKERHETSLYFT. Säkerhetsaktier lyfte på Stockholmsbörsen under andra kvartalet men kan ha mer att ge. (DI)
– HALVLEDARORO. Väst rustar sig för att säkra behovet av halvledare under hotet av en kinesisk invasion av Taiwan. (DN)
– RUSNING. På bara några veckor har Hongkongbaserade fintechbolaget AMTD Digital blivit ett av världens högst värderade bolag. Sedan mitten av juni har aktien stigit tiotusentals procent, utan given anledning. (SvD)


Bolagsnotiser

– Clas Ohlsons totala försäljning sjönk med -4 procent under juli. Analytikerna hade i snitt väntat sig +1,7 procent, enligt Infronts sammanställning av tre estimat. Den organiska försäljningen sjönk med 7 procent. Här låg konsensus på -0,4 procent. Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 2 procent under månaden, mot väntade +3,3 procent. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 225 (229). I Sverige var den organiska försäljningen 4 procent ner. Organiskt sjönk försäljningen i Norge med 10 procent, i Finland var den ner 8 procent organiskt och regionen Utanför Norden visade en minskning på 5 procent. ”Marknadsklimatet i juli månad var svagt. I ljuset av inflation och ett mer osäkert omvärldsläge var kunderna mer avvaktande. Vår satsning på en stark säsong med större lager av relevanta sommarprodukter föll inte ut som förväntat”, skriver vd Kristofer Tonström.

– Ljudboksföretaget Storytel redovisar ett ebitda-resultat om -5,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-59,4) och en ebitda-marginal om -0,7 procent (-9,7). Nettoomsättningen uppgick till 781 miljoner kronor mot 611 miljoner kronor motsvarande period i fjol.  Resultat efter skatt blev -54,4 miljoner kronor (-128). Streamingintäkterna blev 704 miljoner kronor (545), vilket bolaget meddelat den 7 juli. Storytel förutspår att streamingintäkterna för det tredje kvartalet i år kommer att uppgå till 724-731 miljoner kronor. För helåret 2022 väntas streamingintäkterna växa med 30-34 procent.

– Bilglasbolaget Cary Group redovisar ett ebita-resultat om 166 miljoner för det andra kvartalet 2022. Väntat var 143 enligt Infronts sammanställning av tre analytikerestimat. Ebita-marginalen blev 15,8 procent, mot väntat 14,7 procent. Justerat ebita blev 168 miljoner kronor. Väntat var 146 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till 1.050 miljoner kronor, jämfört med konsensus som låg på 976 miljoner kronor. Cary Group ser en god underliggande efterfrågan för bolagets tjänster, skriver Anders Jensen i vd-ordet. I slutet av juni 2022 lade CVC Fonder och Nordic Capital ett bud på Cary Group om 65 kronor per aktie. Sedan dess har dock storägaren AMF avvisat budet.

– Orrön Energy redovisar en nettoförsäljning om 10,8 miljoner dollar för årets andra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -5,5 miljoner dollar (-4,3). Bolagets elproduktion under kvartalet uppgick till 76,9 GWh och det genomsnittliga priset för elproduktionen per MWh var 127 euro. För det andra halvåret 2022 spår bolaget en elproduktion på 150 GWh. Verksamhetskostnaderna väntas uppgå till 2 miljoner dollar, allmänna och administrativa kostnader till 7 miljoner dollar och investeringar i förnybara energitillgångar väntas uppgå till 10 miljoner dollar.


Notiser från marknaden

– Statens betalningar resulterade i ett överskott om 15,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens egen prognos pekade mot ett underskott på 0,5 miljarder kronor. Det rapporterar Riksgälden. Det primära saldot blev 9,8 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna var 6,6 miljarder kronor högre än prognos. Utbetalningar från ett flertal myndigheter var samtidigt lägre än väntat. Nettoutlåningen till myndigheterna med flera var 7,3 miljarder lägre än prognos. Räntebetalningarna på statsskulden var 1,1 miljarder kronor högre än prognos. För tolvmånadersperioden till och med juli 2022 visade statens betalningar ett överskott på 167,3 miljarder kronor. Statsskulden var 1.075 miljarder kronor i slutet av juli.

– Industriproduktionen i Tyskland steg 0,4 procent i juni jämfört med föregående månad. Det visar statistik från tyska ekonomidepartementet. Analytiker räknade med att produktionen skulle ha minskat med 0,3 procent jämfört med månaden före, enligt Trading Economics konsensusprognos.  Jämfört med samma månad föregående år sjönk industriproduktionen med 0,5 procent. Produktionen i tillverkningsindustrin steg 0,7 procent under månaden. Byggproduktionen, som i Tyskland räknas in i industriproduktionen, sjönk 0,8 procent jämfört med i maj. I maj sjönk industriproduktionen med reviderade 0,1 procent jämfört med månaden före (+0,2), och sjönk med reviderade 1,7 procent jämfört med samma månad året före (-1,5).

– Vissa flygbolag har ställt in flygningar till Taiwan och ändrat rutten för andra på grund av de kinesiska militärövningarna nära ön. Det rapporterar Reuters. Bland annat har Korean Air Lines och Singapore Airlines ställt in flygningar. Kina har haft mycket militärflyg i luften och avfyrat en del robotar nära Taiwan i en övning som inleddes på torsdagen och ska pågå till söndagen. Det flygområde som påverkas är ändå relativt litet och ska inte påverka flygningarna mellan sydöstra och nordöstra Asien.


Aktuella obligationspriser

De asiatiska börserna steg överlag inatt. Shanghai har avancerat 0,55 procent, Hongkongs Hang Seng-index är upp 1,65 procent, japanska Nikkei-index har stigit 0,69 procent och Sydneybörsen stängde +/- noll. Tekniksektorn utmärkte sig positivt; e-handelsjätten Alibaba tog täten med ett kurslyft om 4,5 procent i väntan på stundande kvartalsrapport.

Enligt UBP-chefen, Vey-Sern, Ling finns flera faktorer som talar för den kinesiska marknaden, trots de geopolitiska riskerna, hot om avnoteringar i USA och eventuellt uppblossande spridning av covid-19. Han pekade i CNBC bland annat på att inflationen i landet är under kontroll och att konsumtionen visat tecken på möjlig återhämtning.

Amerikanska statsobligationsräntor har backat cirka 10 punkter jämfört med svensk stängning. Tioårsräntan noteras cirka 2,73 procent och tvååringen 3,10 procent. Dollarn handlas marginellt svagare, à 1,017 mot euron och 136,20 mot yenen. Kronan står 10,21 mot dollarn och 10,38 mot euron.

