Notiser från marknaden V.31

Europeiska bolag starkast sedan krigsutbrottet

Rysslands invasion av Ukraina fick de globala aktiemarknaderna att falla kraftigt i svallvågorna av kriget, men hur ser aktiemarknaderna ut sedan starten på kriget för nästan ett halvår sedan?

Faktum är att det Europeiska aktieindexet Stoxx Europe 600 faktiskt har presterat bättre än samtliga av de största indexen (se graf nedan). Förvånande för många då domedagsprofetior kring den europeiska aktiemarknaden duggat tätt i spåren i kriget. Trots att den europeiska aktiemarknaderna gått starkare sedan kriget kvarstår många tuffa knutar att lösa upp såsom energiförsörjningen, inflation och givetvis kriget i Ukraina. De grunder som de europeiska aktiemarknaderna skapat sin avkastning på är således tämligen fragila och lär får svårt fortsätta överträffa sina internationella jämlikar. Läs mer


Statistiknyheter 

  • Sverige: Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk i juli för andra månaden i rad till 58,8 från 62,8 men befinner sig fortfarande en bit över sitt historiska genomsnitt. Även om tjänstekonjunkturen har svalnat av något på sistone vittnar indexet därför om en fortsatt god aktivitetsnivå inom tjänstesektorn. Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk för andra månaden i rad men är alltjämt högt och talar för fortsatt stigande tjänstepriser de närmaste månaderna. Läs mer 
  • Globalt: Konsumtionen haltar även nere på kontinenten och i euroområdet sjönk detaljhandelsförsäljningen i juni med 3,7 procent jämfört med i fjol. Amerikanska tjänsteindex (ISM) kom in tydligt över marknadsförväntan och steg i juli vilket indikerar en fortsatt växande tjänstesektor i USA.
  •  Orderingången till Tysklands tillverkningsindustri sjönk 0,4 procent i juni jämfört med föregående månad. Enligt Trading Economics konsensus väntades orderingången ha sjunkit 0,8 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad året före minskade orderingången 9,0 procent. Läs mer

Vilka dominerar den globala halvledarindustrin?

USAs president Joe Biden förväntas inom kort skriva på ett avtal som syftar till att stärka den inhemska produktionen av halvledare för att minska sitt beroende av Kina inom sektorn.

Avtalet kommer särskilt lägligt då den diplomatiska temperaturen mellan Kina och USA trappats upp och kan komma att ha en påverkan på den globala halvledarindustrin som fick mycket debattutrymme under 2020 och 2021 då halvledarbristen ledde till kraftiga förseningar (och fortfarande gör) inom en mängd olika branscher. Kostnaden för att stärka den inhemska produktionen beräknas uppgå til ca 280 miljarder dollar och där ca 52 miljarder dollar kommer tillföras direkt amerikanska halvledarproducenter de närmsta fem åren.

För tillfället är Kina, Taiwan och Hong Kong de dominanta spelarna på marknaden vilket gör att de kan styra mycket av den globala produktionen. Så sent som 1990 stod USA för närmare 40 procent av den globala produktionen och Europa ungefär lika mycket. Läs mer

 

Vill du få ”Notiser från marknaden” i din inbox en gång in veckan kan du prenumerera via vårt systerbolags hemsida, Nordic Insurance & Benefits. Klicka här för att komma till hemsidan och för att kunna prenumerera.