Australien stack ut positivt bland de asiatiska börserna, som backade i varierande grad. I skrivande stund noteras Hongkongbörsen ned 0,9 procent, Shanghais CSI-index stängde ned 0,65 procent, Sydneys ASX-index upp 0,7 procent och Tokyobörsens Nikkei-index ned 0,6 procent.

De amerikanska statsobligationsräntorna återfinns vid fredagens pressade nivåer, då de sjunkit ytterligare cirka 10 punkter. Tioåringen handlas kring 4,23 procent, och tvååringen 4,59 procent. Den svenska tioårsräntan har öppnat à 2,52 procent och tvååringen 3,18 procent.

Trots ränteläget har dollarn återhämtat 55 pips, till 1,0855 mot euron, men har backat 100 pips till 146,85 mot yenen. Kronan stärkts 3 öre, till 10,42 mot dollarn, och 9 öre till 11,31 mot euron. Oljeterminerna har sjunkit ytterligare drygt två dollar. Brentkontraktet handlas kring 78,20 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 73,45 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 171,78 öre per kilowattimme [exkl. skatter och avgifter].

I fredags uttalade sig Fed-chefen Jerome Powell för sista gången innan policykommittén går in i sin tysta period fram till nästa räntebesked.  Powell framhöll att Federal Reserve har höjt räntan ”långt in i restriktivt territorium”, och medan den avtagande inflationstakten är välkommen, måste trenden hålla i sig om Fed ska nå sitt inflationsmål. Han sa att Fed är redo att höja räntan ytterligare om så skulle behövas, och att det är för tidigt att fastslå att den nuvarande penningpolitiska stansen är tillräckligt restriktiv. Powell ansåg det även för tidigt att spekulera i när penningpolitiken kan börja lättas.

Efter Powells uttalande prisade terminsmarknaden in en 64 procentig sannolikhet att Fed sänker styrräntan vid marsmötet, jämfört med 43 procents bedömd sannolikhet sent på torsdagen, enligt CME Groups Fed Watch tool över marknadens prissättning.

Även Fed-chefen i Chicago, Austan Goolsbee, talade på fredagskvällen. Han såg inga tecken att inflationstakten har stannat vid 3 procent.  ”Det finns inga bevis på att vi har stannat vid 3 procent. Jag tror fortfarande på att det är på väg ned till 2 procent”, sade Goolsbee, enligt Bloomberg News.

På måndagens agenda står bland annat protokollet från Riksbankens senaste räntemöte. En enhällig direktion beslutade då att lämna styrräntan oförändrad, à 4,00 procent, vilket var något överraskande enligt majoriteten av ekonomerna i Infronts prognosenkät.  Den nya räntebanan indikerade samtidigt en likartad sannolikhet för en ny räntehöjning, 10 punkter, som den förra banan från i september gjorde, men enligt såväl marknaden som ekonomer är det nu mer troligt att nästa räntesteg blir en sänkning. Swedbank skrev i ett kundbrev att de kommer att bevaka ledamöternas tonläge om inflationsutvecklingen och risken för nya höjningar. De hoppas också på fler ledtrådar om planerna på en utökning av obligationsförsäljningarna.

På fredag publiceras den amerikanska jobbsiffran för november.  Efter överraskande stark sysselsättningstillväxt tidigare i år visade oktoberstatistiken en oväntat kraftig nedgång, till 150.000 personer (kontra väntat 180.000). Samtidigt justerades utfallen för de två föregående månaderna ned med totalt 101.000 personer. Commerzbank påpekade i ett kundbrev att den oväntat låga sysselsättningstillväxten i oktober delvis berodde på strejker (bilarbetare, skådespelare) vilket sänkte sysselsättningen med 30.000 personer. De är nu tillbaka i arbete, vilket enligt Commerzbank kan öka sysselsättningstillväxten i november med 30-40.000 personer. Konsensusprognosen inför fredagen pekar på en ökning med 180.000 sysselsatta och en oförändrad arbetslöshet på 3,9 procent.

De europeiska indexterminerna kretsar kring nollstrecket. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index ned 0,45 procent, tyska DAX-index upp 0,05 procent, franska CAC-index ned 0,2 procent, och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna ned 0,1 procent.


Nyheter från kvällen

– BASINKOMST. AI kan skapa behov för en basinkomst enligt Miljöpartiet. (SvD sön)
– STOCKHOLM. Finansregionrådet Aida Hadzialic vill stärka Stockholmsregionens innovationsförmåga. Den kommande skattehöjningen ska följas av en sänkning när läget medger. (DI mån)
– SYDOSTASIEN. Svenska näringslivsrepresentanter deltar i en tredagarskonferens i Singapore för att diskutera samarbete och affärsmöjligheter. (DI mån)
– GULD. Priset på guld har stigit snabbt. (DI mån)
– SKOGSÄGARE. Fastighetsmiljardären Roger Akelius har knuffat ned Strömsunds grävmaskinsmiljardär Stig Engström från förstaplatsen och kan numera titulera sig som Sveriges största privata skogsägare, enligt ATL. (DI lör)
– SVARTA SIFFROR. Vindkraftsbolaget Skogberget, som ägs av SCA, har bara visat svarta siffror en gång på nio år. (DI lör)
– FLYTTAR? Lastbilstillverkaren Scania kan komma att lämna Södertälje efter mer än 100 år i staden. (DI mån)
– STÄMNING. Norska Oljefonden och Sjunde AP-fonden stämmer kollapsade amerikanska Silicon Valley Bank. (DI mån)

Bolagsnotiser

– Netel, specialist på kritisk infrastruktur, har utsett Jeanette Reuterskiöld till vd och koncernchef. Jeanette Reuterskiöld har varit tillförordnad vd sedan den 16 maj 2023 och ledamot av Netels styrelse sedan 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Spotify genomför omfattande personalneddragningar, där cirka 17 procent av de anställda måste lämna företaget. Det skriver Spotifys vd Daniel Ek på bolagets webbplats. ”Med tanke på glappet mellan våra finansiella mål och våra nuvarande rörelsekostnader, har jag bestämt att en betydande åtgärd för att korrigera våra kostnader var det bästa alternativet för att nå våra mål”, skriver Daniel Ek. I slutet av september i år hade Spotify drygt 9.200 anställda.

– MBRS Group har ingått villkorat avtal om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Odd Molly Sverige för en köpeskilling motsvarande 1 miljon kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Köpare är en utländsk aktör och affären är bland annat villkorad av godkännande från extra bolagsstämma i MBRS. ”Styrelsen arbetar fortsatt med översyn av strategiska alternativ för bolagets framtid, men avser dock att efter extra bolagsstämmans godkännande och genomförd transaktion ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nordic Growth Market Nordic SME (’Marknadsplatsen’) samt frivillig likvidation av bolaget”, heter det. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman fattar beslut om extra utdelning, om 0:09 krona per aktie i bolaget.

Notiser från marknaden

– Tysklands export sjönk 0,2 procent medan importen sjönk 1,2 procent i oktober, kalender- och säsongsjusterat, jämfört med föregående månad. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntades exporten ha ökat 1,1 procent jämfört med föregående månad och importen ha ökat 0,8 procent. Handelsbalansen, säsongsjusterad, visade ett överskott på 17,8 miljarder euro, jämfört med +16,5 miljarder föregående månad. Snittprognosen var ett överskott om 17,1 miljarder. I årstakt sjönk exporten med 8,1 procent, medan importen var ned 16,3 procent.

– Kina kommer sannolikt att implementera en proaktiv finanspolitik nästa år då det fortfarande finns ett behov av stabil tillväxt. Det sade Sheng Songcheng, tidigare statistik- och analyschef vid PBOC i helgen, enligt Reuters. Den kinesiska ekonomin har haft svårt att återhämta sig från åtgärderna som sattes in för att bekämpa pandemin och det finns en oro i landet för att den svåra situationen inom landets fastighetssektor ska spilla över på andra delar av ekonomin. ”Kina väntas fortsätta implementera proaktiv finanspolitik och penningpolitik som är i linje med positiv finanspolitik, med relativt stort policyutrymme att sänka reservkraven”, sade Shen Songchen, enligt Shanghai Security News, skriver Reuters. I september sänkte PBOC reservkravet för andra gången i år för att öka likviditeten och stötta återhämtningen.


Morgonbrevet mailas ut varje morgon strax innan börsöppning. Tjänsten är gratis

 

De asiatiska börserna avrundar veckan med en smått negativ fredagsstängning. I skrivande stund noteras Hongkongbörsen ned 0,95 procent, Shanghais CSI-index stängde ned 0,38 procent, Sydneys ASX-index ned 0,2 procent och Tokyobörsens Nikkei-index ned 0,17 procent.

De långa amerikanska statsobligationsräntorna har stigit cirka 5 punkter från gårdagens bottennoteringar, medan korträntorna är oförändrade. Tioåringen handlas kring 4,32 procent, och tvååringen 4,67 procent. Den svenska tioårsräntan har öppnat à 2,62 procent och tvååringen 3,29 procent.

Dollarn har stärkts 50 pips, till 1,0910 mot euron, och 105 pips till 148,20 mot yenen. Kronan backat 9 öre, till 10,45 mot dollarn, och 4 öre till 11,40 mot euron. Oljeterminerna har sjunkit drygt två dollar efter att uppgörelsen om produktionsbegränsningar inom Opec+ visat sig ha frivilliga inslag, vars efterlevnad marknaden betvivlar. Brentkontraktet handlas kring 80,60 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 75,90 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 167,68 öre per kilowattimme [exkl. skatter och avgifter].

Caixins industri-PMI för Kina steg till 50,7 i november jämfört med 49,5 i oktober, vilket var över väntade 49,8. Det officiella industri-PMI visade tidigare en nedgång till 49,4 från 49,5. Japans industri-PMI för november reviderades upp något till 48,3.

Financial Times noterar att den globala aktiemarknaden går mot sin bästa månad på tre år, med MSCI All-Country World index upp 9 procent i november – den bästa månaden sedan november 2020 då förhoppningar om ett vaccin höjde humöret. Bakomliggande finns antagandet att Federal Reserve och andra centralbanker är klara med räntehöjningarna.  ”Marknaden har nu fäst sig vid tanken att inflation inte längre är ett problem. Om inflationen inte längre är ett problem är Fed inte längre ett problem. Om Fed inte längre är ett problem… bör riskfyllda tillgångar klara sig bättre. Nyckelfrågan är om den tankekedjan är korrekt”, sade Torsten Slok, chefekonom på Apollo.

Federal Reserve träder på lördag in i en tyst period inför nästa policymöte den 12-13 december. En sista indikation kan bli vad Fed-chefen Jerome Powell säger vid ett event vid Spelman College i Atlanta. En del Fed-ledamöter har i veckan indikerat att de kan vara nöjda med var räntan ligger nu, men inte velat ge intrycket av att nästa steg nödvändigtvis kommer bli en sänkning. Mary Daly, Fed-chef i San Francisco, sade i en intervju med Börsen-Zeitung att hennes huvudscenario inte inkluderar någon ytterligare höjning, men att det är för tidigt att veta om Fed är klara. ”Jag tänker inte alls på räntesänkningar just nu. Jag tänker på huruvida vi har tillräckligt med åtstramning i systemet och är tillräckligt restriktiva för att återupprätta prisstabiliteten”, sade hon.  John Williams, Fed-chef i New York, sade att han inte ligger sömnlös över marknadens förväntningar, eftersom det finns så mycket osäkerhet om den framtida räntebanan. Om pristrycket består så kanske de behöver höja igen.

