MARGINELLT NEDÅT VID ÖPPNING

 

De asiatiska börsernas reaktion på Federal Reserves räntebesked har varit måttlig. Shanghai CSI Index har avancerat 0,99 procent, Hongkongbörsen har stigit 2,2 procent, medan Sydneys ASX-index föll 0,67 procent och Tokyobörsens Nikkeiindex tappade 0,17.

Den amerikanska tioårsräntan noteras 14 punkter lägre à 3,46 procent, och tvååringen ned 23 punkter à 3,93 procent. Den svenska tioårsräntan handlas à 2,17 procent, och tvååringen 2,79 procent. Nedstället i marknadsräntorna har rört om på valutamarknaden, där dollarn har tappat nästan två cent, till 1,0910 mot euron, och tre yen till 130,85. Kronan har stärkts ytterligare 11 öre gentemot dollarn, till 10,23 USD/SEK, men har tappat två öre till 11,16 mot euron. Oljepriserna har stigit drygt en dollar. Brentkontraktet handlas cirka 76,10 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 70,35 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 38,63 öre per kilowattimme  [exklusive elskatt, moms, avgifter och eventuella tillägg].

Amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde som väntat styrräntan med 25 punkter till intervallet 4,75-5,00 procent. Policykommittén (FOMC) skrev i sitt pressmeddelande att man efter gårdagens 25-punktershöjning antar att ytterligare policyåtstramning kan krävas för att uppnå en hållning i penningpolitiken som är ”tillräckligt restriktiv” för att pressa tillbaka inflationen till 2-procentsmålet. Vid mötet publicerades också Feds nya medianränteprognoser för styrräntan som antyder att den kan höjas ytterligare 25 punkter i år.  Ledamöternas nya medianprognos för styrräntan (Fed Funds) pekar mot 5,1 procent i slutet av 2023, 4,3 procent i slutet av 2024 och 3,1 procent i slutet 2025. På längre sikt väntas styrräntan ligga på 2,5 procent.

Vid den efterföljande presskonferensen sade centralbankschefen Jerome Powell att amerikansk inflation är fortsatt förhöjd och att arbetsmarknaden alltjämt är mycket stram. ”Sedan vårt föregående FOMC-möte har ekonomiska indikatorer generellt kommit in starkare än väntat och demonstrerat starkare momentum i ekonomisk aktivitet och inflation”, sade Powell. Han inledde sitt anförande med att kommentera de senaste veckornas problem i en rad banker, och konstaterade att historien visar att isolerade bankproblem kan underminera förtroendet för friska banker och hota hela banksystemet om de inte åtgärdas i tid.

SEB skrev i en kommentar efter beskedet att Powell skrämde marknaden under sin presskonferens med hökaktiga formuleringar om inflationen. ”Det hökaktiga språket om inflationen från Powell kan ha ökat rädslan för ett policymisstag i ett läge där marknaden inte är säker på att bankproblemet är under kontroll”, enligt SEB, men påpekade också att osäkerheten kan ha kommit från finansminister Janet Yellens kommentarer i vilka hon föreföll stänga dörren för att höja den nuvarande insättningsgarantigränsen på 250.000 dollar. SEB står för tillfället fast vid sin prognos om en höjning med 25 punkter i maj, som följs av en sänkning senare under året.  ”Den senaste tidens osäkerhet är en nedsiderisk för vår prognos, men om bankturbulensen förvärras kan Fed behöva vända tidigare”.

Vissa amerikanska analytiker pekade på Powells uttalanden om att stramare kreditförhållanden kan tynga den ekonomiska aktiviteten, och i praktiken ersätta en eller flera räntehöjningar. ”Men han poängterade snabbt att FOMC kan göra en ny bedömning när de lär sig mer om följderna av senaste tidens händelser”, skrev Goldman Sachs, som lämnade sin prognos om en räntetopp kring 5,25-5,5 procent oförändrad.

Centralbanksveckan fortsätter under torsdagen med räntebesked från Schweiz Nationalbank, Norges Bank och Bank of England. Konsensusprognoserna indikerar höjningar från alla tre.  Under eftermiddagen håller Riksbankschefen Erik Thedéen ett anförande beträffande penningpolitiken och det ekonomiska läget.

De europeiska indexterminerna har backat marginellt. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index ned 0,15 procent, tyska DAX-index ned 0,25 procent, franska CAC-index på minus 0,1 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna ned 0,5 procent.


Nyheter från kvällen

ALECTA. Om en månad ska Alectas överstyrelse besluta om bland annat ansvarsfrihet för vd Magnus Billing och styrelsen. (DI)
KINA OCH RYSSLAND. Hoppet om att Xi Jinpings besök i Moskva skulle förmå Putin att överväga fredsförhandlingar har grusats. (SvD)
SVIDANDE KRITIK. K-Fastigheter anklagas för bristande arbetsmiljö och fuskbygge av fack och hyresgäster som bland annat klagar på översvämningar, lösa elsladdar och olidlig stank. I Danmark är bolaget dessutom polisanmält av en kommun utanför Köpenhamn. Aktien har haft det tufft senaste månaden och fallit över 20 procent. (DI)
VINDKRAFT. Tre av fyravindkraftverk stoppas av kommunerna samtidigt som svensk elproduktion behöver utökas, enligt en rapport från intresseorganisationen Svensk vindenergi. (DN)


Bolagsnotiser

Astra Zenecas Calquence (acalabrutinib) har fått villkorat godkännande i Kina för behandling av vuxna patienter med mantelcellslymfom som har fått minst en tidigare behandling. Det framgår av ett pressmeddelande. Detta är den första godkända indikationen för Calquence i Kina.

