ÖKAD OPTIMISM

 

Gårdagens återhämtning i Europa och USA har färgat av sig på de asiatiska börserna, där Shanghai CSI Index har avancerat 1,1 procent, Hongkongbörsen har stigit 1,4 procent och Sydneys ASX-index klättrade 0,82 procent. Tokyobörsen höll helgdagsstängt.

Statspappersräntorna noteras cirka 15—30 punkter, återigen med korträntorna i täten. Den amerikanska tioårsräntan handlas kring 3,46 procent, och tvååringen 3,96 procent. Den svenska tioårsräntan handlas à 2,16 procent, och tvååringen 2,76 procent.

Dollarn är cirka 70 pips svagare à 1,0720 mot euron, men har stigit 40 pips till 131,70 mot yenen. Kronan har stärkts 15 öre gentemot dollarn, till 10,37 USD/SEK, och 9 öre till 11,12 mot euron. Oljepriserna har återhämtat merparten av gårdagens tapp genom att stiga nästan tre dollar. Brentkontraktet handlas cirka 73,10 dollar per fat, och det amerikanska WTI-kontraktet 67,10 dollar per fat. På elbörsen Nordpool noteras dagens medelspotpris i SE3-området till 83,22 öre per kilowattimme  [exklusive elskatt, moms, avgifter och eventuella tillägg].

Australiens centralbank, RBA, överväger att ta en paus i räntehöjningarna vid nästa policymöte, den 4 april. Inflationen är fortsatt på en för hög nivå och framtida räntehöjningar är att vänta. Men en paus i april kan vara aktuellt för att det ger centralbanken mer tid att omvärdera utsikterna för ekonomin. ”Överläggningarna om en paus innebär att det vid någon tidpunkt är lämpligt att lämna räntorna oförändrade för att mer fullständigt bedöma effekterna av de redan gjorda räntehöjningarna”, står det i protokollet.

Europeiska centralbanksrådsledamoten Robert Holzmann upprepade igår att han nu vill se ytterligare tre 50-punktershöjningar, vid ECB:s kommande tre möten, detta trots den pågående bankoron.  Holzmann menar att ECB fokuserar på att få ned inflationen, och sade att färre räntehöjningar eller ett lägre tempo i räntehöjningarna kan bli resultatet om det skulle visa sig att en desinflationsprocess har inletts till följd av minskad likviditet.  ”Jag skulle inte helt utesluta det men jag säger inte heller att det är helt säkert att dessa höjningar kommer”, sade Holzmann.

Svensk Handels E-handelsindikator har på morgonen visat att omsättningen i den inhemska e-handeln i Sverige var 4 procent högre i februari jämfört med februari 2022. E-handeln i Sverige och från utlandet var 5 procent högre. E-handelsindikatorn är inte inflationsjusterad.  Februari är vanligen en av de sämre försäljningsmånaderna i e-handeln och en relativt svag jämförelsemånad från fjolåret förklarar delvis ökningen.  ”Tyvärr ser vi inga tecken på en närstående vändning för e-handeln, till exempel visar Handelsbarometern för februari att e-handelsföretagens framtidsförväntningar fortsatt är på rekordlåg nivå. E-handeln pressas av köpsvaga konsumenter som dragit åt svångremmen, vilket kraftigt påverkar framför allt varukategorier med mer kapitalintensiva produkter som möbler, inredning och hemelektronik”, sade Per Ljungberg på Svensk Handel.

Efter den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa kommer det finansiella stabilitetsrådet att ha ett extrainsatt möte under tisdagen. Där ska regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden diskutera riskbilden och stabilitetsläget i ekonomin och på de finansiella marknaderna.

På makroagendan idag står tyska ZEW-index; sentimentindikatorn väntas ha sjunkit till 17,1 i mars, ned från 28,1 i februari. Riksbankens Anna Breman som ska hålla ett anförande om Riksbankens syn på ekonomin och penningpolitik i en orolig omvärld.

De europeiska indexterminerna stiger i allmän förhoppning att banksektorn står stadig. I skrivande stund noteras Londons FTSE-index upp 0,7 procent, tyska DAX-index upp 1,2 procent, franska CAC-index på plus 1,1 procent och förhandeln hos IG Markets indikerar att Stockholmsbörsen ska öppna upp 1 procent.