Marknaden prisar in en första sänkning i maj och sedan ytterligare fyra sänkningar under året, med en styrränta som då skulle ligga på 4,00-4,25 procent vid årsskiftet. ”Vi tror att Fed inte vill bli fintade igen, utan föredrar att se ytterligare framsteg i viktigare variabler innan de förklarar att jobbet är klart”, skrev TD Securities i en kommentar enligt Reuters.

Under eftermiddagen publiceras ISM:s industri-PMI i USA, som väntas ha stigit från 46,7 till 47,6.

De europeiska indexterminerna avancerar inför fredagens börsöppning. Kl. 08.35 noteras Londons FTSE-index upp 0,5 procent, tyska DAX-index upp 0,3 procent, franska CAC-index upp 0,3 procent, och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 0,2 procent.


Nyheter från kvällen

– KLIMATFOND. Vid FN:s klimatmöte i Dubai klubbades igår en fond för fattiga länder som drabbas av skador orsakade av klimatförändringarna. (SvD)
– VÄRMEREKORD. Krossade värmerekord, ökade utsläpp av växthusgaser och minskande isar i Antarktis. Det rapporterar FN:s meteorologiska organisation WMO i en ny rapport. (SvD)
– BANKVERKTYG. Statliga SBAB har en central roll i Socialdemokraternas planer på en tillfällig bankskatt. (SvD)
– BOPRIS NED. Det senaste årets våldsvåg har påverkat hur bostadsköpare ser på vissa områden, enligt mäklare. (DN)
– KRIGSRISK. Krig mellan Kina och USA kommer att bryta ut inom fem år tror en majoritet av tillfrågade invånare i Kina. (DI)
– FLER KONKURSER. Årets näst sista månad stänger på rekordhöga konkurssiffror. Branschmässigt sticker e-handeln ut med en uppgång på 70 procent. (DI)
– RAS FÖR SKOAKTIE. Skobolaget Dr Martens har haft det tufft med försäljningen i USA. Bolagets aktie har rasat på Londonbörsen efter en publicerad halvårsrapport och sänkta prognoser. (SVD)
– RÄTTEGÅNG. Brottsoffer i det uppmärksammade och det pågående Lundin Oil-målet har begärt 110 miljoner kronor i skadestånd. Domstolen har nu slagit fast att de inte kan få sina anspråk prövade. (SvD)
TUFFT FÖR BLANKARE. H&M:s aktie har gått starkare än index hittills i år, delvis i kraft av bolagets omfattande återköpsprogram. Flera experter bedömer nu att de som har korta positioner i aktien kommer få det svårare framöver. (DI)

Bolagsnotiser

Viaplay meddelade på fredagsmorgonen sitt förslag till en omfattande rekapitalisering, efter förhandlingar med dess största aktieägare, långivare och obligationsinnehavare. Det framgår av ett pressmeddelande. Den föreslagna rekapitaliseringen innefattar 4 miljarder kronor genom en riktad nyemission om cirka 3,1 miljarder kronor och en företrädesemission om cirka 0,9 miljarder kronor. Vidare föreslås en nedskrivning av befintliga skuldförpliktelser om 2 miljarder kronor, av vilka 0,5 miljarder kronor ska konverteras till aktier, en ändring och förlängning av befintliga bank- och obligationsåtaganden om totalt 14,6 miljarder kronor, och en rad ”självhjälpsåtgärder” för att förbättra koncernens likviditet och lönsamhet. Teckningskursen per B-aktie kommer att vara 1 krona i den riktade nyemissionen, företrädesemissionen och konverteringen av skuld till aktier, vilket följaktligen indikerar en väsentlig utspädning av befintliga aktier.

Notiser från marknaden

– Sydkoreas export steg med 7,8 procent i november, jämfört med samma månad året före. Importen sjönk samtidigt med 11,6 procent. Det framgår av data från handelsdepartementet. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntades exporten ha stigit 4,7 procent medan importen väntades ha minskat 8,6 procent.  Föregående månad steg exporten 5,1 procent jämfört med samma månad 2022. Importen sjönk 9,7 procent. Sydkorea är världens sjätte största exportland och det land i världen som publicerar handelsstatistik först varje månad, varför statistiken ses som en tidig indikation på världshandeln.

– Bolåneinstitutet SBAB sänker listräntan för samtliga bindningstider, med 0,10-0,15 procentenheter. Det framgår av ett pressmeddelande. Tremånadersräntan sänks med 0,10 procentenheter till 5,12 procent medan den ettåriga räntan sänks med 0,15 procentenheter till 5,17 procent. ”Ändringarna sker främst till följd av sjunkande marknadsräntor, lägre upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden”, skriver SBAB. Förändringarna träder i kraft idag fredag den 1 december.


Morgonbrevet mailas ut varje morgon strax innan börsöppning. Tjänsten är gratis

 

De asiatiska börserna har vänt upp efter en ostadig inledning. I skrivande stund noteras Hongkongbörsen upp 0,25 procent, Shanghais CSI-index stängde upp 0,23 procent, Sydneys ASX-index upp 0,75 procent och Tokyobörsens Nikkei-index upp 0,5 procent.

De amerikanska statsobligationsräntorna har stabiliserats kring gårdagens nivåer, tillika de lägsta sedan september. Tioåringen handlas kring 4,27 procent, och tvååringen 4,66 procent. Den svenska tioårsräntan har öppnat à 2,55 procent och tvååringen 3,27 procent.

Dollarn har återhämtat 40 pips, till 1,0960 mot euron, och pendlar kring 147,15 mot yenen. Kronan noteras oförändrad à 10,36 mot dollarn, och 11,36 mot euron. Oljeterminerna har stigit ytterligare drygt en dollar. Brentkontraktet handlas kring 82,95 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 78,10 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 189,21 öre per kilowattimme [exkl. skatter och avgifter].

Dollarn handlades inatt kring den lägsta nivån på tre månader i kölvattnet av vikande amerikansk inflationsdata. ”Jag tror det handlar i stort sett helt och hållet om amerikanska räntor, och i förlängningen FOMC policy”, sade Carol Kong, valutastrateg vid Commonwealth Bank of Australia, till Reuters.  ”Marknaden kommer att fortsätta fokusera på vad FOMC-personer säger om utsikterna för den kommande räntecykeln”, sade Kong.

Amerikansk kärninflation (PCE) har sjunkit successivt de senaste månaderna till 3,7 procent i september. Konsensus inför stundande PCE-siffra, som publiceras i eftermiddag, pekar mot en ökning med 3,5 procent i oktober. Kärn-KPI ökade med 4,0 procent i oktober från 4,1 procent i september. Enligt Christopher Wong, valutastrateg vid OCBC, kommer siffran ge ledtrådar huruvida trenden med minskad inflation håller i sig.  ”Om kärn-PCE kommer in under förväntningarna kan dollarn röra sig nedåt igen”, sade han enligt Reuters.

Igår sade Fed-chefen i Richmond, Thomas Barkin, att Fed måste ha kvar möjligheten att höja räntorna om inflationen inte viker av tillräckligt. Waller tillade att han inte är redo att förbinda sig till en viss policy, pga. den stora osäkerheten som råder. Fed-chefen i Atlanta, Raphael Bostic, uttryckte samtidigt en mer optimistisk ton, och menade att inflationstakten kan minska till 2,5 procent till slutet av 2024.  ”Samtidigt tror jag inte att vi har sett de fulla effekterna av restriktiv politik, en annan anledning till att jag tror att vi kommer se ytterligare nedkylning av ekonomisk aktivitet och inflation”, sade Raphael Bostic. Båda röstar i FOMC under 2024.

På dagens makroagenda — utöver amerikansk kärn-PCE — publiceras under dagen även preliminära inflationsdata för euroområdet.

De europeiska indexterminerna har avancerat marginellt inför dagens börsöppning. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index upp 0,15 procent, tyska DAX-index upp 0,15 procent, franska CAC-index +/- noll procent, och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 0,2 procent.


Nyheter från kvällen

– OMSTÄLLNING. Företagens uppmaning till politiska beslutsfattare när klimattoppmötet inleds i Dubai på torsdagen sammanfattas med orden öka takten. (DI)
– BOSTÄDER. Rekordutbudet av bostäder fortsätter växa vilket kan leda till att priserna faller. (SvD)
– BOSTADSBYGGANDE. Kollapsen för bostadsbyggandet har blivit ett av de största hindren för företag som behöver rekrytera personal. (SvD)
– HAGSTRÖMER. Avanza borde självklart ha väntat med vd-tillsättningen till efter FI:s godkännande, säger finansnestorn Sven Hagströmer i en intervju med DI. (DI)
– HEXAGON. Kassaflödet sviktar, avkastningen på sysselsatt kapital är under isen och nye vd:n Paolo Guglielmini har bjudit på dubbla rapportbesvikelser och ett nytt stort omstruktureringsprogram. (DI)
– THULES TILLVÄXTJAKT. Mitt arbete är att göra oss till ett tillväxtbolag igen”, säger Thules nytillträdda vd Mattias Ankarberg i en intervju. (DI)

Bolagsnotiser

– Flygbolaget SAS redovisar ett resultat före skatt för det fjärde kvartalet (augusti-oktober) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 om -2.110 miljoner kronor (-1.701). Intäkterna uppgick till 12.019 miljoner kronor (10.651). Rörelseresultatet uppgick till -662 miljoner kronor (-92). Nettoresultatet landade på -1.928 miljoner kronor (-1.238). Den svenska kronans försvagning mot slutet av kvartalet och uppgången för flygbränslepriserna under samma period, nämns som bidragande orsaker. ”De högre kostnaderna från negativa trender inom valutor och bränslepriser motverkar en väsentlig del av det som har åstadkommits genom ett starkare operativt och kommersiellt resultat”, skriver SAS vd Anko van der Werff i rapportens vd-ord. SAS har brutet räkenskapsår som löper från den 1 november till och med 31 oktober. SAS upprepar tidigare prognoser från april tidigare i år men skriver: ”SAS ser för närvarande över de finansiella prognoserna som en del av förberedelserna inför att slutföra chapter 11-processen i USA”.  Enligt tidigare besked har SAS för närvarande som målsättning att få Chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen i början av 2024, för att därefter erhålla regulatoriska godkännanden och genomföra en svensk företagsrekonstruktion under 2024. En avnotering från Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen och Oslo Børs kommer att ske efter slutförandet av den svenska företagsrekonstruktionen.

Notiser från marknaden

– USA:s bruttonationalprodukt, BNP, steg 5,2 procent i beräknad årstakt under tredje kvartalet enligt det andra estimatet från BEA (Bureau of Economic Analysis). Enligt det initiala estimatet steg BNP 4,9%. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade sig analytiker nu att BNP skulle ha stigit med 5,0 procent. Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg med 2,8 procent. Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg med 2,3 procent under kvartalet, väntat +2,4 procent.

– Inflationstakten i Tyskland sjönk till 3,2 procent i november jämfört med 3,8 procent i oktober. Det visar preliminär statistik. Väntat var en KPI-inflation på 3,5 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos. HIKP-inflationen sjönk till 2,3 procent, jämfört med 3,0 procent i oktober. Väntat var 2,7 procent. Kärn-KPI-inflationen, som exkluderar livsmedel och energi, sjönk preliminärt till 3,8 procent i november, från 4,3 procent i oktober.

– EU:s konjunkturbarometer visar att den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna steg till 93,8 i november, jämfört med 93,5 föregående månad. Det framgår av EU-kommissionens månatliga rapport. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntades en indikator på 93,7. Ett index på 100 är det långsiktiga genomsnittet. De förväntade försäljningspriserna i industrin sjönk till 2,3 från 3,5. Konsumenternas inflationsförväntningar sjönk till 9,3 från 11,3.