Oljepriserna har inlett en ny kursrörelse nedåt; Brentkontraktet handlas på morgonen cirka 96,65 dollar per fat och det amerikanska WTI-kontraktet 90,55 dollar per fat.

Federal Reserve chefen i Minneapolis, Neel Kashkari, sade igår kväll att sannolikheten att den amerikanska centralbanken börjar sänka räntorna nästa år är väldigt liten.”Vissa finansmarknader indikerar att de förväntar sig att vi ska sänka räntorna nästa år”, sade Kashkari vid ett evenemang i New York.

Pundet handlas något avvaktande inför Bank of Englands räntebesked klockan 13.00 svensk tid. Bank of England (BOE) väntas, för sjätte mötet i rad, höja räntan i ett försök att kyla ner den högsta inflationstakten på 40 år. I juni var inflationen i Storbritannien 9,4 procent, jämfört med samma period föregående år. Konsensus bland analytiker är en räntehöjning med 50 punkter, från 1,25 procent till 1,75 procent. Reuters rapporterar att marknaden i nuläget prissätter en höjning med 50 räntepunkter till en sannolikhet om 90 procent. BOE har inte höjt räntan med 50 punkter sedan 1997. ”Den tydliga risken är en 50 punkters höjning”, skrev Bruna Skarica på Morgan Stanley. ”Det är nästan prissatt till 100 procent, och med importerad inflation är en svag valuta en faktor som kan tippa skalorna till förmån för mer kraftfulla åtgärder”, skrev Skarica. ”Med fortsatt höga bränslepriser och dollarstyrka vill BOE troligtvis försvara pundet nu”, skrev ING Economics i en kommentar. Förutom räntebeskedet väntas även BOE uppdatera kvartalsutsikterna som enligt Bloomberg News troligtvis kommer att visa en ekonomi som är på väg mot eller redan befinner sig i en lågkonjunktur och att inflationen kommer att nå nya rekordnivåer.

Utöver räntebeskedet från Bank of England, väntas industrins tysk orderingång för juli, arbetsmarknadsstatistik i USA — såväl Challenger varselstatistik som veckodata över nyanmälda arbetslösa. I USA publiceras även handelsbalans för juni.

De europeiska indexterminerna stiger. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på plus 0,1 procent, tyska DAX-index plus 0,3 procent, franska CAC-index på plus 0,1 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 0,25 procent.


Nyheter från kvällen

–  MILITÄR. Kinesisk militär övar vid Taiwan efter Nancy Pelosis besök. Teoretiskt sätter övningen Taiwan i en blockad. (DN).
– KÄRNKRAFT. Oron för en energikris öppnar upp för en förlängning av driften i Tysklands kärnkraftverk, säger den tyska förbundskanslern Olaf Scholz. (DN).
– GODKÄNT. Inspektionen av den första skeppslasten med ukrainskt spannmål är genomförd och godkänd. Nu fortsätter färden mot Libanon. (SvD).
– DYRARE STUDIER. De stigande marknadsräntorna tillsammans med en ny beräkningsmodell kommer att höja räntan på CSN-lån. Den totala räntan kommer hamna på 0,64 procent. (DI).
– SKATT PÅ ISK. Skatten på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar dubblas efter nyår. Samtidigt som hushållen pressas av skenande inflation. (DI).
– TURKIET. Turkiets inflation nära 80 procent i juli. (DI).
– RANSONERING. Frankrikes regering varför för att myndigheter och företag kan behöva ransonera sin energianvändning i vinter. (SvD).
– KOSTNADSKRIS. Det danska vindkraftsbolaget Vestas påverkas tydligt av kostnadsexplosionen på frakt och råvaror, och spår en förlust i år. ”I vår industri går det inte att skjuta över kostnader på kunder”, sade bolagets vd. (Di)


Bolagsnotiser

Astra Zeneca har fått ett EU-godkännande för Lynparza vid behandling av tidig bröstcancer som så kallade BRCA-mutationer. Det framgår av ett pressmeddelande. Godkännandet grundar sig på fas 3-studien Olympia. I mars 2022 fick Astra Zeneca ett liknande godkännande för Lynparza i USA.

– Norwegian hade 2.206.424 passagerare i juli, det högsta antalet sedan före pandemin. Kabinfaktorn var 94,5 procent. Kapaciteten (ASK) var 3.322 miljoner sittkilometer, medan den faktiska passagerartrafiken (RPK) var 3.139 miljoner sittkilometer, en ökning med 27 procent från juni. Det framgår av bolagets månadstrafikdata. ”Det här har varit en bra sommar för Norwegian. Vi hade den högsta fyllnadsgraden på många år i juli, och vi genomförde nästan alla flygningar trots många och stora utmaningar för flygtrafiken i Europa”, kommenterar Geir Karlsen, vd på Norwegian, i ett pressmeddelande. I juli hade Norwegian i genomsnitt 70 flygplan i drift och 99,7 procent av reguljärflygen genomfördes.

– Nätmodehandlaren Zalando omsatte 2.623 miljoner euro under årets andra kvartal, motsvarande en försäljningstillväxt om -4 procent. Snittestimatet, enligt S&P Global Market Intelligence var en omsättning på 2.668 miljoner euro och en försäljningstillväxt om -2 procent. Zalandos justerade rörelseresultat uppgick till 77,4 miljoner euro och den justerade rörelsemarginalen blev 3 procent. Analytikernas snittestimat var ett justerat rörelseresultat på 80,2 miljoner euro och en justerad rörelsemarginal på 3 procent. Zalando upprepar i sin rapport för det andra kvartalet de prognoser som lämnades i samband med bolagets vinstvarning den 23 juni. Bolaget räknar fortsatt med att GMV-försäljningen (”gross merchandise value”) för 2022 ska öka med 3-7 procent. Intäkterna för helåret förväntas öka med 0-3 procent till 10,4-10,7 miljarder euro med ett justerat rörelseresultat på 180-260 miljoner euro.

– Den finländska stålkoncernen Outokumpu redovisar ett justerat ebitda-resultat om 547 miljoner euro.  Analytikernas förväntningar låg inför rapporten vid 452 miljoner euro, enligt Infronts prognossammanställning. Resultat före skatt kom in på 467 miljoner euro, mot väntade 384 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till 2.951 miljoner euro, mot väntade 3.196 miljoner euro. Outokumpus leveranser av rostfritt stål väntas i tredje kvartalet minska med 10-20 procent jämfört med det andra kvartalet. Det justerade ebitda-resultatet för det tredje kvartalet väntas bli lägre än för det andra kvartalet, skriver bolaget.