Nyheter från kvällen

– BANKORO. Svenskarnas bolån kan komma att påverkas av den pågående globala bankoron då de kraftiga rörelserna på ränte- och obligationsmarknaderna kan ha en effekt på bolånen. (DN)
– BOSTADSMARKNADEN. Antalet villor till salu är 65 procent fler och antalet bostadsrätter är 33 procent fler när februari i år jämförs med februari i fjol. (SvD)
– FRANKRIKE. Premiärminister Elisabeth Borne klarade sig med nöd och näppe igenom den misstroendeomröstningen som hölls på måndagen. Borne är kraftigt försvagad och proteströrelsen har inte gett upp. (DN)
– ÖKAD PRESS. Flera experter sätter ökad press på skärpt klimatpolitik i Sverige efter IPCC-rapporten. Miljöminister Romina Pourmokhtari (L) menar själv att gradvisa utsläppsminskningar inte räcker. (DN)
– BANKJOBB. Tusentals bankanställda i London kan komma att bli av med sina jobb som en följd av Credit Suisse köps upp av rivalen UBS. (DN)
– VAPEN. Allt fler större vapen strömmar till Europa. På grund av kriget i Ukraina har ländernas vapenimport ökat kraftigt de senaste åren. (SvD)
– INVESTERARE RÄDDA FÖR DET OKÄNDA. Ytterligare en kris i en europeisk bank vore något av en mardröm. Allt styrs av psykologi i det här läget, enligt Avanzas vd Rikard Josefson. (SvD)
– FLYGET KOMMER INTE BLI BILLIGARE. Flygandet tar snabbt fart, men priserna kommer inte att komma ned till nivåerna före covidkrisen, enligt flygbolaget KLM. (SvD)


Bolagsnotiser

Sobi och Selectga Biosciences meddelar övergripande resultat från fas 3-programmet Dissolve som visar att Sel-212 vid kronisk gikt uppnådde primära effektmått. Det framgår av ett pressmeddelande. De placebokontrollerade, randomiserade fas 3-studierna Dissolve I och II utvärderar säkerhet och effekt av två olika doser av SEL-212 hos vuxna patienter med kronisk refraktär gikt. Dissolve I-studien som genomförts i USA uppnådde sitt primära effektmått och visade att 56 procent av patienterna som fick en dos per månad om 0,15 mg/kg av Sel-212 erhöll behandlingssvar. Även den globala Dissolve II-studien uppnådde sitt primära effektmått då 47 procent av patienterna som fick en dos per månad om 0,15 mg/kg av Sel-212 erhöll behandlingssvar. SEL-212 är en kombination av Selectas immuntoleransplattform Immtor och ett terapeutiskt urikas enzym (pegadrikas). ”Vi är redo att gå vidare mot kommersialisering av Sel-212 och planerar att lämna in ansökan om marknadsföringstillstånd i USA under första halvåret 2024”, kommenterar Guido Oelkers, vd för Sobi. Detaljerade resultat från studierna Dissolve I och II förväntas presenteras vid en kommande medicinsk kongress. Sobi licensierar SEL-212 från Selecta sedan juni 2020 och ansvarar för utveckling samt regulatoriska och kommersiella aktiviteter på samtliga marknader utanför Kina. Selecta ansvarar för tillverkningen av Immtor. Fas 3-programmet med Sel-212 genomfördes av Selecta och finansierades av Sobi. Enligt villkoren i avtalet med Sobi har Selecta rätt till ytterligare ersättning om totalt 65 miljoner dollar vid utvecklings- och regulatoriska milstolpar samt upp till ytterligare 550 miljoner dollar vid kommersiella milstolpar. Selecta har även rätt till stegrande tvåsiffriga royalties på försäljning.

