5 Augusti- Positivt inför jobbrapporten

Asienbörserna rörde sig generellt uppåt, med måttlig omsättning eftersom marknaden avvaktar USA:s månatliga jobbrapport som publiceras kl. 14.30 svensk tid.  Dagens rapport avser juli månad och väntas ge en viktig signal om konjunkturutvecklingen. Shanghaibörsen har stigit 1,2 procent, Hongkongs Hang Seng-index noteras på plus 0,3 procent, japanska Nikkei-index har avancerat 0,85 procent och Sydneybörsen har stigit 0,65 procent.

De amerikanska statspappersräntorna är stabila, handlas på morgonen cirka 5 punkter lägre, med tioåringen à 2,68 procent och tvåårsräntan 3,04 procent.

Dollarn handlas inom ett snävt prisintervall, omkring 1,025 mot euron och 133,25 mot yenen. Kronan noteras omkring 10,13 mot dollarn och 10,36 mot euron. Oljepriserna har backat cirka två dollar. Brentkontraket handlas omkring 94,60 dollar per fat och amerikanska WTI-kontraktet 89,10 dollar per fat.

Fortsatta räntehöjningar för att få inflationen under kontroll, senast igår från Bank of England (BOE), dämpar utvecklingen samtidigt som aktiemarknaderna fått stöd av relativt motståndskraftiga företagsresultat. ”Det är lite för tidigt att säga att riskerna är borta från bordet. Det börjar att bli en betydande inbromsning” i delar av den amerikanska ekonomin, sade Carol Schleif till Bloomberg TV. Dagens fokus ligger som sagt på den amerikanska jobbrapporten, som kan påverka takten i Federal Reserves räntehöjningar.  Antalet sysselsatta väntas ha ökat med 250.000 i juli, efter att ha ökat med 372.000 i juni, medan arbetslöshetsnivån väntas ha legat kvar på 3,6 procent. Lönerna antas ha ökat med 4,9 procent i årstakt, ned från 5,1 procent föregående månad. ”Om vi får ett utfall liknande det i juni, skulle Fed med rätta vara oroade, och jag tror att vi alla skulle vara det. Vi måste se en inbromsning på arbetsmarknaden som man hoppas har börjat nu. Om det inte finns bevis för det i juli, så har vi ett problem”, sade Dean Baker på Center for Economic Policy Research till CNN.

Fedchefen i Cleveland, Loretta Mester, sade igår att hon fortsatt tror på möjligheten till en mjuklandning, men att recessionsriskerna har ökat. Utbudssidan kommer fortsatt att vara besvärlig men det finns tecken på att Fed-policyn fungerar på efterfrågesidan, även om det ännu inte inverkat på inflationen. Inflationsbanan kommer att avgöra hur de agerar framöver. Hon sade att det inte är orimligt att vänta sig en räntehöjning med 75 punkter i september men det kan lika gärna bli 50 punkter, Fed kommer att vägledas av inkommande data. Hon upprepade att Fed behöver se minskningar i inflationen, mot målet à 2 procent, under flera månader innan man kan lätta på åtstramningen av penningpolitiken. Fed kan behöva höja räntan till över 4 procent för att få ner inflationen mot målet.  ”Räntorna fortsätter att stiga i år och in på nästa år under första halvan, och sedan kanske vi kan ta en paus och vi kan börja dra ned dem igen”, sade hon.

På dagens makroagenda står även tysk och fransk industriproduktion för juni. För svensk del publicerar Riksgälden utfallet i statens betalningar i juli.

De europeiska indexterminerna stiger återigen. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på plus 0,05 procent, tyska DAX-index plus 0,1 procent, franska CAC-index på plus 0,1 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 0,3 procent.


Nyheter från kvällen

– MINDRE EL. Flera kärnkraftverk i Frankrike har tvingats dra ned på produktionen då vattnet i floderna som kyler dem blivit för varmt. (DN)
– HÅRDARE KRAV. Nasdaq skärper kraven för tillträde till First North sedan ett stort antal bolag på listan fallit kraftigt i värde det senaste året. (DI)
– UTFÖRSÄLJNING. Det bildades enorma köer utanför butikerna när H&M i Ryssland valde att tömma sina lager. (SvD)
– OROAS. Vestas styrelseordförande Bert Nordberg oroas över politikernas oförmåga att ta itu med problemen på energimarknaden. (DI)
– DYRARE EL. En elräkning i vinter kan kosta 70.000 kronor i stället för 20.000 som normalt enligt analytiker. (SvD)
– DYRARE MAT. Matpriserna fortsätter att stiga till nya rekordnivåer. Uppgången i juli var större än hela förra året. (DI)
– FÖR DYR MAT? Konkurrensverket misstänker att vi betalar för mycket för vissa varor i matbutikerna, och vill ha vassare verktyg för att följa prisuppgångarna i mathandeln. (DN)
– MINSKAD PRODUKTION. Havreproduktionen sjunker efter att ha boomat under pandemin. (DI)
– STOPPAR BETALNING. De kinesiska hushållen är mer pessimistiska om utvecklingen vilket tydliggörs i den svällande bojkotten av amorteringar på fastigheter. (DI)
– SÄKERHETSLYFT. Säkerhetsaktier lyfte på Stockholmsbörsen under andra kvartalet men kan ha mer att ge. (DI)
– HALVLEDARORO. Väst rustar sig för att säkra behovet av halvledare under hotet av en kinesisk invasion av Taiwan. (DN)
– RUSNING. På bara några veckor har Hongkongbaserade fintechbolaget AMTD Digital blivit ett av världens högst värderade bolag. Sedan mitten av juni har aktien stigit tiotusentals procent, utan given anledning. (SvD)