Morgonbrevet mailas ut varje morgon strax innan börsöppning. Tjänsten är gratis

 

Med undantag för Australien har de asiatiska börserna backat efter en vinstvarning från tjänsteplattformen Meituan och nedställl bland regionala techbolag. I skrivande stund noteras Hongkongbörsen ned 2,3 procent, Shanghais CSI-index stängde ned 0,86 procent, Sydneys ASX-index upp 0,21 procent och Tokyobörsens Nikkei-index ned 0,26 procent.

De amerikanska statsobligationsräntorna har sjunkit ytterligare 10—20 punkter, främst i den korta ändan, till de lägsta nivåerna sedan september. Tioåringen handlas kring 4,27 procent, och tvååringen 4,68 procent. Den svenska tioårsräntan har öppnat à 2,57 procent och tvååringen 3,29 procent.

Dollarn har tappat 50 pips, till 1,0990 mot euron, och 125 pips till 147,20 mot yenen. Kronan har stärkts 9 öre, till 10,34 mot dollarn, och 4 öre till 11,36 mot euron. Oljeterminerna har stigit drygt en dollar. Brentkontraktet handlas kring 81,35 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 76,60 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 152,79 öre per kilowattimme [exkl. skatter och avgifter].

USA-räntorna fortsatt ned efter svensk stängning i spåren av vad som tolkades som duvaktiga Fed-signaler. Ett ljummet mottagande av en emission av sjuåriga statsobligationer för 39 miljarder dollar ändrade inte på den generella riktningen nedåt. Fed-guvernören Christopher Waller, som ofta betraktats som en av policykommitténs hökar, sade igår att han är alltmer övertygad om att den nuvarande policyn är tillräckligt åtstramande för att bromsa ekonomin och få inflationen tillbaka till 2 procent, utan att arbetslöshetsnivån behöver stiga nämnvärt.  ”Jag ser att disinflationen kommer fortsätta under flera månader, jag vet inte hur länge det kan vara men det kan vara tre månader, fyra månader, fem månader… vi kan sedan börja sänka räntan eftersom inflationen är lägre”, sade Waller.  Han tillade att det inte finns några skäl att hålla räntan hög om inflationen når målet, men att inflationen fortsatt är för hög och att det är för tidigt att säga om inbromsningen de sett är uthållig.  ”Det finns fortsatt stor osäkerhet om takten i den framtida aktiviteten, så jag kan inte säkert säga att (FOMC) har gjort tillräckligt för att uppnå prisstabilitet”, sade Waller. De konkreta referenserna till möjliga sänkningar det som marknaden tog till sig, och en räntesänkning i maj är nu till stor del inprisad.  Detta trots att Fed-ledamöter tidigare känt sig obekväma med snabba lättnader i de finansiella förhållandena. Fed-chefen Jerome Powell sade själv i samband med Fed-beskedet i början av november att man inte alls överväger räntesänkningar nu, utan snarare om man borde höja mer. ”Att sänka räntan som svar på lägre inflation är inte överraskande. Men att lägga fram en tydlig tidsram är anmärkningsvärd”, skrev Karim Basta på III Capital Management enligt Reuters.

Fed-chefen i Chicago, Austan Goolsbee, sade å sin sida att det finns risker med att höja för mycket. När de väl tror att de är på banan att få inflationen på målet så är omfattningen av åtstramningen som behövs mindre.  ”Alla som tillagat en kalkon vet att du behöver ta den ur ugnen innan den kommit till den nivån du vill att den ska vara på, eftersom den kommer att ha eftervärme”, sade han. Tidigare hade Fed-guvernören Michelle Bowman försökt hålla idén om en ny räntehöjning vid liv, och talat om en rad risker för att inflationen ska vara mer ihärdig än väntat. Hennes huvudscenario är att ekonomin kommer att utvecklas på ett sätt som gör att de behöver hålla räntan tillräckligt åtstramande för att få ned inflationen i rätt tid, men sade inte uttryckligen att det krävs en höjning till.  Fed har sitt nästa möte den 12-13 december och går in i den sedvanliga tysta perioden från lördag denna vecka.

Den nyzeeländska dollarn har stärkts till 0,62-nivån mot USA-dollarn på onsdagen, efter en hökaktig twist från Nya Zeelands centralbank, RBNZ, som lämnade styrräntan oförändrad à 5,50 procent, i linje med förväntningarna, men uttalade att räntan behöver förbli åtstramande så att efterfrågetillväxten hålls dämpad och inflationen återvänder till målintervallet om 1 till 3 procent. Räntenivån bedöms nu tillräckligt åtstramande men efterfrågan och inflationstrycket är oroande givet den förhöjda kärninflationen.  ”Om inflationstrycket skulle bli starkare än väntat så skulle kommittén troligen behöva höja mer”, hette det.

På dagens makroagenda står KI-barometer samt BNP och detaljhandel i Sverige, och preliminär KPI från Tyskland.

De europeiska indexterminerna är blandade. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index ned 0,2 procent, tyska DAX-index upp 0,15 procent, franska CAC-index ned 0,1 procent, och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 0,1 procent.


Nyheter från kvällen

– DYRARE BENSIN. Bensin och diesel kan bli dyrare som en effekt av regeringens kommande klimathandlingsplan, enligt ett långt gånget utkast av planen. (DN)
– NYA EU-TIDER. Att stoppa det militära stödet till Ukraina ingår i valvinnande Geert Wilders manifest i Nederländerna. Wilders politik kan få stora konsekvenser för EU och hela Europa. (SvD)
– SD STARKA. Sverigedemokraterna befäster sin position som Tidösamarbetets etta i opinionen, i Ipsos novembermätning. (DN)
– ÄNDRA SKATTEN. En skattechock möter spararna i ISK och kapitalförsäkringar nästa år. Finansministerns besked om att förbereda en skattereform av ISK-skatten är bra, men det finns mer att göra enligt Shoka Åhrman, sparekonom på SPP och Storebrand. (DI)
– MER TILL KÄRNKRAFT. Samtidigt som Vattenfall utreder förutsättningarna för att bygga nya reaktorer så öppnar kraftbolaget för investeringar för 50 miljarder kronor i de befintliga kärnkraftverken. (DI)
– SKATTESMÄLL. Ett tjugotal personer på konsultjätten Boston Consulting Group har åkt på en gemensam skattesmäll om flera hundra miljoner kronor. (DI)
– INSYNSAFFÄRER. För första gången i år var insynsförsäljningarna större än insynsköpen under det fjärde kvartalet. En bidragande orsak var storägaren Geelys miljardförsäljning av Volvo Car-aktier. (DI)

Bolagsnotiser

Viaplay meddelar att styrelsen beslutat att senarelägga publiceringen av resultatet för det tredje kvartalet 2023 till efter Stockholmsbörsens stängning torsdag den 30 november. ”Detta för att fortsätta diskussioner med bolagets största aktieägare, långivare och obligationsinnehavare angående den potentiella rekapitaliseringen av Viaplay Group”, enligt ett pressmeddelande. Rapporten skulle ha släppts i dag, onsdag, klockan 07.00.

– Speloperatören Kindreds totala redovisade intäkter uppgick till 284 miljoner pund i det tredje kvartalet 2023. Väntat var ett totala intäkter på 305 miljoner pund, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat. Bruttoresultatet landade på 159 miljoner pund, mot väntade 171 miljoner pund. Kindreds spelöverskott ökade 1 procent till 275 miljoner pund. Det justerade ebitda-resultatet blev 42,6 miljoner pund med en motsvarande marginal om 15,0 procent. Här hade analytikerna räknat med 48,2 miljoner pund och 15,8 procent. Bolaget upprepar sin underliggande ebitda-guidning för helåret 2023 på minst 200 miljoner pund, förutsatt en normaliserad sportboksmarginal under det fjärde kvartalet.

Notiser från marknaden

– Sveriges BNP sjönk 0,3 procent under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år sjönk BNP 1,4 procent. Det visar SCB:s nationalräkenskaper. Nedgången förklaras främst av lageravveckling och lägre hushållskonsumtion.  ”BNP minskade för andra kvartalet i rad. Nedgången i ekonomin var bred men hölls tillbaka något av en stark tjänsteexport. Hushållens konsumtionsutgifter minskade för femte kvartalet i rad”, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna. Väntat enligt Infronts analytikerenkät var att BNP skulle ha sjunkit 0,2 procent jämfört med föregående kvartal och sjunkit 1,4 procent i årstakt. Enligt SCB:s tidigare publicerade BNP-indikator var BNP oförändrad under det tredje kvartalet och minskade 1,2 procent i årstakt. Hushållens konsumtion minskade 0,6 procent under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal medan den offentliga konsumtionen var oförändrad. De fasta bruttoinvesteringarna minskade 0,6 procent. Exporten steg 1,4 procent under kvartalet samtidigt som importen sjönk 1,5 procent.

– Berkshire Hathaways vice ordförande Charlie Munger avled på tisdagen, vid 99 års ålder. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget. Tillsammans med Warren Buffett var Charlie Munger frontfigur för Berkshire Hathaway under många decennier. ”Berkshire Hathaway hade inte kunnat byggas upp till vad det är idag utan Charlies inspiration, visdom och deltagande”, skriver Warren Buffett i en kommentar. Charlie Munger var aktiv i Berkshire Hathaway ända in till slutet, och skulle ha fyllt 100 år den första januari.


Morgonbrevet mailas ut varje morgon strax innan börsöppning. Tjänsten är gratis

 

Utvecklingen på de asiatiska börserna har varit blandad och odramatisk. I skrivande stund noteras Hongkongbörsen ned 1 procent, Shanghais CSI-index stängde upp 0,19 procent, Sydneys ASX-index upp 0,39 procent och Tokyobörsens Nikkei-index ned 0,12 procent.

De amerikanska statsobligationsräntorna noteras i nivå med måndagens stängning i New York, ned 10—20 baspunkter beroende på löptid. Tioåringen handlas kring 4,38 procent, och tvååringen 4,87 procent. Den svenska tioårsräntan har öppnat à 2,62 procent och tvååringen 3,35 procent.

Dollarn är relativt opåverkad av det senaste dygnets ränteförskjutning; något starkare à 1,0940 mot euron och samtidigt tappat 45 pips till 148,45 mot yenen. Kronan har stärkts marginellt, till 10,43 mot dollarn, och 5 öre till 11,40 mot euron. Oljeterminerna har sjunkit cirka 20 cent. Brentkontraktet handlas kring 79,95 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 75,05 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 131,35 öre per kilowattimme [exkl. skatter och avgifter].

Den australiensiska centralbanken, RBA, befinner sig just nu i en period där centralbanken behöver en mer passiv hållning för att få ner konsumentpriserna utan att trigga arbetslösheten, sade chefen för RBA, Michele Bullock i en paneldiskussion i Hong Kong på tisdagen. ”Vi vill se inflationen under kontroll, tillbaka till vårt målområde 2–3 procent, och vi måste också göra det på ett kontrollerat sätt så att det inte påverkar ekonomin alltför mycket och pressar upp arbetslösheten. Vi befinner oss just nu i en situation där vi behöver vara mer försiktiga” sade hon. Australiens kärninflation uppmäter fortsatt väl över centralbankens mål på 2–3 procent. Senaste kärninflationssiffran var 5,2 procent i oktober, vilket är 0,2 procentenheter högre än vad analytiker hade väntat sig och befinner sig på klart högre nivåer än både Europa och USA. Som en följd av den varaktiga kärninflationen har handlare dragit upp chanserna för ytterligare räntehöjningar från RBA. Data visar att chansen för att RBA höjer räntan till 4,6 procent fram till mitten av 2024 är över 80 procent. Ekonomer är splittrade huruvida RBA är klar med sina räntehöjningar för denna gång. Commonwealth Bank of Australia tror att RBA är klar med räntehöjningarna medan National Australia Bank och Bank Of Canada tror att RBA höjer räntan till minst 4,6 procent.