– Skidturismbolaget Skistars bokningsläget för vintersäsongen 2022/2023 ligger på minus 10 procent jämfört med samma period föregående år. Det framgår av delårsrapporten. ”Förklaringen är främst, precis som vid förra rapporten, att fler bokar senare än normalt och närmare inpå vistelsen. Dessutom ser vi att intresset att hyra ut sin stuga ökar bland privatpersoner jämfört med tidigare år, dock med ett nytt beteende genom att det sker på egen hand”, skriver Skistar. I sin rapport i december uppgav Skistar att bokningsläget inför 2022/2023 låg på -13 procent.  ”När vi nu sammanfattar två tredjedelar av vintersäsongen och Skistars andra viktiga kvartal för verksamhetsåret 2022/2023 har vi en fortsatt tillväxt i kärnverksamheten med en rekordomsättning, 2,5 miljarder kronor (+8 procent) efter första halvåret, trots konjunkturläget och utmanande tider”, skriver vd Stefan Sjöstrand i rapporten. Inom Skistars retailverksamhet har bolaget noterat en fortsatt stark efterfrågan, särskilt för det egna varumärket EQPE där försäljningsökningen för hela affärsområdet uppgick till 21 procent i det andra kvartalet. Tillväxten kommer primärt från onlineförsäljning, men även försäljning i fysisk butik har en positiv utveckling, uppger vd:n. Skistar påminner om att bolaget investerar närmare 600 miljoner kronor till verksamhetsåret 2023/2024 med fokus på vinterverksamheten med modernare liftsystem, bättre nedfarter och effektivare snöproduktion. Rörelseresultatet i det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 som avslutades i februari blev 932 miljoner kronor (936). Nettoomsättningen uppgick till 2.350 miljoner kronor (2.178). Resultatet efter skatt uppgick till 731 miljoner kronor (752). Resultatet per aktie uppgick till 9,32 kronor (9,57). Resultatet före skatt blev 926 miljoner kronor (920).

BHG Group, en e-handlare inom bygg- och heminredningsprodukter, spår ett justerat rörelseresultat (justerat ebit) på -70 till -105 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Det framgår av ett pressmeddelande. ”Osäkerheten är hög då mars historiskt står för en signifikant del av ebit i första kvartalet”, skriver bolaget i pressmeddelandet på morgonen den 21 mars. ”Mars är inte slut ännu men som vi nämnde i rapporten för fjärde kvartalet 2022 förväntade vi oss att 2023 skulle bli utmanande, speciellt under första halvåret. Sedan dess har marknaden varit svagare än förväntat, med svag efterfrågan och stora lager som sätter press på priser och lönsamhet. Vi har fortsatt fullt fokus på att minska såväl kostnader som lager. Vår likviditet är fortsatt stark”, säger BHG Groups vd Gustaf Öhrn. Delårsrapporten för första kvartalet väntas offentliggöras den 27 april.


Notiser från marknaden

– ECB-rådsledamoten Martins Kazaks räknar med att fler framtida räntehöjningar behövs för att få ned inflationen till målet. I takt med att man närmar sig en räntetopp så behövs riskerna för att göra för mycket vägas mot riskerna för att göra för lite. Det skriver Bloomberg News. ”Om huvudscenariot består intakt och volatiliteten på marknaden minskar, så kommer de nuvarande makro- och inflationsutsikterna göra att fler räntehöjningar är nödvändiga”, sade Kazaks. Kazaks sade också att guidningen över framtida policybeslut inte kommer att vara lika tydlig som tidigare. ”Att ge en mycket tydlig guidning över flera möten är för närvarande inte bara olämpligt utan kontraproduktivt”, sade han. ”Men guidning är såklart ett bra instrument och om vi anser att det är nödvändigt och om omständigheterna tillåter det kan vi använda det instrumentet igen”, fortsatte han.

– Omsättningen i den inhemska e-handeln i Sverige var i februari 4 procent högre än i februari 2022.  Det visar Svensk Handels E-handelsindikator. Det genomsnittliga köpbeloppet var i stort sett på samma nivå som i februari 2022 och andelen som e-handlade var något högre.  ”Tyvärr ser vi inga tecken på en närstående vändning för e-handeln, till exempel visar Handelsbarometern för februari att e-handelsföretagens framtidsförväntningar fortsatt är på rekordlåg nivå. E-handeln pressas av köpsvaga konsumenter som dragit åt svångremmen, vilket kraftigt påverkar framför allt varukategorier med mer kapitalintensiva produkter som möbler, inredning och hemelektronik”, sade Per Ljungberg på Svensk Handel.  ”Även om det är tufft för e-handeln finns det aktörer som går riktigt bra. Den gemensamma nämnaren för dessa är att de länge haft fokus på att leverera lönsamhet, har kontroll på sitt kassaflöde och är närmast besatta av sina kunder och att leverera en kundupplevelse utöver det vanliga”, sade Ljungberg. E-handelsindikatorn är inte inflationsjusterad.


Aktuella obligationspriser