– Arctic Paper har summerat andra kvartalet och kan konstatera att utfallet var betydligt bättre än i fjol. Högre efterfrågan om bolagets förmåga att hantera energi- och råvarukostnader anges som förklaring. För koncernen uppgick till den konsoliderade försäljningen till 1.296 miljoner polska zloty för andra kvartalet. Ebitda summerades till 330 miljoner och det konsoliderade nettoresultatet till 254 miljoner zloty. Ett år tidigare rapporterade Arctic Paper omsättning på 787 miljoner och ett ebitda på 84,2 miljoner zloty för andra kvartalet. Den fullständiga rapporten kommer den 10 augusti.

 Toyota Motors nettoresultat föll 18 procent under första kvartalet, april-juni, jämfört med motsvarande period i fjol, bland annat på grund av högre materialkostnader. Nettoresultatet blev 737 miljarder yen (898). Det var också lägre än analytikers estimat på 757 miljarder, skriver Dow Jones. Intäkterna ökade med 7 procent till 8.491 miljarder yen. Produktionen i kvartalet hämmades av covid-restriktioner i Shanghai och översvämning i Sydafrika, enligt Toyota. Toyota behåller sin prognos över fordonsförsäljning under räkenskapsåret som avslutas 31 mars 2023 på 10,7 miljoner enheter. Bolaget höjer däremot helårsprognosen för intäkter och nettovinst, och spår nu att intäkterna ökar med 9,9 procent, jämfört med tidigare prognos +5,2 procent, och nettoresultatet väntas nu minska med 17 procent, mot tidigare prognos -21 procent.


Notiser från marknaden

– Orderingången till Tysklands tillverkningsindustri sjönk 0,4 procent i juni jämfört med föregående månad. Enligt Trading Economics konsensus väntades orderingången ha sjunkit 0,8 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad året före minskade orderingången 9,0 procent. Om stora order inte räknas in steg orderingången i juni med 0,4 procent från månaden före, enligt den tyska statistikmyndigheten Destatis. Exportorderingången sjönk 1,4 procent i juni jämfört med månaden före. Order från övriga euroområdet steg 3,4 procent medan order utanför euroområdet sjönk med 4,3 procent. Inhemska order ökade 1,1 procent. I maj sjönk orderingången med reviderade 0,2 procent jämfört med månaden före (+0,1), och minskade med reviderade 3,2 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (-3,1).

– Den amerikanska senaten röstade under natten till torsdag ja till Sveriges och Finlands natoansökan. Röstsiffrorna blev 95-1. Det rapporterar Dagens Nyheter.  USA:s godkännande av Finland och Sveriges anslutning till Nato innebär den största expansionen av alliansen sedan mitten av 1990-talet, sade den amerikanska presidenten Joe Biden på onsdagen, enligt Reuters. ”Denna historiska omröstning sänder en viktig signal om USA:s uthålliga engagemang för Nato och säkerställer att vår allians är beredd att möta dagens och morgondagens utmaningar”, sade Biden.


Aktuella obligationspriser

 

Prenumerera på morgonbrevet och få det direkt i din inbox. Klicka på länken nedan för att prenumerera.

De asiatiska börserna var delvis positiva idag trots amerikanska representanthusets talman, Nancy Pelosis, besök i Taiwan. Shanghai har backat 0,6 procent, Hongkongs Hang Seng-index har avancerat 0,4 procent, japanska Nikkei-index ökade 0,5 procent medan Sydneys ASX-index backade 0,3 procent. ”Investerarna sökte efter aktier med positiva kvartalsresultat och det gav ett lyft till den japanska marknaden”, sade Maki Samada, strateg vid Nomura, till Reuters. I Hongkong leddes uppgången av teknikaktier och halvledarbolaget SMIC steg 7 procent.

Marknaden tolkade det faktum att ingen militär konfrontation ägt rum som positivt. Pelosi träffade under dagen Taiwans president Tsai Ing-Wen. Kina har i sin tur ökat närvaron kring ön, och uppges planera flera militära övningar under veckan. ”Pelosis besök kan försämra de redan ansträngda relationerna mellan USA och Kina och dämpa tillväxten om fler kontraproduktiva åtgärder vidtas”, kommenterade Bernard Shaw på Daiwa Capital Markets, och tillade att USA:s tullar på kinesiska varor troligen kommer att bestå.

De amerikanska statspappersräntorna har studsat upp med besked. Tioåringen handlas cirka 15 punkter högre à 2,71 procent, och tvåårsräntan drygt 18 punkter högre à 3,02. Räntekurvan är alltjämt inverterad.

USA-räntorna drevs bland annat uppåt av signaler från Fed-ledamöter om strävan att få kontroll på inflationen. Två ”duvor”, Charles Evans (Chicago) och Mary Daly (San Francisco), betonade vikten av att agera resolut. ”Om vi verkligen inte ser att saker förbättras… vore 50 punkter ett rimligt antagande men 75 punkter kan också vara ok. Jag tvivlar på att det kommer att krävas mer”, sade Evans. Mary Daly sade att Fed inte är nära att vara klara och att de har en lång väg att gå innan de fått ned inflationen. Även Loretta Mester, Fed-chef i Cleveland, intog en mer hökaktig ton. ”Vi har mer arbete framför oss eftersom vi inte sett någon vändning i inflationen. Först behövs flera sammanhängande månader av bevis för att inflationen har toppat. Det har vi inte sett det än.” sade hon till Washington Post. Hon sade att Fed inte vill dra förhastade slutsatser om att inflationen är på en nedåtgående bana på grund av hur hög den nu är. ”Jag vill se det brett bland flera inflationsmått, inte bara ett eller två”, sade hon.

Dollarn har fallit tillbaka från gårdagens högnotering, med dollarindex strax över 106-nivån. Dollarn noteras omkring 1,017 mot euron och 133,35 mot yenen. Kronan står marginellt svagare, omkring 10,24 mot dollarn, och 10,41 mot euron. Oljepriserna ligger kvar i samma prisintervall; Brentkontraktet handlas omkring 100,40 dollar per fat och WTI-kontraktet cirka 94,50 dollar per fat.

Vid sitt möte med Taiwans president, Tsai Ing-wen, uppgav Nancy Pelosi att USA står bakom landet och inte kommer att överge Taiwan. USA:s solidaritet med Taiwan är avgörande. Kina har ökat sin militära närvaro runt ön och kommer att genomföra flera övningar under veckan. Taiwans militär har samtidigt intagit en skärpt beredskap. Även om det inte blir en direkt konfrontation, riskerar besöket att leda till nya handelsstörningar. Bortom de geopolitiska spänningarna visade Caixins tjänste-PMI en uppgång till 55,5 i juli från 54,5 i juni. Japans tjänste-PMI sjönk däremot till 50,3.

