19 augusti- Negativ öppning

De asiatiska börserna har pendlat omkring nollstrecket med fordonssektorn som tydlig vinnare. Shanghai noteras på minus 0,55 procent, Hongkongs Hang Seng-index ned 0,25 procent, japanska Nikkei-index backade 0,05 medan Sydneys ASX-index avslutade veckan upp 0,05 procent.

Amerikanska statspappersräntor har stigit cirka 5 punkter jämfört med svensk stängning. Tioåringen handlas cirka 2,92 procent och tvåårsräntan 3,25 procent. Svenska tioåringen noteras à 1,44 procent och tvååringen 1,80 procent. Båda räntekurvorna är inverterade, vilket allmänt tolkas som ett varningstecken för recession.

Dollarn har efter en tids paus ånyo utmanat paritet mot euron; EUR/USD står på morgonen cirka 1,008. Kronan noteras omkring 10,51 mot dollarn och 10,60 mot euron. Oljepriserna har stigit cirka två dollar jämfört med svensk stängning. Brentkontraktet noteras omkring 95,80 dollar per fat och WTI-kontraktet 90,10 dollar per fat.

Dollarns styrka mot euron tillskrivs bl.a. signaler från Federal Reserve som fått marknaden att förvänta sig fortsatta amerikanska räntehöjningar.  ”Det är svårt att hänvisa europeisk valutasvaghet till specifika nyheter, även om det finns argument för svaghet pga. relativa tillväxtnivåer som har uppenbarats de senaste veckorna”, skrev Ray Attrill på National Australia Bank i en kommentar enligt Reuters. Fed-chefen i St Louis, James Bullard, sade att han överväger att stödja en 75-punktershöjning vid nästa Fed-möte i september. ”Vi bör fortsätta att snabbt gå till en nivå av styrräntan som kommer att sätta ett betydande tryck nedåt på inflationen. Jag förstår inte riktigt varför man skulle vilja dra ut på räntehöjningarna in i nästa år”, sade han enligt Wall Street Journal. ”Det är bråttom att få ned inflationen ”, sade Fed-chefen i Minneapolis, Neel Kashkari. Han konstaterade att ekonomiska fundamenta är bra, men att han inte vet om Fed kan lyckas få inflationen under kontroll utan att trigga recession.

Japans KPI-inflation steg till 2,6 procent i juli från 2,4 procent i juni, medan kärninflationen steg till 2,4 procent, i linje med förväntningarna. I Storbritannien sjönk konsumentförtroendet (GfK) till rekordlåga -44 i augusti, från -41 i juli. Linda Ellett, chef för konsumentmarknader på KPMG, sade till Financial Times att nedgången i förtroendet sannolikt kommer att dämpa detaljhandeln snart även om utfallen har hållits uppe relativt väl hittills..

Dagens makroagenda är relativt tunn, med detaljhandelns juliförsäljningsstatistik och tyskt PPI som huvudpunkter.

De europeiska indexterminerna sjunker. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index på minus 0,2 procent, tyska DAX-index ned 0,9 procent, franska CAC-index på minus 0,65 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna ned cirka 0,5 procent.


Nyheter från kvällen

– HÅLLA IGEN. Finansminister Mikael Damberg spår ett reformutrymme om 30 miljarder kronor i den kommande budgeten, samtidigt som han lastar företag som passar på att höja priserna med ett tungt ansvar. (DI)
– KLIMATSATSNING. Miljöpartiet vill i sitt valmanifest satsa 100 miljarder kronor årligen i tio år på klimatåtgärder. (DN)
– KRÄVER INFLYTANDE. Sverigedemokraterna kräver inflytande över den ekonomiska politiken i ett kommande regeringssamarbete. (DN)
– CURIRA. Tidigare NGM-noterade Curira går mot en krasch och efter misslyckade rekonstruktionsförsök begär två av fyra dotterbolag sig själva i konkurs. (DI)
– BATTERIFABRIK. Göteborgs kommun förbereder köp av fastigheter av AB Volvo och Platzer för att underlätta för Volvo Cars och Northvolts batterifabrik i Torslanda. (DI)