Bolagsnotiser

– Clas Ohlsons totala försäljning sjönk med -4 procent under juli. Analytikerna hade i snitt väntat sig +1,7 procent, enligt Infronts sammanställning av tre estimat. Den organiska försäljningen sjönk med 7 procent. Här låg konsensus på -0,4 procent. Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 2 procent under månaden, mot väntade +3,3 procent. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 225 (229). I Sverige var den organiska försäljningen 4 procent ner. Organiskt sjönk försäljningen i Norge med 10 procent, i Finland var den ner 8 procent organiskt och regionen Utanför Norden visade en minskning på 5 procent. ”Marknadsklimatet i juli månad var svagt. I ljuset av inflation och ett mer osäkert omvärldsläge var kunderna mer avvaktande. Vår satsning på en stark säsong med större lager av relevanta sommarprodukter föll inte ut som förväntat”, skriver vd Kristofer Tonström.

– Ljudboksföretaget Storytel redovisar ett ebitda-resultat om -5,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-59,4) och en ebitda-marginal om -0,7 procent (-9,7). Nettoomsättningen uppgick till 781 miljoner kronor mot 611 miljoner kronor motsvarande period i fjol.  Resultat efter skatt blev -54,4 miljoner kronor (-128). Streamingintäkterna blev 704 miljoner kronor (545), vilket bolaget meddelat den 7 juli. Storytel förutspår att streamingintäkterna för det tredje kvartalet i år kommer att uppgå till 724-731 miljoner kronor. För helåret 2022 väntas streamingintäkterna växa med 30-34 procent.

– Bilglasbolaget Cary Group redovisar ett ebita-resultat om 166 miljoner för det andra kvartalet 2022. Väntat var 143 enligt Infronts sammanställning av tre analytikerestimat. Ebita-marginalen blev 15,8 procent, mot väntat 14,7 procent. Justerat ebita blev 168 miljoner kronor. Väntat var 146 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till 1.050 miljoner kronor, jämfört med konsensus som låg på 976 miljoner kronor. Cary Group ser en god underliggande efterfrågan för bolagets tjänster, skriver Anders Jensen i vd-ordet. I slutet av juni 2022 lade CVC Fonder och Nordic Capital ett bud på Cary Group om 65 kronor per aktie. Sedan dess har dock storägaren AMF avvisat budet.

– Orrön Energy redovisar en nettoförsäljning om 10,8 miljoner dollar för årets andra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -5,5 miljoner dollar (-4,3). Bolagets elproduktion under kvartalet uppgick till 76,9 GWh och det genomsnittliga priset för elproduktionen per MWh var 127 euro. För det andra halvåret 2022 spår bolaget en elproduktion på 150 GWh. Verksamhetskostnaderna väntas uppgå till 2 miljoner dollar, allmänna och administrativa kostnader till 7 miljoner dollar och investeringar i förnybara energitillgångar väntas uppgå till 10 miljoner dollar.


Notiser från marknaden

– Statens betalningar resulterade i ett överskott om 15,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens egen prognos pekade mot ett underskott på 0,5 miljarder kronor. Det rapporterar Riksgälden. Det primära saldot blev 9,8 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna var 6,6 miljarder kronor högre än prognos. Utbetalningar från ett flertal myndigheter var samtidigt lägre än väntat. Nettoutlåningen till myndigheterna med flera var 7,3 miljarder lägre än prognos. Räntebetalningarna på statsskulden var 1,1 miljarder kronor högre än prognos. För tolvmånadersperioden till och med juli 2022 visade statens betalningar ett överskott på 167,3 miljarder kronor. Statsskulden var 1.075 miljarder kronor i slutet av juli.

– Industriproduktionen i Tyskland steg 0,4 procent i juni jämfört med föregående månad. Det visar statistik från tyska ekonomidepartementet. Analytiker räknade med att produktionen skulle ha minskat med 0,3 procent jämfört med månaden före, enligt Trading Economics konsensusprognos.  Jämfört med samma månad föregående år sjönk industriproduktionen med 0,5 procent. Produktionen i tillverkningsindustrin steg 0,7 procent under månaden. Byggproduktionen, som i Tyskland räknas in i industriproduktionen, sjönk 0,8 procent jämfört med i maj. I maj sjönk industriproduktionen med reviderade 0,1 procent jämfört med månaden före (+0,2), och sjönk med reviderade 1,7 procent jämfört med samma månad året före (-1,5).

– Vissa flygbolag har ställt in flygningar till Taiwan och ändrat rutten för andra på grund av de kinesiska militärövningarna nära ön. Det rapporterar Reuters. Bland annat har Korean Air Lines och Singapore Airlines ställt in flygningar. Kina har haft mycket militärflyg i luften och avfyrat en del robotar nära Taiwan i en övning som inleddes på torsdagen och ska pågå till söndagen. Det flygområde som påverkas är ändå relativt litet och ska inte påverka flygningarna mellan sydöstra och nordöstra Asien.


Aktuella obligationspriser