James Bullard (St Louis) sade å sin sida att Fed och ECB kommer att lyckas att få ned inflationen på ett ordnat sätt och att de har förmågan till en mjuklandning. Det kommer inte att bli någon recession i USA och tillväxten andra halvåret kommer bli bättre än första, hette det.

I euroområdet visar data från ECB, som täcker juni-juli, att centralbanken agerat kraftfullt för att motverka ökade spreadar (skillnaden mellan starka och svaga EU-länder). Nettoinnehaven i tyska, franska och nederländska innehav av statsobligationer minskade med 18,9 miljarder euro medan de ökade med 17,3 för italienska, spanska, portugisiska och grekiska statsobligationer. ”Det tycks som att ECB redan har aktiverat sin första försvarslinje. Detta är den klart största minskningen av tyska innehav sedan ECB började sina kvantitativa lättnader”, sade Christoph Rieger på Commerzbank.

På dagens makroagenda står tjänste-PMI från fler länder, och detaljhandel och PPI från euroområdet.

De europeiska indexterminerna handlas oregelbundet omkring nollstrecket. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på minus 0,25 procent, tyska DAX-index minus 0,15 franska CAC-index på minus 0,2 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna omkring nollstrecket.


Nyheter från kvällen

 – SVÅRBEDÖMT. Högre ränta, inflation och sänkta reallöner gör det svårare att analysera bostadsmarknaden. Många affärer blir inte av eller skjuts på framtiden. (DN)
– LÄGRE PRIS. Bensinpriset är för första gången på fem månader under 20 kronor litern, och kan bli ännu billigare under sommaren. (DN)
– SKA MED. Liberalerna utgår ifrån att de kommer sitta i en regering ledd av M-ledaren Ulf Kristersson, trots att han inte gett besked. (SvD)
– TROTSAR VARNINGAR. Amerikanska kongressens talman Nancy Pelosi landade på tisdagen i Taiwan trots upprepade varningar från kinesiska myndigheter. (DI)
– VALUTAEFFEKTER. Av resultatuppgången för svensk industri under det andra kvartalet berodde 70 procent på valutakursvinster till följd av det senaste årets svagare krona. Under juli har kronan återhämtat en del av nedgången, vilket betyder att de positiva effekterna avtar. (DI)
– BLANKARATTACK. Sinch pressades tillfälligt på börsen efter att blankarfirman Ningi Research släppt en ny analys. Enligt vad bolagets IR-chef Thomas Heath uppger för Dagens industri har bolaget bemött deras huvudsakliga anklagelse. (DI)
– BÖRSUTSIKTER. Experter bedömer att vi har en stökig börshöst att vänta, Det är för tidigt att slå fast att börsen har vänt. ”Jag är inte särskilt nervös generellt, men på kort sikt är det osäkert”, säger Per H Börjesson, vd på Spiltan till Svenska Dagbladet. (SvD)
– OLJEPRISET. Konjunkturoro pressade oljepriset i juli. Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer spår dock att oljan kommer ligga kvar på höga nivåer, något som minskad produktion bidrar till. (DI)


Bolagsnotiser

–  Volvo rapporterade att preliminära order på tunga lastbilar i Class 8-kategorin i Nordamerika uppgick till 11.400 enheter i juli, en markant nedgång jämfört med i juni då den preliminära siffran låg på 15.500 enheter. Det framgår av data från amerikanska branschorganisationen ACT. Order för medeltunga lastbilar, i Class 5-7, sjönk till 13.500 enheter. Även detta var en betydande nedgång från 17.800 månaden innan. ”Tror vi att julis svaga order representerar slutet av en god efterfrågan? Kanske.”, kommenterar Eric Crawford, senior analytiker på ACT och pekar på att svagare spotrater den senaste tiden och det faktum att ACT räknar med att en fraktrecession är på väg skulle stödja

– BMWredovisar ett rörelseresultat om 3,43 miljarder euro för årets andra kvartal. Det innebar en minskning med 31,5 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, men rörelseresultatet var trots allt högre än de 3,25 miljarder euro som analytikerna räknat med enligt en sammanställning gjord av S&P Global Market Intelligence. Intäkterna steg med 21,6 procent till 34,8 miljarder euro. Även intäkterna överträffade därmed analytikernas genomsnittliga förväntningar om 33,5 miljarder.


Notiser från marknaden

– Spänningarna runt Taiwan har ökat i samband med Nancy Pelosis besök, rapporterar Reuters. Pelosi är den högst uppsatta företrädaren för USA som besökt landet på 25 år, vilket väckt kraftig kritik från Kina, som ser besöket som en provokation. Taiwans regering uppgav att myndigheterna kommer att vidta åtgärder för att säkra luftsäkerheten och stabiliteten runt ön, och att nationella stabilitetsfonder kommer att bevaka marknaderna noga och agera i rätt tid. Taiwans militär övervakar också läget med skärpt beredskap. Stridsflygplan från Kina har flugit nära Taiwan och försvarsdepartementet uppgav att de kommer att genomföra ”riktade militära operationer” som svar på besöket. De annonserade också militära övningar i luften och till havs, med test av konventionella robotar i havet öster om Taiwan under veckan. Kinas kontor för Taiwan-relationer uppgav att de kommer att vidta disciplinära åtgärder mot två taiwanesiska stiftelser som kommer att förbjudas att samarbeta finansiellt med fastlandet. Det finns även uppgifter om att Kina stoppat importen av vissa livsmedelsvaror.


Aktuella obligationspriser

De asiatiska börserna backade inatt på grund av recessionsoro och ökade spänningar mellan Kina & USA inför amerikanska Representanthusets talman, Nancy Pelosis, planerade besök i Taiwan, vars nationella suveränitet inte erkänns av Kina. Kina skickade idag flera stridsflygplan nära mittlinjen i Taiwansundet samt placerade örlogsfartyg nära gränsen. Shanghaibörsen har backat 1,6 procent, Hongkongs Hang Seng-index har tappat 2,2 procent, japanska Nikkei-index har sjunkit 1,4 procent medan Sydneybörsen steg 0,05 procent.

De amerikanska statspappersräntorna har utvidgat gårdagens nedgång och noteras cirka 5-10 punkter lägre jämfört med svensk stängning. Tioåringen handlas på morgonen omkring 2,55 procent och tvåårsräntan cirka 2,85 procent. Räntekurvan är således fortsatt inverterat och spreaden [skillnaden] mellan 10- och 2-årsräntan har ökat från 20 till 30 punkter.