Bolagsnotiser

Holmens egenförsörjning av ved och energi kombinerat med prishöjningar inom samtliga produktområden har gjort att skogskoncernen redovisat sitt ”bästa kvartalsresultat någonsin”. Det skriver bolaget i rapporten för det andra kvartalet. Rörelseresultatet kom in på 2.101 miljoner kronor (898), vilket var över analytikernas förväntningar på 1.686 miljoner. På virkesmarknaden var efterfrågan på timmer fortsatt stor under det andra kvartalet och under våren tilltog även konkurrensen om massaveden med stigande priser som följd. Prishöjningarna ökade resultatet från skogen till 349 miljoner kronor. Högre försäljningspriser bidrog, skriver bolaget. Efterfrågan på kartong för konsumentförpackningar var god och marknadspriserna steg när producenter förde vidare ökade råvarukostnader till nästa led.

– Klädbolaget Björn Borg redovisar ett rörelseresultat om 5,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (19,3). Nettoomsättningen uppgick till 162 miljoner kronor (163). Bruttomarginalen uppgick till 54,5 procent (56,3). Rensat för valutaeffekter skulle bruttovinstmarginalen varit 59,6 procent, det vill säga en ökning om 3,3 procentenheter jämfört med föregående år. Rörelsekostnaderna ökade, planenligt enligt bolaget, i kvartalet med 11,8 miljoner kronor jämfört med föregående års andra kvartal, framför allt genom ökade marknadsföringsaktiviteter. Rörelseresultatet har också påverkats negativt med 3,9 miljoner kronor relaterat till bolagets incitamentsprogram.

– Beijer Alma noterade stabil och god efterfrågan även om bilden var blandad mellan geografier och kundsegment. Det skriver vd Henrik Perbeck i rapporten för det andra kvartalet. ”Verksamheterna i Norden visade på styrka och organisk tillväxt, medan efterfrågan i övriga Europa och Asien har påverkats mer av externa omvärldsfaktorer, såsom kriget i Ukraina och covid. Fortsatt hög inflation har lett till kostnadsökningar, som i hög grad kompenserats med prisökningar”, skriver Perbeck. Rörelseresultatet under kvartalet var 190 miljoner kronor, jämfört med 197 miljoner kronor under jämförelseperioden och Infronts estimat om 231 miljoner kronor.


Notiser från marknaden

– Japansk kärn-KPI (KPI exklusive färska livsmedel) steg 2,4 procent i juli jämfört med samma månad föregående år, upp från 2,2 procent månaden före. Analytiker väntade sig att kärn-KPI skulle ha stigit 2,4 procent jämfört med samma månad föregående år, enligt Trading Economics konsensusprognos. Totala KPI steg 2,6 procent i årstakt, mot +2,4 procent i juni, medan KPI exklusive både färska livsmedel och energi steg 1,2 procent, jämfört med +1,0 procent föregående månad.

– Den brittiska detaljhandelns försäljningsvolym, inklusive bensin, steg 0,3 procent i juli, jämfört med föregående månad. Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha sjunkit 0,2 procent under månaden, enligt Trading Economics konsensusprognos. I juni sjönk detaljhandeln med 0,1 procent från föregående månad. Försäljningen sjönk 3,4 procent i juli jämfört med motsvarande månad 2021. Prognosen låg här på -3,3 procent. Exklusive bensin steg detaljhandelns försäljningsvolym 0,4 procent i juli, jämfört med månaden före. Analytiker hade här räknat med att försäljningen skulle ha sjunkit 0,2 procent. Jämfört med juli 2021 sjönk detaljhandelsvolymen exklusive bensin med 3,0 procent, väntat var -3,1 procent.


Aktuella obligationspriser