Den senaste månadens marknadsrörelser – uppgång på aktiemarknaden och fallande räntor – visar att marknaden börjar prisa in alltmer räntesänkningar från Federal Reserve framöver för att stimulera tillväxt framöver, oavsett det ekonomiska utfallet. Hittills i november är S&P 500-indexet upp nästan 9 procent medan avkastningen på den amerikanska tioåriga statsobligationen backat från nästan 5 procent till 4,4 procent. Den ekonomisk data som kommit in visar på en tydlig inbromsning av konsumentpriser, men det finns också orosmoln gällande annan ekonomiska data, där köpkraftsenkäter kommit in svagt och arbetslösheten tickat uppåt. ”Det finns fortsatt splittrade åsikter gällande vad Fed kommer göra nästa år, från att Fed kommer sänka räntan aggressivt, till att Fed inte kommer att göra någonting” sade Rob Waldner, chefsstrateg på Invesco. ”Även om inflationen fortsätter att dämpas, kommer Fed förmodligen inte att sänka räntan om ekonomin fortsätter att utvecklas starkt” sade Thanos Bardas, som är chefsstrateg hos Neuberger Berman.  CME Groups Fedwatch tool indikerar att oddsen för att Fed kommer att sänka räntan med 25 punkter vid majmötet är cirka 52 procent, upp från 29 procents uppskattad sannolikhet i slutet av oktober.

På dagens europeiska makroagendan väntas Gfk:s konsumentförtroende från Tyskland avseende decembermånad och hushållens konfidensindikator från Frankrike. I USA publiceras NAHB:s husmarknadsindex från september, S&P:s husprisindex från september, Richmond Fed index från november och hushållens konfidensindikator från november.

De europeiska indexterminerna har backat inför dagens börsöppning. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index ned 0,3 procent, tyska DAX-index ned 0,4 procent, franska CAC-index ned 0,45 procent, och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna ned 0,3 procent.


Nyheter från kvällen

– SWIFTFLATION. När Taylor Swift kommer till Stockholm i vår har hotellpriserna höjts med 300 procent. (DI)
– PRISKRIG BLAND KINAS E-HANDELSJÄTTAR. De kinesiska konsumenterna har blivit alltmer priskänsliga som en följd av det ekonomiska läget och ett sämre konsumentförtroende. (DI)
– HÖGRE RÄNTA ÄR BRA FÖR EKONOMIN. En högre ränta än den Sverige hade fram till i fjol är bra för ekonomin. Det menar Kristin Magnusson Bernard, som är VD för Första AP-fonden. (DN)
– BILLIGASTE KAFFEPRISET PÅ ÖVER ETT ÅR. Vissa livsmedel går stick i stäv med en annars hög inflation. Som kaffe. Priset är nu den lägsta sedan början på 2022. De senaste veckorna har kaffepriserna sjunkit med ungefär 6 kronor per kilo. (SvD)
– STORBANKER BLIR OMKÖRDA I RÄNTERACE. I racet om bästa sparräntan blir storbankerna omkörda av de mer nischade aktörerna. Det har lett till att Swedbank, SEB och Danske Bank tappar mark, visar siffror från SCB. (DI)
– ESSITY. Innovation är en nyckel för att lyfta Essitys avkastning på sysselsatt kapital. (DI)

Bolagsnotiser

– Industrivärden har köpt 1 miljon B-aktier i Volvo, en affär vars värde uppgår till drygt 240 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Aktierna köptes till kurser mellan 239,63–241,15 kronor under måndagen den 27 november. Enligt ägardatatjänsten Holdings äger Industrivärden 166,6 miljoner A-aktier och 17,4 miljoner B-aktier i Volvo sedan tidigare.

– Den amerikanska fondförvaltaren Blackrocks Londonavdelning kliver in som blankare i biltillverkaren Volvo Cars. Det skriver Dagens industri, som hänvisar till Bloomberg. Den korta positionen i Volvo Cars överstiger 0,5 procent av aktiekapitalet i Volvo Cars, vilket innebär att positionen offentliggörs. Den totala blankningen i Volvo Cars uppgår till 1,6 procent av kapitalet, skriver tidningen.

– Näthandelsbolaget Boozt justerar upp sin prognos för nettoomsättningstillväxt och justerat rörelseresultat för helåret 2023. Det framgår av ett pressmeddelande. Nettoomsättningstillväxten väntas nu uppgå till 13-15 procent, tidigare prognos var 11-15 procent. Det justerade rörelseresultatet väntas nu uppgå till 370-390 miljoner kronor, mot tidigare prognos om 350-390 miljoner kronor. ”Under Black Friday veckan välkomnade Boozt och Booztlet mer än 125.000 nya kunder och efterfrågan på alla geografiska marknader ökade jämfört med föregående år. Mer än 50 procent av bolagets sålda varor under perioden var i de nyare kategorierna Barn, Sport, Skönhet och Heminredning”, skriver Boozt.

Notiser från marknaden

– Högre räntor innebär att hushåll och företag behöver anpassa sin ekonomi. Risktagandet har minskat, men det förändrade ekonomiska läget med osäkerhet om hur länge de högre räntorna kommer att bestå innebär förhöjda risker för den finansiella stabiliteten. Kommersiella fastighetsbolag med hög skuldsättning är särskilt utsatta om räntorna skulle ligga kvar på höga nivåer.  Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin stabilitetsrapport på tisdagen, enligt ett pressmeddelande. Inflationen har fallit globalt och den förväntas minska ytterligare under nästa år. Samtidigt finns det signaler om att räntorna kan förbli högre en längre tid. Högre räntekostnader pressar hushåll och företag med mindre marginaler. Många fastighetsföretag har stora skulder, vilket har gjort dem extra sårbara mot högre räntor. ”Räntorna sänker fastighetsbolagens vinster och värdet på deras fastigheter. Därför har de också fått det svårare att finansiera sina skulder. De kan inte luta sig tillbaka i det här läget. De behöver fortsatt minska sina skulder och stärka sin kapitalsituation för att undvika en mer okontrollerad anpassning framöver”, säger generaldirektör Daniel Barr. Rapporten visar samtidigt att hushållen lånar allt mindre, samtidigt som deras konsumtion och sparande hållits uppe bättre än väntats. Även arbetsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat.  Men nivån på företagens och hushållens skulder är fortfarande hög. Om räntorna skulle ligga kvar på högre nivåer under en längre tid blir belastningen större för fler.  FI bedömer att den huvudsakliga risken med hushållens stora skulder är en minskad konsumtion, vilket kan förstärka en makroekonomisk nedgång. En sådan utveckling kan också öka risken för problem i den finansiella sektorn. FI noterar även att svenska banker för närvarande är mycket lönsamma och har stora kapitalbuffertar. Bankerna har en god motståndskraft och kan hantera betydande kreditförluster, men det finns en förhöjd osäkerhet om hur ekonomin och marknaden kommer att utvecklas. Därför behöver bankerna även fortsättningsvis ha stora buffertar.

– GfK:s konsumentförtroende i Tyskland steg till -27,8 inför december jämfört med -28,1 föregående månad. Väntat enligt Trading Economics konsensusprognos var ett konsumentförtroende om -27,9.


Morgonbrevet mailas ut varje morgon strax innan börsöppning. Tjänsten är gratis

 

De asiatiska börserna har backat cirka en halv procent. I skrivande stund noteras Hongkongbörsen ned 0,3 procent, Shanghais CSI-index stängde ned 0,67 procent, Sydneys ASX-index ned 0,76 procent och Tokyobörsens Nikkei-index ned 0,53 procent.

De amerikanska statsobligationsräntorna noteras marginellt högre. Tioåringen handlas kring 4,48 procent, och tvååringen 4,96 procent. Den svenska tioårsräntan har öppnat à 2,71 procent och tvååringen 3,40 procent.

Dollarn har tappat 45 pips till 1,0955 mot euron, och 50 pips till 148,90 mot yenen. I motsvarande mån har kronan avancerat 5 öre till 10,44 mot dollarn, och ett öre till 11,44 mot euron. Oljeterminerna har sjunkit en dollar. Brentkontraktet handlas kring 80,05 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 75,15 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 127,09 öre per kilowattimme [exkl. skatter och avgifter].

Tidiga rapporter talade om en förhållandevis dämpad ”Black Friday”-handel i USA jämfört med tidigare år. Marknadsbedömare noterade om kvarstående inflationsoro bland konsumenterna, även om oron för en recession samtidigt avtar. ”Folk är mer värdemedvetna… folk spenderar, men de spenderar mer konservativt”, sade Barbara Kahn, professor vid Wharton School of the University of Pennsylvania, till Reuters. På lördagen rapporterade Mastercard att detaljhandeln, exklusive bilar, under Black Friday ökade 2,5 procent i löpande priser jämfört med förra året. E-handeln ökade 8,5 procent medan handeln i butik ökade 1,1 procent. Adobe Analytics rapporterade vidare att amerikanska konsumenter spenderade 9,8 miljarder dollar online under Black Friday, vilket var i linje med förväntningarna.

Riksbankschefen Erik Thedéen upprepade i en intervju i Sveriges Radio att bankens prognos nu antyder att räntetoppen är nära. ”Den tecknar ändå en bild av att vi är nära räntetoppen, den säger att det finns ungefär ’50/50′ för att vi ska behöva höja 25 punkter till och sen att vi ligger där under ganska lång tid”, sade Thedéen. Han påpekade samtidigt att Riksbanken inser sina tidigare felprognoser, och i den nuvarande höjningscykeln har felen alltid gått åt samma håll: att inflationen har överraskat uppåt när Riksbanken har väntat att den ska ge med sig. ”Det måste man väl ändå ha med sig, att det finns nånting i den här inflationsprocessen som vi inte riktigt verkar förstå”, sade han.

På dagens makrodatakalender står SCB:s finansmarknadsstatistik, med hushållsutlåning, för oktober samt en ny investeringsenkät. Från USA inväntas statistik över försäljningen av nya bostäder i oktober samt Dallas Feds industriindex. Senare i veckan riktas internationella makroblickarna mot preliminära euro-inflationsdata för november, onsdag/torsdag, reviderad USA-BNP för tredje kvartalet, onsdag USA-PCE-inflation för oktober, torsdag, samt industri-PMI för november, på fredag.  På onsdag publicerar SCB BNP-data för tredje kvartalet samt detaljhandel för oktober, och Konjunkturinstitutet publicerar en ny barometer.

De europeiska indexterminerna handlas marginellt lägre inför dagens börsöppning. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index ned 0,2 procent, tyska DAX-index ned 0,15 procent, franska CAC-index +/- noll procent, och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna ned 0,2 procent.