Dollarn är oförändrad mot euron, à 1,026, men svagare mot yenen som handlas à 130,71. Yuanen backar mot dollarn. Kronan står 10,15 mot dollarn och 10,40 mot euron. Oljepriserna har återhämtat större delen av nattens kurstapp; Brent handlas omkring 100,20 dollar per fat och amerikanska WTI-kontraktet cirka 94,05 fatet.

Representanthusets talman Nancy Pelosi väntas under sin Asienresa även inkludera Taiwan, trots hård kritik från Kina och varningar inom Biden-administrationen om vad det kan ge för motåtgärder från Kina. Pelosi väntas landa i Taiwan idag och träffa president Tsai Ing-wen på onsdagen.  Flera medier rapporterar om ökade militära rörelser från flyg och fartyg nära Taiwans gräns på tisdagen. Ayako Yoshioka på Wealth Enhancemanet sade till Bloomberg Radio att resan i slutändan kanske blir ännu en kortvarig störning för marknaderna, men ”det är alltid oroande när det händer”.

Sydkoreas KPI-inflation steg till 6,3 procent i juli från 6,0 procent i juni, i linje med förväntningarna. Dave Chia, på Moody’s Analytics, tror att Bank of Korea ska fortsätta att höja räntan i 25-punkterssteg till 3,00 procent innan årsskiftet.  I USA uppmärksammades att den nyligen publicerade ISM-PMI skulle kunna signalera att pristrycket lättar generellt, som i sin tur kan få centralbankerna att snart slå av på räntehöjningstakten och dämpa USA-räntorna.

I veckan står Biden-administrationen inför en deadline att besluta om de handelstullar riktade mot Kina som Trump-administrationen införde. Det råder skilda meningar inom Biden-administrationen om värdet av dessa handelstullar, som hamnat i fokus under den stigande inflationen. Enligt vissa beräkningar kan ett borttagande av tullarna minska inflationstrycket med 0,4 procentenheter. Men Biden-administrationen ska vid ett möte med företrädare för detaljhandeln fått beskedet att korrelationen inte är glasklar och att kostnadstrycket är mer brett än så, enligt CNBC.

Tisdagens makroagenda i övrigt är relativt tunn, men innehåller JOLTS-data över lediga arbetsplatser i USA. På fredag publiceras jobbrapporten för juli.

De europeiska indexterminerna backar. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på minus 0,5 procent, tyska DAX-index minus 0,6 franska CAC-index på minus 0,45 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna ned 0,4 procent.


Nyheter från kvällen

– OSÄKERT STÖD. Läget för energiförsörjningen i Europa är allvarligt, men hushållen kan inte räkna med nya elprisstöd, enligt energiminister Khashayar Farmanbar. (DI)
– ÅTER EXPORT. Det första skeppet med spannmål har lämnat Odessa, men tilltron till exportavtalet är måttligt. (SvD)
– OKLAR REGERING. Det är fortsatt oklart vilka partier som skulle sitta med en i M-ledd regering och om de fyra partiledarna kommer att synas ihop i valrörelsen. (SvD)
– HÖGRE KOSTNADER. Flera miljoner hushåll åker på betydligt högre fjärrvärmekostnader nästa år. Vissa aktörer väntas höja priset med närmare 10 procent. (SvD)
– FÖRLORARE LOCKAR. Flera av de storbolag som gått sämst på börsen i år har lockat till sig många nya ägare bland småspararna. (DI)
– OBEMANNAT. Obemannade butiker blir allt vanligare runtom i landet. Från september i fjol till maj i år öppnade cirka 40 obemannade butiker i Sverige. (SvD)
– GRATIS BILJETTER. Kollektivtrafiken är avgörande för att nå klimatmålen och S presenterar därför ett vallöfte om att gymnasieelever och studenter ska kunna åka regionalt utan avgift under sommarmånaderna. (DN)
– SVAGT LÖFTE. Det går inte att lita på Socialdemokraternas besked när det gäller att inte återinföra fastighetsskatten. Internt i S finns ett stöd för en sådan skatt, enligt Moderaternas ekonomiska talesperson Elisabeth Svantesson. (SvD)


Bolagsnotiser

-Spelutvecklaren Paradox redovisar ett rörelseresultat om 214 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (111). Analytiker hade i genomsnitt räknat med 173 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning. Nettoomsättningen uppgick till 459 miljoner kronor (403), mot väntade 444 miljoner kronor. Paradox skriver i rapporten att bolaget har kunnat genomföra åtgärder i sin förlagsverksamhet i en högre takt än man först räknat med.

– Danska fraktkonglomeratet Maersk uppger att andra kvartalet 2022 har varit över förväntan, drivet av fortsatt ”exceptionell marknad” inom området Ocean. Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 21,7 miljarder dollar, underliggande ebitda var 10,3 miljarder dollar och underliggande ebit-resultat blev 8,9 miljarder dollar. Maersk höjer därför sin prognos för 2022. Underliggande ebitda väntas nu uppgå till cirka 37 miljarder dollar, från tidigare cirka 30 miljarder, och underliggande ebit väntas nu bli cirka 31 miljarder euro, från tidigare cirka 24 miljarder. Fritt kassaflöde väntas nu hamna över 24 miljarder dollar, tidigare över 19 miljarder, medan prognosen för det ackumulativa capex är oförändrad på 9-10 miljarder dollar.

– Alimak förvärvar Tractel, en specialiserad aktör som levererar lösningar och servicetjänster för arbete på hög höjd. Köpeskillingen uppgår till 500 miljoner euro, motsvarande cirka 5,3 miljarder kronor, på kassa- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande. Tractels omsättning ökade med 7 procent till 201 miljoner euro med en ebitda-marginal om 24 procent under den tolvmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2022. ”Förvärvet kommer att avsevärt förbättra Alimak Groups ebita-marginal och kassaflöde från den löpande verksamheten efter slutförandet av transaktionen. Vinsten per aktie förväntas påverkas positivt från och med helåret 2024 efter företrädesemissionen men exklusive icke kassapåverkande avskrivningseffekter”, skriver bolaget.

– Lundin Mining bekräftar att ett slukhål upptäckts nära verksamheten Minera Ojos del Salado i Chile den 30 juli. Det framgår av ett pressmeddelande. När upptäckten gjordes isolerades området omedelbart och anmälan gjordes till relevanta myndigheter. Ingen personal, utrustning eller infrastruktur har påverkats, skriver Lundin Mining. En teknisk analys och insamling av data pågår för att komma fram till orsaken bakom slukhålet. Som en preventiv åtgärd har utvecklingsarbetet i ett område kring underjordsgruvan Alcaparrosa temporärt stoppats. Detta väntas dock inte påverka den årliga prognosen för Candelaria. Alcaparrosa bidrar med cirka 5 procent av den totala järnmalmen som processas årligen vid Candelaria.