– Bostadsutvecklingsbolaget JM har tecknat avtal med Resinova Bostads AB om försäljning av en hyresrättsfastighet i Järfälla. Affären uppgår till 676 miljoner kronor, skriver JM i ett pressmeddelande. Fastigheten är under uppförande med planerat tillträde under det tredje kvartalet 2024, då den beräknas vara färdigställd. Affären kommer att intäkts- och resultatredovisas successivt under projektets genomförande inom affärssegment JM Fastighetsutveckling. Handpenning kommer att erläggas under det andra kvartalet 2023 och resterande del av betalningen sker i samband med tillträde, skriver JM.

Biogen meddelar att ett rådgivande organ till FDA röstat om tofersen, som är en läkemedelskandidat för behandling av en typ av sjukdomen ALS, SOD1 (superosicd dismutas typ 1). Det framgår av ett pressmeddelande. På frågan om det finns tillräckliga bevis för att dra slutsatsen att en minskad koncentration av neurofilament hos patienter behandlade med tofersen kan ha klinisk nytta, röstade rådet enhälligt ja. På andra frågan, som handlar om huruvida klinisk data tillräckligt bevisar effekten av tofersen i behandling av patienter med ALS för att överväga ett eventuellt traditionellt godkännande, röstade fem nej, tre ja och en avstod. Konsensus i rådet var att nytta/risk-profilen var gynnsam, skriver Biogen. Biogen lämnade in en så kallad NDA-ansökan för accelererat godkännande av tofersen för behandling av ALS. FDA fortsätter att granska tofersen, med beslutsdatum satt till den 25 april.

– Riskkapitalbolaget EQT:s fond EQT Growth investerar 100 miljoner euro i det tyska företaget Integritynext som är en hållbarhetsplattform som syftar till att möjliggöra transparens och regelefterlevnad i leverantörskedjor. Det framgår av ett pressmeddelande. Integritynext grundades under 2016. ”EQT Growth kommer att stödja företaget som dess första institutionella investerare och tillhandahålla nytta från sin erfarenhet av att investera i teknikvärdekedjan, från globala nätverk av hållbarhets- och teknologirådgivare samt från egna experter på digitalisering och hållbarhet”, uppger EQT.


Notiser från marknaden

– Företrädare för ECB har blivit allt mer övertygade om att banksystemet i euroområdet har stått emot den finansiella turbulensen, vilket ger dem möjlighet att överväga fortsatta räntehöjningar framöver. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till personer med kännedom om övervägandena. Enligt nyhetsbyråns källor anser sig vara rättfärdiga efter att de gick vidare med sin räntehöjning med 50 punkter förra veckan, trots volatiliteten på globala marknader. ECB-företrädarna är, enligt källorna, för närvarande mer oroade över den ”obesegrade” inflationen än över eventuella skador på den ekonomiska tillväxten från den senaste tidens turbulens. De är dock inte självbelåtna, och de blickar oroligt mot USA för tecken på eventuell spridning från kollapserna för regionala banker där. Källuppgifterna om sentimentet i ECB-ledningen speglas delvis av förhållandevis hökaktiga kommentarer från ECB-chefen Christine Lagarde tidigare på onsdagen. Hon sade att det inte syns några klara bevis på att den underliggande inflationen har börjat trenda neråt, och upprepade att om ECB:s prognoser håller så har banken ”mer mark att täcka” (i fråga om åtstramning).

– Inflationen är fortsatt för hög och arbetsmarknaden fortsätter att vara mycket stram. Prisstabilitet är Federal Reserves ansvar, utan prisstabilitet fungerar ekonomin inte för någon. Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen. ”Sedan vårt föregående FOMC-möte har ekonomiska indikatorer generellt kommit in starkare än väntat och demonstrerat starkare momentum i ekonomisk aktivitet och inflation”, sade han.  Vi tror dock att händelserna i banksystemet de senaste två veckorna sannolikt kommer att resultera i stramare kreditförhållanden för hushåll och företag, vilket i sin tur påverkar ekonomiska utfall”, fortsatte Powell. Han tillade att det är för tidigt att avgöra omfattningen av dessa effekter, och därmed för tidigt att avgöra hur penningpolitiken bör svara. ”Som ett resultat av detta uttalar vi inte längre att fortsatta räntehöjningar kommer att vara lämpligt… i stället antar vi nu att viss ytterligare policyåtstramning kan bli lämpligt”, sade Fedchefen. Han noterade att Fedledamöternas nya ränteprognoser inte hade förändrats mycket jämfört med i december, vilket speglar motverkande faktorer. Powell upprepade samtidigt att ledamöternas projektion inte är kommitténs beslut eller plan. ”Om ekonomin inte utvecklas som väntat kommer banan för policyn justeras på lämpligt sätt… Vi kommer att fortsätta att fatta våra beslut möte för möte, baserat på totaliteten i inkommande data och dess implikationer för utsikterna för den ekonomiska aktiviteten och inflationen”.


Aktuella obligationspriser