Nyheter från kvällen

– SVAGARE REAFÖRSÄLJNING. E-handelns omsättning under Black Friday steg 2,4 procent jämfört med i fjol. Men försäljningen under hela Black Week-perioden föll, enligt statistik från Prisjakt och Svea Bank. (DI-mån)
– 49/50 FEL. Butiker skyltar fel under rean. Fusket är utbrett även online. Företagen försöker medvetet lura butikskunder, enligt Konsumentverket. (SvD lör)
– RÄNTETOPPEN NÄRA. Riksbankschefen Erik Thedéen upprepade i lördagsintervjun att prognoserna antyder att räntetoppen är nära, men påminde samtidigt om att Riksbanken har en insikt om att den har haft fel tidigare. (Ekot-lör)
– COP28. USA:s president Joe Biden kommer inte att delta vid klimattoppmötet COP 28 i Dubai enligt vad källor i Vita Huset har uppgett för New York Times. Inga närmare detaljer ges om orsaken, men situationen med kriget mellan Israel och Hamas upptar nu mycket av presidentens tid. (Ekot-mån)
– BANKERNAS BOLÅNEVINSTER. Om man räknar in effekten av de dåliga räntorna på sparkonton är marginalerna större än de ser ut om man främst tittar på räntorna på bankernas bolåneobligationer, enligt Finansinspektionens senaste beräkning. (DI mån)
– ÖKAD PRESS PÅ TESLA. Dödläge råder i Tesla-konflikten. Medlaren är sysslolös. Nya konfliktvarsel har kommit. (SvD lör)
– RÖNNSKÄRSBRANDEN. Branden på Boliden-anläggningen i juni var tidernas största industribrand. Det var samtidigt nära att smältverket som står för hela Sveriges kopparproduktion också fattade eld. (DI lör-sön)
– VOLVO VARNAR FÖR LÅNGSAM OMSTÄLLNING. Lastbilskoncernen kräver att de politiska beslutsfattarna växlar upp. Sverige och Europa missar världens chans, säger vd Martin Lundstedt. (DI mån)
– ILLUSIONER BAKOM OLJEBOLAGENS STRATEGI. Oljeföretagens arbete för att nå nettonollutsläpp är inte trovärdigt och bygger på illusioner om koldioxidinfångning, enligt Internationella energiorganet IEA. Bara 1 procent av världens investeringar i fossilfri energi görs av fossilbolagen. (DN mån)

Bolagsnotiser

Bredband2 har nu en högre rörelsemarginal jämfört med innan förvärvet av A3 och aktien värderas inte särskilt högt. Insynsköp det senaste året är också positivt. Det skriver Affärsvärlden i en analys och rekommenderar köp. Affärsvärlden noterar att Bredband2:s verksamhet i hög grad är konjunkturoberoende och att bolaget har starka kassaflödena. ”Att Bredband2 ökar kundintaget och den organiska tillväxten under 2024 är en central värdedrivare för aktien. Att insiders köpt en del aktier sista året är positivt. Uppsidan är helt okej och rådet blir köp”, skriver Affärsvärlden.

Notiser från marknaden

– De monetära finansinstitutens utlåning till svenska hushåll ökade 0,6 procent i oktober jämfört med motsvarande månad föregående år. Det visar SCB:s finansmarknadsstatistik. Föregående månad ökade utlåningen 0,6 procent i årstakt. Utlåningen till företag ökade 2,8 procent i årstakt i oktober.

– Under året har antalet bolånetagare som beviljats amorteringsundantag avtagit något, men ligger kvar på högre nivåer jämfört med tidigare år. Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande på måndagen.  Hushållen fortsätter att lägga en allt större del av sina disponibla inkomster på räntebetalningar. Sedan 2021 har den genomsnittliga bolåneräntan stigit med över 3 procentenheter. Av hushållens totala bolån har 65 procent bolån som löper ut inom tre månader. Ytterligare 13 procent har ett bolån som går ut inom ett år. Bolånetagare som påverkas extra mycket av den ekonomiska utvecklingen och har fått väsentligt förändrade ekonomiska förutsättningar kan beviljas ett tillfälligt undantag från amorteringskraven. Mellan januari 2022 och september 2023 beviljade bankerna cirka 38.500 amorteringsundantag. Efter att ha börjat öka i september 2022 nådde antalet beviljade undantag en topp under första kvartalet 2023. Därefter har antalet stabiliserats på en något lägre nivå. Bolånetagare med höga skuldkvoter och höga belåningsgrader, det vill säga hushåll som behöver amortera 2 eller 3 procent av bolånet per år, har beviljats undantag i högre utsträckning än andra hushåll.  Ungefär varannan låntagare som beviljades ett undantag under andra och tredje kvartalet 2023 tillhörde gruppen som behöver amortera 3 procent. Det är en ökning jämfört med det sista kvartalet 2022 och det första kvartalet 2023, då ungefär var tredje låntagare som beviljades amorteringsundantag ingick i denna grupp. ”Även om svenska hushåll är relativt högt skuldsatta har de flesta goda marginaler. Om det svaga ekonomiska läget leder till högre arbetslöshet kan fler få svårare att klara sina räntekostnader. Ensamstående hushåll som tog nya bolån när bostadspriserna var historiskt höga är extra utsatta. Men vår bedömning är att den stora majoriteten av hushåll kommer klara sina lånebetalningar”, kommenterade Magnus Karlsson, avdelningschef på Finansinspektionen.

– Den räntebana som Riksbanken har publicerat är osäker, och har ofta slagit fel, men den tecknar nu en bild av att räntetoppen är nära. Det sade riksbankschefen Erik Thedéen i Ekots Lördagsintervju. På en fråga huruvida en räntehöjning i torsdags hade varit bra för att stärka kronan, noterade Thedéen att det finns en viss logik i det resonemanget. En högre svensk ränta än i omvärlden kan åtminstone på kort sikt bidra till att stärka kronan när investerare lockas av den högre räntan. ”Det finns ett sådant samband, men man ska inte överdriva det”, sade han, och upprepade samtidigt att Riksbanken inte har något växelkursmål. Riksbankschefen betonade dock att kronans växelkurs är en riskfaktor, ”och skulle vi få ett bakslag på kronan, då är det nånting som skulle kunna utlösa en räntehöjning helt enkelt för att det har kopplingar till inflationen.” Han upprepade att Riksbanken har bedömt att kronan är kanske 10–15 procent undervärderad, ”och kanske uppåt 20 procent” när den var svagare. ”Nu har den ju gått några procent, men den är åtminstone 10 procent undervärderad, och kanske mer än så”, sade riksbankschefen.


Morgonbrevet mailas ut varje morgon strax innan börsöppning. Tjänsten är gratis

 

Utvecklingen har varit tudelad på de asiatiska börserna; nedåt i Kina medan Japan och Australien avancerade. I skrivande stund noteras Hongkongbörsen ned 1,7 procent, Shanghais CSI-index stängde ned 0,73 procent, Sydneys ASX-index upp 0,17 procent och Tokyobörsens Nikkei-index upp 0,52 procent.

De amerikanska statsobligationsräntorna har stigit cirka 5 punkter efter gårdagens Thanksgiving-uppehåll. Tioåringen handlas kring 4,46 procent, och tvååringen 4,93 procent. Den svenska tioårsräntan har öppnat à 2,72 procent och tvååringen 3,43 procent.

Dollarn handlas fortsatt kring 1,0910 mot euron, och har stigit 35 pips till 149,40 mot yenen. Kronan har tappat 7 öre till 10,49 mot dollarn, och 9 öre till 11,45 mot euron. Oljeterminerna har stigit cirka 50 cent. Brentkontraktet handlas kring 81,30 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 76,40 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 20,01 öre per kilowattimme [exkl. skatter och avgifter].

Riksbanken lämnade igår styrräntan oförändrad à 4,00 procent. Enligt Infronts enkät väntade sig åtta av tolv tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle höja räntan med 25 punkter, till 4,25 procent, medan fyra väntade en oförändrad ränta. Riksbanken ändrade senast styrräntan vid det penningpolitiska mötet den 20 september 2023, då den höjdes med 25 punkter till 4,00 procent. Beslutet om styrräntan och räntebanan var enigt. ”Inflationen är fortsatt för hög och det kvarstår risker för att den inte ska fortsätta sjunka tillräckligt snabbt och stabiliseras vid målet”, skriver Riksbanken. ”Men inflationen har sjunkit och inflationstrycket har dämpats tydligt. Direktionen har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent. Direktionen bedömer att penningpolitiken behöver vara åtstramande och har beredskap att höja styrräntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras”, fortsätter Riksbanken.

Riksbankens besked att styrräntan lämnas oförändrad på 4,00 procent innebär att det sannolikt inte blir någon mer höjning i denna räntecykel. Styrräntan väntas dessutom sänkas betydligt tidigare än Riksbanken spår i sin räntebana. Det framgår av analytikerkommentarer efter Riksbankens besked på torsdagen att styrräntan lämnas oförändrad på 4,00 procent. Räntebanan visar en första sänkning under andra kvartalet 2025, ett kvartal tidigare än i septemberrapporten. SEB, som var en av dem som räknade med att Riksbanken skulle lämna styrräntorna oförändrade nu, tror att Riksbanken har höjt klart, även om policybanan fortfarande signalerar viss sannolikhet för ytterligare en höjning. ”Inkommande mått på den ekonomiska utvecklingen och inflationsdynamiken, särskilt inflationstakten, kommer att fortsätta att vara mycket viktiga”, enligt SEB som noterar att Riksbanken i sitt pressmeddelande skriver att ”Riksbanken är beredd att höja den ytterligare om utsikterna för inflationen försämras”. ”Riksbankens prognos för KPIF ex energi ligger fortfarande mycket nära vår egen”, noterar SEB.

Under morgonen publicerades Japans kärn-KPI, marginellt under förväntan, med +2,9 procent i oktober jämfört med samma månad föregående år. Analytikerna väntade sig att kärn-KPI skulle ha stigit 3,0 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos. Totala KPI steg 3,3 procent i årstakt, mot +3,0 procent i september. Inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin sjönk till 48,1 i november, efter 48,7 i oktober, enligt preliminär statistik. PMI för tjänstesektorn steg till 51,7 jämfört med 51,6 föregående månad. Det sammanvägda indexet sjönk till 50 från 50,5.

På dagens makroagenda står IFO-index från Tyskland, som väntas visa en förbättring för andra månaden i rad från 86,9 till 87,5. Innevarande delindex väntas stiga till 89,5 från 89,2, medan indexet för framtiden väntas stiga till 85,9 från 84,7. Vid lunchtid talar vice riksbankschef Martin Flodén om räntebeslutet och aktuell penningpolitik. I efter middag publiceras preliminära amerikanska PMI-siffror, som väntas visa att aktiviteten avtagit något efter uppgången i oktober.

De europeiska indexterminerna står och väger vid nollstrecket. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index ned 0,3 procent, tyska DAX-index +/- noll procent, franska CAC-index ned 0,15 procent, och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna ned 0,1 procent.


Nyheter från kvällen

– TESLASTREJK. Postblockaden mot Tesla gör att IF Metalls strejk kan hamna i domstol. (DI)
– ISK-SKATT. Nästa års skatt på ISK och kapitalförsäkring blir nästan tre gånger så hög som under åren 2020-2022. (DI)
– FLYGSKATT. Sverigedemokraterna vill utreda ett borttagande av flygskatten och öppnar för ett slopande av överskottsmålet. (DI)
– BLANKAT. De korta positionerna i Hexatronic har ökat kraftigt efter fiberkabalbolagets vinstvarning tidigare i veckan. Andelen blankade aktier är nu 11,2 procent jämfört med 9,7 procent innan beskedet. (DI)
– NY KROGÄGARE. H&M:s huvudägare Stefan Persson har tagit plats som en av de större ägare i restaurangkoncernen Svenska Brasserier, som tidigare utryckt att vilja notera sig. (DI)

Bolagsnotiser

– Styrelsen för Evolution har beslutat om ett återköpsprogram med syftet att förbättra kapitalstrukturen. Det framgår av ett pressmeddelande. Det maximala beloppet för återköpsprogrammet är 400 miljoner euro. Bolaget innehar i nuläget 1 706 532 egna aktier, vilket innebär att maximalt 19 853 945 aktier kan återköpas med stöd av bemyndigandet, enligt Evolution. Köpen får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2024.