– Oljebolaget IPC redovisar ett resultat efter skatt om 105 miljoner dollar för det andra kvartalet 2022 (22). Resultatet per aktie uppgick till 0,68 dollar efter full utspädning (0,14). Nettoomsättningen uppgick till 317 miljoner dollar (144). Oljeproduktionen uppgick till 49.400 fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet. IPC spår en produktion i den övre delen av prognosspannet 46.000-48.000 fat oljeekvivalenter per dag för 2022. Helårsprognosen för operativa kostnader upprepas: 16-17 dollar per fat. IPC höjer capex-prognosen till 170 miljoner dollar, från 127 miljoner dollar då bolaget accelererar projekt och höjer aktivitetsnivån givet höga olje- och gaspriser, skriver bolaget. Prognosen för operativt kassaflöde har höjts till mellan 595 och 730 miljoner dollar och prognosen för fritt kassaflöde har höjts till 395-530 miljoner dollar (Brent 85-115 dollar per fat för återstoden av 2022).


Notiser från marknaden

-Bostadspriserna i Sverige fortsatte att falla på bred front i juli och i Storstockholm summerar nu prisnedgången från toppen till 12 procent för både lägenheter och villor. Det visar SBAB Booli Housing Price Index, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av. Priserna på såväl lägenheter som villor sjönk i alla regioner i juli. På lägenhetsmarknaden var nedgången störst i Storstockholm, 5,1 procent, följt av Stormalmö och Storgöteborg. Huspriserna föll mest i Mellersta Sverige – 6,6 procent ned från i juni. Den enda region där bostadspriserna är upp i år är Norra Sverige. ”Även om bostadspriserna i stor utsträckning bestäms av förväntningar om kommande räntenivåer, bör vi ställa in oss på ett visst fortsatt prisfall i takt med Riksbankens fortsatta höjningar. Så länge inte även arbetslösheten börjar öka kraftigt, är jag dock inte så orolig för att det ska bli någon jättedramatik. För särskilt villapriserna kan dock kommande elpriser också bli en joker i leken”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije. SBAB Booli boprisindex baseras på samtliga registrerade försäljningar på bostadssajten Booli.

– Australiens centralbank, RBA, höjde på tisdagen sin styrränta med 50 punkter till 1,85 procent (1,35). En höjning till 1,85 procent väntades enligt Trading Economics konsensusprognos.  RBA-chefen Philip Lowe sade i ett uttalande att direktionen lägger stor vikt vid att få ned inflationen till målet på 2-3 procent, samtidigt som de vill hålla ekonomin på rätt köl. Vägen för att nå detta är smal och osäker, inte minst på grund av den internationella utvecklingen. Tillväxtutsikterna har dämpats på grund av högre inflation, stramare penningpolitik, den ryska invasionen i Ukraina och covidrestriktioner i Kina. Inflationen i Australien är den högsta sedan början på 1990-talet. Globala faktorer ligger bakom stora delar, men även inhemska faktorer spelar en roll, med ett brett upptryck i priserna.


Aktuella obligationspriser

De asiatiska börserna har inlett veckan på plus. Shanghai har stigit 0,25 procent, japanska Nikkei-index har avancerat 0,65 procent, Sydneys ASX-index steg 0,69 procent medan Hongkongbörsen handlas marginellt upp.

Återigen tyngdes börsstämningen i Hongkong av e-handelsbolaget Alibaba, som föll ytterligare 3 procent i kölvattnet av fredagens nyhet att Alibaba står på en lista över bolag som riskerar att avnoteras i USA enligt lagen Holding Foreign Companies Accountable Act. Alibabas USA-noterade aktie föll 11 procent i fredags. ”Alibaba kommer att fortsatt övervaka marknadsutvecklingen, följa tillämpbara lagar och regler och sträva efter att behålla sin noteringsstatus både vid New York-börsen och Hongkongbörsen”, uppgav bolaget i ett uttalande.

De amerikanska statspappersräntorna handlas omkring samma nivå som vid svensk stängning i fredags. Tioåringen noteras cirka 2,66 procent och tvåårsräntan à 2,89 procent. Oljepriserna handlas lägre inför onsdagens OPEC-möte. Nordsjöoljan noteras cirka 103,20 dollar per fat och det amerikanska WTI-kontraktet à 97,60 dollar per fat.

Även de japanska räntorna visar små nettoförändringar och yenen fortsätter att stärkas mot dollarn efter en lång tids försvagning. USD/JPY står 132,45. Kronan handlas på morgonen cirka 10,16 mot dollarn och 10,39 mot euron.

Det definitiva inköpschefsindexet för den japanska tillverkningsindustrin sjönk till 52,1 i juli från 52,7 månaden innan.  Kinas officiella inköpschefsindex för industrin sjönk till 49,0 i juli, jämfört med 50,2 i juni. ING Economics skrev i en kommentar efter statistiken att ytterligare en månad med ett inköpschefsindex under 50 är troligt.  ”Inköpschefsindex för såväl nya order som nya exportorder minskar. Det tyder på svag efterfrågan såväl inrikes som i övriga världen”, skrev Iris Pang på ING. Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 53,8 i juli jämfört med 54,7 i juni. ”Detta visar en fortsatt återhämtning i tjänstesektorn efter minskade restriktioner i början av juni”, skrev Pang. Det sammanvägda inköpschefsindexet sjönk till 52,5 i juli jämfört med 54,1 i juni.

Federal Reserve-chefen i Minneapolis, Neel Kashkari, sade igår att den amerikanska centralbanken gör vad som krävs för att få ner inflationen till målet om 2 procent, ett mål som i dagsläget är allt för långt bort. ”I dagsläget är vi lång väg från att nå en ekonomi med 2 procentig inflation, och det är dit vi behöver ta oss”, fortsatte han. Kashkari menar att det inte i dagsläget finns någon inflationsspiral i samhället då inflationstakten är högre än takten för löneökningar. ”Reallönerna minskar och ännu finns det ingen självuppfyllande spiral av lönedriven inflation”, sade Kashkari. Han sade vidare att Fed gör allt för att undvika en recession, men tillade att centralbanken ”inte har en bra historik” av att lyckas med det.

Måndagens makroagenda domineras av definitiva inköpschefssiffror för industrier, med fokus på PMI-statistiken för euroområdet som publiceras klockan 11.00, samt för USA under måndagseftermiddagen.  I euroområdet väntas det definitiva inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin minskat från 52,1 till 49,6 i juli. Utöver PMI-statistik publiceras även detaljhandel i Tyskland och arbetslöshet i euroområdet, där analytiker räknar med en oförändrad arbetslöshet på 6,6 procent.