– Xbrane Biopharma har beslutat att fokusera bolagets utvecklingsportfölj och som en konsekvens kommer utvecklingen av Xtrudane, en biosimilarkandidat till Keytruda, att avslutas. Vidare införs ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas resultera i cirka 50 miljoner kronor i årliga besparingar när det är fullt implementerat. Det framgår av ett pressmeddelande.

– SBB meddelade igår kväll i ett pressmeddelande att försäljningen av 1,16 procent av Educo till Brookfield för cirka 242 miljoner kronor nu har fullföljts. Det innebär nu att Educo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 8 miljarder kronor, uppgav fastighetsbolaget.

Notiser från marknaden

– Ett snabbestimat över euroområdets kombinerade inköpschefsindex steg till 47,1 i november, jämfört med 46,5 föregående månad. Förväntningarna pekade mot ett index på 46,9, enligt Trading Economics konsensusprognos. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg till 43,8 jämfört med 43,1 föregående månad, väntat var 43,4. Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 48,2 jämfört med 47,8 föregående månad, väntat var 48,1. ”Den europeiska ekonomin sitter fast i leran, de senaste fyra till fem månaderna har både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn upplevt en konstant kontraktion, som en följd av PMI-siffrorna i november pekar våra nya prognoser på att det nu finns risk för ännu ett kvartal med sjunkande BNP, vilket tekniskt sett skulle innebära att den europeiska ekonomin är i recession” skriver Cyrus de la Rubia, chefsekonom på Hamburg Commercial Bank.

– Statslåneräntan per den 30 november 2023 har av Riksgälden fastställts till 2,62 procent. För inkomståret 2024 års ISK-sparande innebär detta en schablonintäkt om 3,62 procent av kapitalunderlaget att ta upp i deklarationen våren 2025. Investeringssparkonton (ISK) beskattas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år ökat med 1 procentenhet. Multipliceringssatsen tillåts dock aldrig bli lägre än 1,25 procent. På schablonintäkten betalas sedan 30 procent skatt. Schablonintäkten för inkomståret 2023 är 2,94 procent av kapitalunderlaget. Nästa inkomstårs schablonintäkt på 3,62 procent blir alltså 0,68 procentenheter högre än året före. Schablonintäkten kan användas för att kvitta mot eventuellt underskott av kapital drivet av räntekostnader. Ränteavdraget, som normalt är 30 procent, är begränsat till 21 procent vid underskott av kapital överstigande 100 000 kronor per år. Vid ingången av 2024 ser ränteläget ut att vara högre än vid ingången av 2023, vilket allt annat lika kan tala för att fler bolånetagare kan komma att slå i avdragstaket nästa år. Vid förra årsskiftet var styrräntan 2,50 procent, jämfört med förväntade 4,00 procent den här gången enligt torsdagens räntebesked och den nya räntebanan. Å andra sidan återstår det att se hur räntorna kommer att utvecklas under hela det kommande året.


Morgonbrevet mailas ut varje morgon strax innan börsöppning. Tjänsten är gratis

 

De asiatiska börserna fortsatte på det inslagna spåret, med mindre kursrörelser kring nollstrecket. Kl 08.20 noterades Hongkongbörsen upp 0,2 procent, Shanghais CSI-index upp 0,3 procent, Sydneys ASX-index ned 0,63 procent. Tokyobörsens höll stängt pga. helgdag.

Den amerikanska statsobligationshandeln är idag stängd pga. Thanksgiving i USA. Tioåringen stängde marginellt uppåt igår à 4,42 procent, och tvååringen 4,88 procent. Den svenska tioårsräntan har öppnat à 2,64 procent och tvååringen 3,39 procent.

Dollarn ligger stabilt kring 1,0905 mot euron, och upp 15 pips à 149,05 mot yenen. Kronan har stärkts 5 öre till 10,42 mot dollarn, och 6 öre till 11,36 mot euron. Oljeterminerna har backat cirka 1,5 dollar. Brentkontraktet handlas kring 80,75 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 76,30 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 29,80 öre per kilowattimme [exkl. skatter och avgifter].

Oljepriset föll med över 4 procent initialt på onsdagseftermiddagen efter att OPEC+ oväntat beslutat att senarelägga söndagens möte. Priserna återhämtade sig under kvällen efter rapporter om att oenighet inom gruppen främst berörde de mindre producenterna Angola och Algeriet, och inte de större oljeaktörernas produktion som befarats.

Riksbankens räntebesked står idag i fokus, med större osäkerhet än vanligt. Oro för en svag krona och en inflation fortsatt över prognos talar för en höjning, medan konjunkturläget och fördröjda effekter av tidigare höjningar kan tala för oförändrat. Det kan också landa i en oenig direktion.

I Infronts prognosenkät spår åtta av tolv bedömare att Riksbanken höjer räntan med 25 punkter till 4,25 procent, medan resterande spår oförändrat. Marknadens prissättning pekar i stället mot en större sannolikhet för oförändrad ränta. I SEB:s enkät bland ränte- och valutahandlare spår 63 procent att Riksbanken höjer, och handlarna räknar i genomsnitt med måttliga reaktioner i räntor och kronan.

Ett räntebesked i linje med SEB:s egen prognos, oförändrad styrränta och en räntebana som signalerar en höjning med 10 punkter i februari, skulle enligt handlarna försvaga kronan med cirka 6 öre mot euron. Om räntan däremot höjs 25 punkter, kombinerat med en räntebana som signalerar 3 punkter högre ränta i februari, antas kronan stärkas cirka 4 öre.

Swedbank noterar att kronan under november varit vinnaren inom G10-valutorna och stärkts 7 procent mot dollarn och 3,5 procent mot euron. Marknaden är nu troligen lång i kronan så uppsidan från en höjning kanske inte är så stor. ”Det skulle dock göra den senaste tidens kronförstärkning mer robust”, skriver Swedbank.

Under morgonen släpps BNP-siffror från Norge. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntas BNP komma in på +0,3 procent på kvartalsbasis. Fastlands-BNP väntas komma in på +0,2 procent på månadsbasis. På den europeiska makroagendan står en rad preliminära PMI-siffror för november månad från bland annat Tyskland, Frankrike, Storbritannien och EMU-området. ECB släpper även sitt protokoll från policymötet den 26 oktober där ECB valde att hålla depositräntan oförändrad på 4,00 procent.

De europeiska indexterminerna har pendlat kring nollstrecket. Kl. 08.20 noterades Londons FTSE-index upp 0,2 procent, tyska DAX-index ned 0,1 procent, franska CAC-index oförändrat, och förhandeln hos IG Markets indikerade att Stockholmsbörsen ska öppna kring nollstrecket.


Nyheter från kvällen

– COMEBACK PÅ AFRY? Viktor Svensson, som gjort succé på Rejlers på senare tid, bör enligt DI vara en kandidat för att återvända till Afry och ta över som vd. (DI)
– INGA AVGÅNGSKRAV. Trots att Hexatronics fall på senare tid kantats av kommunikationsmissar och överoptimism har inga avgångskrav framförts mot vd Henrik Larsson Lyon från storägarna. (DI)
– STRAFF. Det ökade fusket får Spotify att införa en straffavgift för falska streams. (DI)
– SCHWEIZISKT KLOCKREKORD. Den schweiziska klockexporten fortsätter att gå som tåget trots den vikande konjunkturen. Det totala värdet på landets klockexport steg med 5,1 procent under oktober och under årets första tio månader är exporten nu upp 8,3 procent jämfört med 2022. (DI)
– DET DOLDA BOPRISRASET. Ett boprisfall på omkring 10 procent sedan hösten 2021 kanske inte känns blytungt, men i verkligheten har de reala bostadspriserna backat med 25 procent på två år. ”Realt sett får man gå tillbaka till mitten av 2015 för att hitta en lika låg nivå på bostadsrättspriserna som nu” sade Robert Boije, chefsekonom på SBAB. (DI)
– LÄGRE BRITTISKA SKATTER. Skattesänkningar som inkluderar fryst alkoholskatt ska få fart på investeringar och tillväxt enligt en ny brittisk minibudget. Det blir även sänkta skatter för löntagare och egenföretagare. Den nationella försäkringsskatten ska sänkas från 12 till 10 procent bland annat. (DI)
– STORBANKER RISKERAR KLIMATBÖTER. Den europeiska centralbanken (ECB) har varnat ett 20-tal europeiska storbanker för att de kan bötfällas om de inte åtgärdar brister i hanteringen av klimatrisker. (DN)
– BOINDEX VÄNDER UPP. Efter sex kvartal i rad med fallande nivåer vänder boindex upp i det tredje kvartalet i år trots att räntorna fortsätter upp. ”Förklaringen till det är lägre bostadspriser och lägre kostnader för el och uppvärmning” skriver Swedbank som spår att bostadspriserna sjunker ytterligare 5 procent. (DN)

Bolagsnotiser

– SBB meddelade i ett pressmeddelande under onsdagskvällen att försäljningen av 1,16 procent av Educo till Brookfield för cirka 242 miljoner kronor nu har fullföljts. Det innebär nu att Educo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 8 miljarder kronor, upprepar fastighetsbolaget.

-Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter redovisar hyresintäkter på 247 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2023 (236). Förvaltningsresultatet uppgick till 103 miljoner (96,8) och värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till -143 miljoner kronor (45,6). Driftöverskottet blev 204 miljoner kronor (180). Efter skatt blev resultatet -52,3 miljoner kronor (181).

– Mobilspel- och e-sportbolaget Fragbite redovisar ett ebitda-resultat på 2,7 miljoner kronor (5,1) för det tredje kvartalet 2023. Rörelseresultatet (ebit) uppgick till -21,5 miljoner kronor (-17,1). Nettoomsättningen blev 61,3 miljoner kronor (71,9). ”Med flera lovande spellanseringar att se fram emot under årets sista kvartal samtidigt som Svenska Cupen skall avgöras går vi mot en stark avslutning på 2023. Att vi dessutom genomfört ett transformativt förvärv gör att Gruppen även på sikt kommer kunna öka betydligt både i nettoomsättning och lönsamhet”, skriver vd Marcus Teilmani delårsrapporten.

Notiser från marknaden

– Norsk fastlands-BNP steg 0,1 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Totala BNP sjönk 0,5 procent från kvartalet före. Det visar statistik från Norges statistikbyrå. Enligt Trading Economics konsensprognos väntades fastlands-BNP ha stigit 0,2 procent jämfört med föregående kvartal, och totala BNP ha ökat med 0,3 procent.Hushållens konsumtion ökade 0,5 procent under det tredje kvartalet, och den offentliga konsumtionen steg 0,9 procent. Bruttoinvesteringarna sjönk 2,1 procent, medan oljeverksamhet och utrikes sjöfart sjönk med 2,5 procent. Exporten sjönk 0,8 procent under kvartalet medan importen sjönk 2,5 procent. I september steg fastlands-BNP med 0,3 procent jämfört med föregående månad, efter -0,4 procent i augusti.


Morgonbrevet mailas ut varje morgon strax innan börsöppning. Tjänsten är gratis

 

Den asiatiska börstavlan speglar återigen en blandad utveckling med små kursrörelser. I skrivande stund noteras Hongkongbörsen ned 0,15 procent, Shanghais CSI-index stängde ned 1,02 procent, Sydneys ASX-index ned 0,1 procent och Tokyobörsens Nikkei-index upp 0,29 procent.

De amerikanska långräntorna handlas i sidled inför stundande statistiksläpp och amerikansk helgdag [Thanksgiving imorgon]. Tioåringen noteras ned marginellt à 4,40 procent, och tvååringen 4,88 procent. Den svenska tioårsräntan har öppnat à 2,64 procent och tvååringen 3,39 procent.

Dollarn har återhämtat 55 pips mot euron, till 1,0905 EUR/USD, och cirka 140 pips till 148,90 mot yenen. På förekommen anledning har kronan tappat 5 öre till 10,46 mot dollarn, men håller ställningarna kring 11,42 mot euron. Oljeterminerna har stigit cirka 60 cent. Brentkontraktet handlas kring 82,35 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 77,65 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 48,62 öre per kilowattimme [exkl. skatter och avgifter].

USA-räntorna rörde sig svagt uppåt igår inför publiceringen av Federal Reserves policymötesprotokoll [från 31 oktober], men vände nedåt efter publiceringen – trots att protokollet inte gav några indikationer om framtida räntesänkningar. Däremot framgick att policykommitténs ledamöter var fortsatt oroade att inflationen kunde komma att bli varaktig. ”De skulle vara beredda att justera den penningpolitiska hållningen på lämpligt sätt om risker dyker upp som kan hindra att kommitténs mål uppnås”, hette det. Samtliga ledamöter instämde i bedömningen att policykommittén (FOMC) hade fog för att gå försiktigt fram, och ledamöterna ansåg överlag att riskerna med överdriven åtstramning var bättre än risken att göra för lite.

Capital Economics noterade i ett kundbrev att Fedprotokollet innehöll ”något för alla”. ”FOMC bibehöll i stort sett en åtstramande lutning, men det överväldigande intrycket var att ledamöterna ansåg att räntan har toppat, i synnerhet eftersom ’finansiella förhållanden hade åtstramats betydligt de senaste månaderna’”, skrev Capital Economics. Somliga analytiker tog fasta på formulerningen att ”alla” Fed-ledamöter ansåg det lämpligt att hålla räntan oförändrad, samtidigt som de betonade att inkommande data kommer att klargöra omfattningen av en eventuell ytterligare åtstramning för att pressa ned inflationen till målet. ”Vi bedömer dock att ytterligare räntehöjningar är osannolika, delvis beroende på att vi prognostiserar en kärn-PCE-inflation om 3,36 procent för fjärde kvartalet (jämfört med fjärde kvartalet 2024), väl under FOMC:s medianprojektion på 3,7 procent i september och Feds prognos om ’runt’ 3,5 procent som presenterades vid detta möte”, skrev investmentbanken Goldman Sachs i ett kundbrev.

Terminsmarknaden skruvade dock upp sannolikheten för en ny räntehöjning i december till 5 procent, från nära noll dagen innan. Sannolikheten att styrräntan höjs ytterligare en gång i januari steg samtidigt från 2,1 till 6,9 procent. Capital Economics noterar att terminsmarknaden till fullo prisar en 25-punkterssänkning först i juni, men också en god chans att den kan komma i början av maj. ”Om ekonomin bromsar in som vi tror, och kärninflationen fortsätter att dämpas, skulle vi inte utesluta att en första sänkning kommer tidigare än så”, skrev Capital Economics.

På dagens relativt tunna europeiska datakalender står brittiska industrins ordertrend för november från CBI, OECD publicerar en ny konjunkturprognos, och den brittiske finansministern Jeremy Hunt ska hålla sitt ”Autumn Statement”, varigenom han ska redogöra för finanspolitiken.

De europeiska indexterminerna har avancerat marginellt inför dagens börsöppning. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index upp 0,2 procent, tyska DAX-index upp 0,2 procent, franska CAC-index upp 0,25 procent, och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 0,2 procent.


Nyheter från kvällen

– TILLFÄLLIG VAPENVILA. Israel har ingått en tillfällig vapenvila med Hamas i utbyte mot att Hamas släpper 30 barn och 20 kvinnor ur sin gisslan. Vapenvilan ska pågå under fyra dagar. (Ekot)
– RB-PAUS. En något splittrad skuggdirektion anser att Riksbanken bör lämna styrräntan oförändrad på torsdag. Frågan börjar nu skifta över mot räntesänkningar, fyra av fem ledamöter tror att Riksbanken sänker en första gång senast i september 2024. (DI)
– SLUTSPURT. De senaste 15 åren har Stockholmsbörsen stigit 11 decembermånader. Experterna är optimistiska även inför årets avslutning på börsåret. (DI)
– KONKURSER. Närmare 14 miljarder kronor riskerar att falla bort i skatter till följd av konkurser. Den slutsatsen drar Svenskt Näringsliv efter att ha utvärderat konsekvenserna av bolagens skuldberg från pandemin. Enligt Sven-Olov Daunfeldt riskerar det att förvärra lågkonjunkturen. (DI)

Bolagsnotiser

– Nvidia rapporterade efter USA-börsernas stängning på tisdagen ett justerat resultat per aktie om 4,02 dollar för det tredje kvartalet (augusti-oktober). Analytikernas förväntningar var ett resultat om 3,39 dollar per aktie, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence. Intäkterna var 18,1 miljarder dollar. Väntat var en försäljning på 16,1 miljarder dollar. Intäkterna ökade med 206 procent jämfört med samma period året innan, jämfört med det andra kvartalet steg intäkterna med 34 procent. ”NVIDIA GPU:er, processorer, nätverk, AI-gjuteritjänster och NVIDIA AI Enterprise-mjukvara är alla tillväxtmotorer i full fart. Eran av generativ AI tar fart”, skriver bolagets grundare och vd Jensen Huang. Intäkter från datacenterverksamheten uppgick till 14,5 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning med 41 procent mot föregående kvartal och 279 procent jämfört med samma period året innan. Intäkterna inom gaming ökade med 81 procent på årsbasis till 2,86 miljarder dollar. Nvidia räknar med intäkter på 20 miljarder dollar under det fjärde kvartalet (november-januari), plus/minus 2 procent. Bruttomarginalen väntas landa på 74,5 procent, plus/minus 50 punkter. Analytikerna räknade inför rapporten med intäkter om 17,8 miljarder dollar och en bruttomarginal på 72,7 procent för det fjärde kvartalet. Bolaget lyfte emellertid att USA:s exportrestriktioner kommer påverkar försäljningen till kunder i Kina under det fjärde kvartalet. ”Vi förväntar oss att vår försäljning till dessa destinationer kommer att minska avsevärt under fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2024, men vi tror att stark tillväxt i andra regioner kommer mer än kompensera för nedgången”, skriver Nvidia.

– Skanska är komfortabla med kvaliteten på orderboken och kommer att fortsätta med strategin att prioritera lönsamhet före volym. Det säger byggbolagets vd Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt efter kapitalmarknadsdagen på tisdagen. Både Anders Danielsson och finanschefen Magnus Persson betonade under sina presentationer också orderbokens kvalitet och det förbättringsarbete som gjorts sedan 2018. ”Vi har jobbat bra med det under en tid så kvaliteten är jag komfortabel med och vi har lyckats öka bruttomarginalen och öka marginalen på nedersta raden också. Framåt gäller att fortsätta hålla disciplinen, det är mitt budskap till organisationen nu. Fortsätt håll disciplinen, prioritera lönsamhet före volym och gå för projekt där vi har konkurrensfördelar och kan ta en högre marginal”, säger Anders Danielsson. Inför kapitalmarknadsdagen meddelade Skanska att de finansiella målen lämnas oförändrade. Målen är bland annat en rörelsemarginal för Skanskas byggverksamhet på minst 3,5 procent, att bolagets projektutvecklingsverksamheter ska ha en avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent och att koncernens avkastning på eget kapital ska vara minst 18 procent. Anders Danielsson framhöll under presentationen att Skanska har varit vid eller över målnivån för byggmarginalen under senaste tre åren, trots allt som händer i världen. ”Det strategiska skifte vi gjorde 2018 har lönat sig och vi är fast beslutna att behålla den disciplinen”, sade han.

– Tyska Symrise, som i juni lade ett budpliktserbjudande på Swedencare, har köpt ytterligare 800 000 aktier i djurhälsobolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.  Aktierna som förvärvats utanför budpliktserbjudandet har förvärvats till ett högsta pris om 58,50 kronor per aktie. De aktieägare som tidigare accepterat erbjudandet kommer erhålla ytterligare ersättning om 3,50 kronor per aktie. Summan motsvarar skillnaden mellan 58,50 kronor och det tidigare högst betalda priset om 55 kronor per aktie. Symrise äger per den 21 november 56 miljoner aktierna i Swedencare, motsvarande cirka 35,25 procent av kapitalet och rösterna. På tisdagen steg Symrise-aktien 8,1 procent till 59 kronor. Omsättningen i aktien var högre än normalt.

Notiser från marknaden

– Ledamöterna i Feds policykommitté FOMC är fortsatt oroade över att inflationen kan vara envis eller röra sig uppåt och att fler åtgärder kan krävas. Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 31 oktober till den 1 november, då styrräntan lämnades oförändrad på 5,25–5,50 procent. Ledamöterna framhöll att penningpolitiken måste förbli tillräckligt restriktiv för att inflationen ska återgå till kommitténs mål om 2 procent över tid. Vidare lyftes vikten av att ta hänsyn till helheten av den inkommande informationen och dess implikationer för de ekonomiska utsikterna såväl som för riskbalansen. ”De skulle vara beredda att justera den penningpolitiska hållningen på lämpligt sätt om risker dyker upp som kan hindra att kommitténs mål uppnås”, står det i protokollet. I sina bedömningar kommer ledamöterna ta hänsyn till ett brett utbud av information. I protokollet framhölls arbetsmarknadsförhållanden, inflationstryck, inflationsförväntningar samt finansiell och internationell utveckling. Samtliga ledamöter instämde i bedömningen om att FOMC var i en position för att gå försiktigt fram. ”Deltagarna räknade med att data som kommer in över kommande månader ska hjälpa till att klargöra i vilken utsträckning” inbromsningen i inflationen fortsätter. Protokollet antydde vidare att ledamöterna överlag ansåg att riskerna med att strama åt för mycket var lite bättre balanserade med risken med att göra för lite. De såg fortsatt risk för att inflationen ska bli högre än väntat men också att tillväxten kan bli svagare än väntat.

– Sam Altman ska återgå till posten som vd för Open AI, enligt en principöverenskommelse som träffats mellan parterna. Open AI har samtidigt utnämnt en ny styrelse, enligt ett inlägg på den sociala medieplattformen X. Den nya styrelsens ordförande blir Bret Taylor, som tidigare bland annat har varit styrelseordförande för Twitter, som numera heter X. I den nya styrelsen ingår även Larry Summers och Adam D’Angelo. Sam Altman sparkades från vd-posten i fredags med motiveringen att han inte varit uppriktig i sin kommunikation med styrelsen i Open AI. Kort därefter anställdes han och en annan av Open AI:s grundare, Greg Brockman, av Microsoft för att leda ett nytt team inom artificiell intelligens. En stor majoritet av Open AI:s anställda har sedan dess hotat med att lämna företaget, såvida inte Sam Altman återinsätts som vd.


Morgonbrevet mailas ut varje morgon strax innan börsöppning. Tjänsten är gratis

 

Utvecklingen har varit blandad, med små kursrörelser på asiatiska börserna. I skrivande stund noteras Hongkongbörsen ned 0,2 procent, Shanghais CSI-index stängde upp 0,13 procent, Sydneys ASX-index upp 0,28 procent och Tokyobörsens Nikkei-index ned 0,1 procent.