De europeiska indexterminerna inleder veckan med lätt vinsthemtagning. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på minus 0,1 procent, tyska DAX-index minus 0,15 franska CAC-index på minus 0,15 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna ned 0,2 procent.


Nyheter från kvällen

–  ENERGI. Kinas kolproduktion ökar och Peking höjer ambitionen att bli självförsörjande inom energi. (Di lör).
– BORTKOPPLING. Oron för att elkunder kan bli bortkopplade under vintern växter. Svenska kraftnät befarar att man kan behöva bryta elen för vissa elanvändare. (DN mån).
– AVLYSSNING. EU-kommissionen har fått indikationer på att telefoner tillhörande några högt uppsatta EU-företrädare kan ha hackats. (SvD lör).
HYROR. Månadshyran för andrahandslägenheter har i snitt ökat med 4,7 procent på ett år. (SvD mån).
– TRANSPORT. DHL avslutar sina transporttjänster i Ryssland från och med den 1 september. (DN lör).


Bolagsnotiser

-Brittiska banken HSBC redovisar ett nettoresultat om 5,49 miljarder dollar för årets andra kvartal. Det innebar en vinstökning med 62 procent jämfört med motsvarande period i fjol, då nettoresultatet var 3,34 miljarder dollar. Kvartalets räntenetto ökade med 13 procent till 7,45 miljarder dollar, främst drivet av de stigande räntorna som bidrog till ökade marginaler enligt Dow Jones. Rörelsekostnaderna minskade med 5 procent, då besparingsinitiativ enligt banken vägde upp för ökade investeringar och inflation. HSBC uppgav i sin rapport att den förväntar sig en fortsatt utlåningstillväxt, med ett medelstort ensiffrigt procenttal, för återstoden av innevarande år. Banken spår ett räntenetto på minst 31 miljarder dollar för 2022 och 37 miljarder dollar för 2023, baserat på nuvarande marknadskonsensus för globala centralbanksräntor.

– Kindreds styrelse har beslutat att påbörja utnyttjandet av det återköpsmandat som erhölls på den extra bolagstämman den 10 juni 2022. Syftet med programmet är att återföra överskottet av likvida medel till bolagets aktieägare i linje med Kindreds utdelningspolicy, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Återköpen kan genomföras under perioden från och med 1 augusti 2022 fram till nästa årsstämma.

– Akelius redovisar hyresintäkter på 74 miljoner euro (51) för det andra kvartalet 2022. Driftöverskottet uppgick till 36 miljoner euro (24). Ebitda uppgick till 29 miljoner euro (20) och rörelseresultatet blev 21 miljoner euro (-14). Siffrorna avser kvarvarande verksamhet.

– Biovica meddelar att FDA har beslutat om godkännande för produktionen Divitum TKA som ett hjälpmedel vid övervakning av sjukdomsprogression hos diagnostiserade kvinnliga postmenopausala patienter som har hormonreceptorpositiv, metastatisk bröstcancer. Det framgår av ett pressmeddelande under helgen. ”Detta är en mycket viktig milstolpe på väg mot att förverkliga potentialen hos Divitum TKA-produkten. Vi kommer nu att intensifiera våra ansträngningar för att göra Divitum TKA tillgängligt till nytta för bröstcancerpatienter i USA innan slutet av detta år”, säger Anders Rylander, vd för Biovica. Godkännandet baseras på kliniska data från SWOG-studien S0226 och från en så kallad klinisk valideringsstudie baserad på SWOG-studien.

– Soltechs dotterbolag Essa Glas har fått ett uppdrag av fastighetsbolaget Örebroporten Fastigheter om en fasadentreprenad på Stadsbyggnadshuset, där en del av fasaden utgörs av byggnadsintegrerade solceller. Hela fasaden väntas driftsättas under våren 2023 och ordervärdet uppgår till cirka 23,6 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.


Notiser från marknaden

-Den tyska detaljhandelns försäljning sjönk 1,6 procent i juni, jämfört med föregående månad. Det visar siffror justerade för inflation, säsongs- och kalendereffekter från den tyska statistikbyrån. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntades handeln ha ökat med 0,2 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad föregående år sjönk försäljningen 8,8 procent, inflationsjusterat. I maj steg försäljningen med 0,6 procent under månaden och sjönk med 3,6 procent i årstakt.

– Kinas inköpschefsindex för industrin sjönk till 49,0 i juli jämfört med 50,2 i juni. Det framgår av en mätning från den nationella statistikbyrån och Federation of Logistics and Purchasing (CFLP). Väntat enligt Trading Economics konsensusprognos var ett index på 50,4. Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 53,8 i juli jämfört med 54,7 i juni. Det sammanvägda inköpschefsindexet sjönk till 52,5 i juli jämfört med 54,1 i juni.


Aktuella obligationspriser

De asiatiska börserna avslutade veckan blandat. Liksom de senaste dagarna, var Hang Seng-index var sämst i klassen, ned 2,4 procent, medan Shanghaibörsen backade 1,3 procent, japanska Nikkei-index pendlade runt nollstrecket och Sydneys ASX-index steg 0,8 procent.

Hongkongbörsen tyngdes av teknikbolaget Alibaba, som föll 6,3 procent efter en redan svag vecka, på nyheten att grundaren och styrelseordföranden, Jack Ma, kan ge upp Alibabas andel i fintechbolaget Ant Group.

Vid någon punkt kommer Fed att svänga om policyn, och det bör vara bättre för riskmarknader. Men för närvarande är de så beslutsamma med att kväva inflationen så vi föredrar att inte köpa dippen här”, sade Thomas Thaw, chef för investeringsstrategi i Asien/Stilla havsområdet vid BlackRock, till Bloomberg News.

Data från Japan på morgonen visade att industriproduktionen steg med oväntat starka 8,9 procent i juni jämfört med maj, enligt preliminär statistik. Däremot sjönk detaljhandeln samtidigt 1,4 procent samtidigt som arbetslösheten var oförändrad på 2,6 procent. Kinesiska tjänsteman sade på torsdagen att Peking sannolikt inte kommer försöka att stimulera ekonomin, och nedtonade behovet av att nå BNP-utvecklingsmålet runt 5,5 procent.

Amerikanska statspappersräntor fortsätter att sjunka. Tioåringen handlas nu på morgonen à 2,65 procent och tvåårsräntan 2,83 procent – en nedgång om cirka 15 punkter i spåren av USA:s oväntat svaga BNP-statistik för andra kvartalet.

Dollarn har backat marginellt mot euron, cirka 1,022, och svagare mot yenen som handlas omkring 132,90. Kronan fortsätter att stiga, står nu 10,17 mot dollarn och 10,40 mot euron. Oljepriserna handlas omkring oförändrat, Brentkontraktet à 107,40 dollar per fat och amerikanska WTI-kontraktet cirka 96,90 dollar per fat.

Enligt ett första estimat sjönk BNP 0,9 procent uppräknat i årstakt under andra kvartalet, vilket bidrog till att öka oron för recession i amerikanska ekonomin, givet att BNP redan hade sjunkit 1,6 procent under första kvartalet. USA:s finansminister Janet Yellen konstaterade senare på torsdagen att USA:s tillväxt bromsar in ”signifikant”, men att två kvartal med vikande BNP inte bevisar att ekonomin är i recession. En verklig recession innebär enligt finansministern ”en brett baserad försvagning i ekonomin. Det är inte vad vid ser nu”. Hon framhöll positiva faktorer såsom fortsatt starkt jobbskapande, starka hushållsfinanser och ökad hushållskonsumtion. Finansministern påpekade att antalet sysselsatta ökade med 1,1 miljoner personer under andra kvartalet, vilket kan ställas mot genomsnittliga jobbförluster om 240.000 under de första tre månaderna i tidigare recessioner.

Trenden i antalet nyanmälda arbetslösa är dock fortsatt stigande, även om antalet sjönk något förra veckan. Fyraveckorssnittet steg dock till 249.250 personer förra veckan, från 243.000 veckan före, och det var den högsta nivån på åtta månader. ”Med veckovisa nyanmälda arbetslösa som fortsätter att trenda högre verkar marknaden nu prisa ut ytterligare räntehöjningar bortom årsskiftet”, noterade Michael Hewson, chef för marknadsanalys vid CMC Markets, enligt Dow Jones. ”Med tanke på (Fedchefen Jerome) kommentarer (på onsdagen) om att Fed är databeroende angående framtida räntehöjningar, skulle ytterligare försämringar i statistiken mycket väl kunna leda till lägre amerikanska räntor”, fortsatte han.

På dagens USA-datakalender står statistik över privata inkomster och konsumtion, med PCE-inflation, för juni, samt arbetskostnadsindex för andra kvartalet, klockan 14.30. Klockan 15.45 väntar Chicago industri-PMI för juli och klockan 16.00 kommer definitiva Michiganindex för samma månad. På den välfyllda europeisk datakalendern riktas intresset förmodligen främst mot Eurostats snabberäknade rapporter om juli-inflationen samt BNP för andra kvartalet, klockan 11.00. I Sverige ska SCB rapportera arbetslöshetsdata för juni, och Medlingsinstitutet ska publicera lönestatistik för maj.

De europeiska indexterminerna utvidgar senaste veckans hausse. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på plus 0,4 procent, tyska DAX-index plus 0,6 franska CAC-index på plus 1 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 0,7 procent.


Nyheter från kvällen

– FÄRRE NYBYGGEN. Nybyggnationen av bostäder väntas enligt Boverket falla med 30-40 procent under nästa år jämfört med toppåret 2021. Höga materialkostnader och stigande räntor är två av anledningarna. (DN)
– VD-KANDIDAT LÄMNAR. Svenske Peter Richardson lämnar Lundin Mining för att bli vd för Nevada Gold Mines. Han pekades tidigare ut som vd-kandidat till Lundin-bolaget. (DI)
– ÄGG. Enligt statistik från Jordbruksverket fortsätter svenska äggpriser att sjunka tillbaka från de rekordhöga nivåer som uppnåddes tidigare i år. Partipriserna (översatt till inköpspriser) för svenska ägg har sett nedgångar under senaste två veckorna. (NiB)


Bolagsnotiser

– Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisar en vinst per aktie för kärnverksamheten (”core”) om 1,72 dollar i det andra kvartalet 2022. Analytikers förväntningar låg i genomsnitt omkring 1,58 dollar per aktie, enligt S&P Global Market Intelligence. Astra Zenecas intäkter under det andra kvartalet landade på 10.771 miljoner dollar. Analytikers snittestimat låg omkring 10,5 miljarder dollar.

– Sol- och vindkraftsbolaget OX2 redovisar ett rörelseresultat på 362 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (48). Omsättning var 1.469 miljoner kronor (950) och rörelsemarginalen var 24,7 procent (5,1). Nettoresultatet var 304 miljoner kronor (34), motsvarande ett resultatet per aktie om 1,11 kronor (0:14).

– Atvexa, som verkar inom skola och omsorg, ökade intäkterna med 8,9 procent under räkenskapsårets tredje kvartal som löpte till 31 maj. Intäkterna blev 627 miljoner kronor. Tillväxten är främst förvärvsdriven, +6,7 procent, medan den organiska tillväxten blev 2,2 procent. Rörelsesesultetet blev 36 miljoner kronor (32).


Notiser från marknaden

– Löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,7 procent i maj jämfört med motsvarande månad 2021. Det visar Medlingsinstitutets (MI) lönestatistik, uppräknad med en statistisk modell för retroaktiva löner. Under januari-maj var löneökningarna i genomsnitt 2,3 procent. MI skriver att den faktiska löneutvecklingen anpassas i hög grad till de centralt avtalade löneökningarna. Löneökningarna enligt ett genomsnitt av de centrala kollektivavtalen steg från drygt 1 procent under första kvartalet till 1,9 procent i maj (se diagram 1). ”Den stigande takten beror framförallt på att lönerna har omförhandlats lokalt efter ett 17 månader långt uppehåll inom bland annat industrin, handeln, delar av transportsektorn samt inom hotell och restaurang”, skriver MI. Konsumentpriserna ökade med 7,2 procent i maj, vilket innebär att reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 4,5 procent jämfört med samma månad förra året.

– Det amerikanska representanthuset godkände på torsdagen ett lagförslag om totalt 280 miljarder dollar till stöd för amerikansk halvledartillverkning och ökad konkurrenskraft mot Kina, trots sena försök från republikanska ledare att stoppa förslaget. Det rapporterar Wall Street Journal. Senaten antog förslaget på onsdagen och det skickas nu vidare till Vita huset där president Joe Biden väntas underteckna det inom kort. Lagförslaget, kallat ”The Chips and Science Act of 2022”, inkluderar 52,7 miljarder dollar i direkt finansiellt stöd för byggande och utökning av anläggningar för tillverkning av halvledare, liksom andra program som lägger till 24 miljarder dollar i skatteincitament och andra stöd.


Aktuella obligationspriser