De amerikanska långräntorna har fallit tillbaka ytterligare efter en relativt lyckad statsobligationsemission igår. Tioåringen handlas 6 punkter lägre kring 4,39 procent, medan tvååringen noteras oförändrad à 4,90 procent. Den svenska tioårsräntan har öppnat à 2,62 procent och tvååringen 3,38 procent.

Dollarn pressas av ränteläget och har tappat 45 pips mot euron, till 1,0960 EUR/USD, och fallit 145 pips till 147,45 mot yenen [ned mer än 300 pips sedan i fredags]. Även kronan har stärkts mot dollarn, +8 öre till 10,41 mot dollarn, och 4 öre till 11,41 mot euron. Oljeterminerna har stigit drygt 50 cent. Brentkontraktet handlas kring 81,75 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 77,20 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 139,77 öre per kilowattimme [exkl. skatter och avgifter].

En emission i USA av 20-åriga statsobligationer [16 miljarder dollar] fick ett klart bättre mottagande än emissionen av 30-åringar för två veckor sedan. Nu blev räntan 3 punkter under vad den handlades på vid andrahandsmarknaden, och täckningsgraden på 2,58 var högre än vid tidigare emissioner. ”Den 20-åriga emissionen fick verkligen solid efterfrågan, särskilt då den 30-åriga emissionen gick så dåligt för några veckor sedan”, sade Ben Jeffery på BMO Capital Markets till Reuters. Han noterade att det stora utbudet från finansdepartementet fortsatt bekymrar, men att en flackare avkastningskurva visar på ökad efterfrågan på duration.

Handeln antas generellt vara trevande pga. den kortare vecka, med Thanksgiving på torsdagen. Det underliggande temat är att Federal Reserve har höjt färdigt, även läget snabbt kan ändras.  ”Det krävs bara ett starkt inflationsutfall till eller mer styrka hos konsumenterna eller arbetsmarknaden för att räntorna ska stiga igen. Min främsta oro är att vi ser en del besvikelse i statistiken runt nyår, vilket kommer fästa blicken på risken för recession”, sade Ben Bennett på Legal and General Investment Management till Reuters.

Senare idag publiceras protokollet från Federal Reserves möte den 1 november, då räntan hölls oförändrad. Deutsche Bank noterar att Fed-ledamöterna betonade att de starkt åtstramande finansiella förhållandena var ett substitut för höja mer, och därmed stöttade en försiktigare hållning. Sedan novembermötet har de finansiella förhållandena samtidigt lättat betydligt [marknadsräntorna har sjunkit tillbaka], men är stramare än de var i slutet av juli.  Även om den senaste tiden lättare förhållanden i teorin kan få Federal Reserve att låta mer hökaktig, kan man tillåta sig att vara mindre oroad med tanke på successivt förbättrad inflationsdata. ”Men skulle hårda data visa mindre framsteg framöver, så kanske Fed-ledamöterna ser till att strama åt förhållandena igen”, skriver de.

Fed-chefen i Richmond, Thomas Barkin, sade på måndagen att det är för tidigt att utropa seger över inflationen. Ekonomin växer, arbetslösheten ligger fortfarande kring  3,9 procent och inflationen verkar lugna sig. Allt detta är bra. ”Men uppgiften är inte avklarad, och därför måste vi hålla på tills det blir det ”, sade Thomas Barkin. Inflationen är envis och det gör att det finns skäl att hålla räntan hög längre. Hur länge beror på hur inflationen utvecklas. ”Att inflationen övertygande kommer tillbaka till målet är mitt märke, och vi kan komma dit på många olika sätt. Men jag vill fortfarande se att prissättarna i ekonomin återvänder till där de var för tre fyra år sedan”, sade han enligt Bloomberg News.

På dagens makrodatakalender står försäljningen av befintliga bostäder i USA, och från Kanada oktober-KPI. Där väntas inflationen ha sjunkit från 3,8 till 3,2 procent, vilket blir det sista KPI-utfallet innan nästa centralbanksmöte den 6 december. BOC har lämnat räntan oförändrad på 5,00 procent sedan höjningen i juli.

De europeiska indexterminerna pendlar kring nollstrecket. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index +/- noll procent, tyska DAX-index +/- noll procent, franska CAC-index +/- noll procent, och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna oförändrat.


Nyheter från kvällen

– FEL ATT HÖJA. Fortsatta räntehöjningar riskerar nu att destabilisera ekonomin och ytterligare försvaga kronan. Lägre inflation fordrar en starkare krona och kronan kommer stärkas först när problemen i fastighetssektorn är lösta, enligt chefekonomerna Johan Eklund och Daniel Wiberg. (DI)
– BEHÖVER PENGAR. Riksbankens ekonomi är så dålig att staten kan behöva hjälpa till med extra pengar. (DN)
– KINA TAPPAR. Det är inte bara utländska företag som minskar sitt beroende av Kina, utan även kinesiska. Stigande kostnader, handelshinder och ökad politisk oro bidrar till detta. (DI)
– FASTATOR. Fastator föll tungt efter uppgifter om att vd:n Joachim Kuylenstierna uppges ha diskuterat upplägg för penningtvätt. Ordföranden Björn Rosengren vill inte uttala förtroende för den anklagade vd:n. Fastator-vd misstänks också ha utpressats av Foxtrot-nätverket. (DI, DN)
– FETMABOOM. Diabetes- och fetmaläkemedel fortsätter att lyfta bolag som Novo nordisk och Eli Lilly. Samtidigt ger fetmaboomen injektion åt hälsovårdssektorn. (DI)
– NOKIA BYGGDE EGET. Ericsson bjöd 63 miljarder kronor för Vonage, en investering man efter mindre än två år tvingades skriva ned halva värdet på. Nokia löste samma problem genom helt egen utveckling. (DI)
– HÖGA LÖNER. Om förutsättningarna inte ändras innan nästa avtalsrörelse 2025 blir det svårt för medlemmarna att bära det märke som sätts, enligt arbetsgivarföreningen Fremia. (SvD)
– KAOS I AI-BOLAGET. Efter att AI-bolaget Open AI:s vd Sam Altman överraskande sparkats i fredags hotar nu hundratals anställda att säga upp sig om Open AI:s styrelse inte avgår. (DI)
– MICROSOFT. Mycket tyder på att Microsoft tänker bygga upp sin egen AI-verksamhet för att kunna släppa taget om Open AI helt och hållet. (SvD)

Bolagsnotiser

– Catena Media meddelade inför rapportsläppet att bolagets strategiska översyn nu är avslutad. I och med detta förväntar sig nu bolaget att återgå till en organisk intäktstillväxt under andra halvåret 2024. Det skriver vd Michael Daly i rapportens vd-ord där en större förutsägbarhet över framtida intäkter sägs ge bolaget en extra säkerhet i takt med att Catena Media investerar i långsiktigt i teknik och utvecklingsprojekt. Catena Media redovisade inga siffror för den organiska tillväxten i sin rapport för det tredje kvartalet. Försäljningstillväxten för den kvarvarande verksamheten var -28 procent i det tredje kvartalet och -16 procent under årets första nio månader. Catena Media redovisar ett justerat EBITDA-resultat för kvarvarande verksamhet om 3,1 miljoner euro för det tredje kvartalet 2023 (8,8). Den justerade EBITDA-marginalen blev 19 procent (40). Intäkterna från den kvarvarande verksamheten uppgick till 15,9 miljoner euro (21,9), motsvarande en minskning om 28 procent. För oktober månad uppger Catena Media att de totala intäkterna från bolagets kvarvarande verksamheter minskade med 37 procent jämfört med förra året, vilket ”återspeglar övergången till intäktsdelning”. Av nya insättande kunder (NDC) rekryterades 23 procent med hjälp av intäktsdelning i Nordamerika i oktober. Catena Media säljer sina italienska sport- och kasinotillgångar till två olika köpare för totalt 19,8 miljoner euro. Köpeskillingarna för försäljningen betalas i tre omgångar: 12,8 miljoner euro i oktober och november 2023, 3,5 miljoner euro under fjärde kvartalet 2024 och 3,5 miljoner euro under andra kvartalet 2025. ”Försäljningslikviden kommer i första hand att användas för att återbetala skulder och därigenom minska Catena Medias skuldsättningsgrad”, heter det. Transaktionerna kommer att ge upphov till en nedskrivning på 2,7 miljoner euro. Catena Medias italienska sport- och kasinovarumärken genererade sammanlagda intäkter på cirka 7,8 miljoner euro med en ebita på 3,4 miljoner euro från oktober 2022 till september 2023. Catena Media är i och med försäljningen av tillgångar i Italien klar med den strategiska översyn som startade i maj 2022. När avyttringarna är klara kommer bolaget att få in cirka 76 miljoner euro totalt. Catena Media meddelade i augusti i år att årliga kostnadsbesparingar på cirka 3,8–4,2 miljoner euro skulle uppnås inom ramen av ovan nämnda strategiska översyn.

– Dustins största ägare, Axel Johnsons Axmedia, har köpt 2,8 miljoner aktier i it-återförsäljaren. Totalt summeras köpen till 20,4 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Innan affären ägde Axmedia 38,5 miljoner aktier, motsvarande 33,8 procent av kapitalet och rösterna.

– Renewcell inleder en strategisk översyn av bolagets kapitalstruktur och utvärderar potentiella strategiska alternativ för att säkra ytterligare finansiering. Det framgår av ett pressmeddelande.  Som kommunicerats den 12 oktober har Renewcell upplevt lägre än förväntade försäljningsvolymer till fiberproducenter under tredje kvartalet. Vidare har det under november kommunicerats att de låga försäljningsvolymerna fortsatte i oktober.  ”Dessutom förväntas försäljningsvolymerna i november bli lägre än tidigare förväntat och i linje med försäljningsvolymerna i oktober. Diskussioner pågår med flera kunder för att säkra beställningar men det är osäkert när de kommer materialiseras”, står det i pressmeddelandet. På grund av detta inleds en strategisk översyn för att utforska olika finansieringsalternativ. Sådana alternativ kan inkludera ytterligare skuldfinansiering, en företrädesemission, en riktad emission till en finansiell eller strategisk investerare eller andra möjliga strategiska transaktioner. Styrelsen har inte fastställt en tidplan för slutförandet av översynen, men processen kommer att påbörjas omedelbart.

Notiser från marknaden

– ECB-rådsledamoten Francois Villeroy de Galhau sade på måndagen att ECB:s räntor har nått en platå, som sannolikt kommer att kvarstå under de närmsta kvartalen. Det rapporterar Reuters. ”Det finns inte bara toppar och nedgångar: det finns också platåer, där du kan uppleva effekterna av höjden och uppskatta utsikten”, sade han. ”Det är förmodligen vad vi kommer att göra under åtminstone de kommande mötena och de närmsta kvartalen.”  Vidare sade han att ECB kanske behöver ta tillbaka någon form av utsikter för dess plan över styrräntorna, så länge det inte begränsar centralbankens handlingsutrymme. ”Centralbanker borde vara förutsägbara, men inte förutbestämda”, citeras han i Reuters.

– Fed-chefen i Richmond, Thomas Barkin, anser att det är för tidigt att utropa seger mot inflationen. Det sade han i en intervju med Fox Business, rapporterar Bloomberg News. Han påpekar att ekonomin fortfarande växer, att arbetslösheten fortfarande är kring 3,9 procent och att inflationen verkar lugna sig, men också att uppgiften inte är avklarad. Thomas Barkin beskriver inflationen som envis, vilket gör det logiskt att räntorna ska förbli höga under en längre tid.


Morgonbrevet mailas ut varje morgon strax innan börsöppning. Tjänsten är gratis